• Καλάθι Αγορών
 • Λεπτομέρειες Παραγγελίας
 • Η παραγγελία ολοκληρώθηκε
Επικοινωνία
Περιγραφή και Πληροφορίες
Λειτουργικότητα ιστοσελίδας
Τιμές
Προϊόντα-Ποιότητα και Αποτελεσματικότητα
Εταιρία Courier

Nexles Ελλάδα - Eμπιστευτικότητα

Πολιτική εμπιστευτικότητας

Τελευταία ενημέρωση: Μάιος 2022

I. Γενικές Πληροφορίες

Ο S.C. PestControl Expert S.R.L., ιδιοκτήτης του "nexles.com", έχει τον αριθμό ειδοποίησης 29426 από τις 9 Σεπτεμβρίου 2013 από το μητρώο επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων της Εθνικής Εποπτικής Αρχής για την Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων. S.C. PestControl Expert S.R.L. συμμορφώνεται με τους ισχύοντες νόμους περί απορρήτου (Νόμος 677/2001 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και την ελεύθερη κυκλοφορία αυτών των δεδομένων, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε, και του Νόμου αριθ. 506/2004 σχετικά με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων και την προστασία της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών).

Το απόρρητο των προσωπικών σας δεδομένων είναι μια από τις κύριες ανησυχίες της PestControl Expert S.R.L., με έδρα στην οδό Sfintii Voievozi, αρ. 65, τομέας 1, Βουκουρέστι, ταχυδρομικός κώδικας 010965, Ρουμανία.

Αυτό το έγγραφο προορίζεται να σας ενημερώσει σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων στο πλαίσιο της χρήσης του ιστότοπου nexles.com.

II. Κατηγορίες επεξεργασμένων προσωπικών δεδομένων

II.1. Εάν είστε πελάτης του nexles.com, το SC PestControl Expert SRL θα επεξεργαστεί τα προσωπικά σας δεδομένα, όπως όνομα και επώνυμο, τηλέφωνο, διεύθυνση e-mail, διεύθυνση χρέωσης, διεύθυνση παράδοσης, δεδομένα σχετικά με τον τρόπο χρήσης του nexles.com, για παράδειγμα τη συμπεριφορά / προτιμήσεις / τις συνήθειές σας στο nexles.com, καθώς και οποιεσδήποτε άλλες κατηγορίες δεδομένων που παρέχετε απευθείας στο πλαίσιο της δημιουργίας του λογαριασμού χρήστη σας, στο πλαίσιο της παραγγελίας μέσω του nexles.com ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο που προκύπτει από τη χρήση του nexles .com.

Εάν, για να δημιουργήσετε έναν λογαριασμό χρήστη στο nexles.com, χρησιμοποιείτε το λογαριασμό σας στο Facebook ή στο Google, το PestControl Expert S.R.L. θα επεξεργαστεί τα ακόλουθα δεδομένα δημόσιου προφίλ που εμφανίζονται από τις αντίστοιχες εφαρμογές: όνομα χρήστη, διεύθυνση email.

Εάν επιλέξετε να δημιουργήσετε έναν λογαριασμό χρήστη λίγο πριν ολοκληρώσετε την παραγγελία ενός προϊόντος που είναι διαθέσιμο στο nexles.com, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας θα πρέπει να δημιουργήσει αυτόματα έναν λογαριασμό. Εάν δεν ολοκληρώσετε την παραγγελία, η διεύθυνση email και άλλα δεδομένα που παρέχονται δεν θα αποθηκευτούν από το PestControl Expert S.R.L. και ο δημιουργημένος λογαριασμός θα διαγραφεί αυτόματα.

II.2. Εάν είστε επισκέπτης του nexles.com, PestControl Expert S.R.L. θα επεξεργαστεί τα προσωπικά σας δεδομένα που παρέχετε απευθείας στο πλαίσιο της χρήσης του pestcontrol-expert.com, όπως τα δεδομένα που παρέχετε στη φόρμα ερώτησης ή καταγγελίας, στο βαθμό που τα συμπληρώνετε.

II.3.Αίτηση για εργασία στο PestControl Expert S.R.L. ως υποψήφιος, μεταβαίνοντας στην ενότητα Καριέρα που διατίθεται στο nexles.com, το PestControl Expert S.R.L. θα επεξεργαστεί τα προσωπικά δεδομένα που παρέχετε σε αυτό το πλαίσιο, όπως το όνομά σας, το επώνυμό σας, τη διεύθυνση email, τον αριθμό τηλεφώνου, την εμπειρία και τυχόν άλλα δεδομένα που περιλαμβάνονται στα έγγραφα που επιλέγετε να ανεβάσετε σε αυτήν την ενότητα.

II.4.Εάν είστε υπεύθυνος επικοινωνίας των Συνεργατών ή των Πιθανών Συνεργατών, το PestControl Expert S.R.L. θα επεξεργαστεί τα στοιχεία επικοινωνίας σας, όπως το όνομα και το επώνυμό σας, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τον αριθμό τηλεφώνου που παρέχετε στο πλαίσιο της έναρξης ή ανάπτυξης μιας συμβατικής σχέσης με Συνεργάτες ή μελλοντικούς Συνεργάτες.

III. Σκοποί και βάση της επεξεργασίας

III.1.Εάν είστε πελάτης του nexles.com, PestControl Expert S.R.L. θα επεξεργαστεί τα προσωπικά σας δεδομένα ως εξής:
- για να πραγματοποιήσετε τη συμβατική σχέση μεταξύ εσάς και του nexles.com, αντίστοιχα, για την ανάληψη, την επικύρωση, την αποστολή και τη χρέωση της παραγγελίας που έγινε στο nexles.com, για να σας ενημερώσουμε για την κατάσταση της παραγγελίας, για την οργάνωση της επιστροφής παραγγελιών προϊόντων κ.λπ.

Βάση: Η επεξεργασία των δεδομένων σας για αυτόν τον σκοπό βασίζεται στη σύμβαση μεταξύ εσάς και της PestControl Expert S.R.L .. Απαιτείται η παροχή των προσωπικών σας δεδομένων. Η άρνηση παροχής δεδομένων ενδέχεται να έχει ως αποτέλεσμα τη συμβατική σχέση μεταξύ εσάς και της PestControl Expert S.R.L.
- για την εκπλήρωση των νομικών υποχρεώσεων του PestControl Expert S.R.L. στο πλαίσιο των υπηρεσιών που παρέχονται μέσω του nexles.com, συμπεριλαμβανομένων των υποχρεώσεων στον τομέα της φορολογίας, καθώς και στον τομέα της αρχειοθέτησης.

Βάση: Η επεξεργασία των δεδομένων σας για αυτόν τον σκοπό απαιτείται βάσει νομικών υποχρεώσεων. Απαιτείται η παροχή των δεδομένων σας για αυτόν τον σκοπό. Η άρνηση παροχής δεδομένων μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την αδυναμία του PestControl Expert S.R.L. να συμμορφωθεί με τις νομικές του υποχρεώσεις και ως εκ τούτου δεν μπορεί να σας παρέχει υπηρεσίες μέσω του nexles.com.

Για την κατάργηση εγγραφής από τη λήψη τέτοιων εμπορικών επικοινωνιών, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την επιλογή στο τέλος κάθε email που περιέχει εμπορικές επικοινωνίες. Επιπλέον, μπορείτε να καταργήσετε την εγγραφή σας μεταβαίνοντας στην ενότητα Πληροφορίες λογαριασμού μου.

Η παροχή των δεδομένων σας για αυτόν τον σκοπό είναι προαιρετική. Η άρνηση παροχής συναίνεσης για την επεξεργασία των δεδομένων σας για αυτόν τον σκοπό δεν θα έχει αρνητικές συνέπειες για εσάς.
- με σκοπό την εκτέλεση διαφόρων αναλύσεων, αναφορών σχετικά με τη λειτουργία του nexles.com, την ανάπτυξη προφίλ προτιμήσεων καταναλωτών, κυρίως προκειμένου να βελτιωθεί η εμπειρία που προσφέρεται στο nexles.com.

Βάση: Η επεξεργασία των δεδομένων σας για αυτόν τον σκοπό βασίζεται στο νόμιμο συμφέρον της PestControl Expert S.R.L. για μόνιμη βελτίωση της εμπειρίας των πελατών στο nexles.com. Η παροχή των δεδομένων σας για αυτόν τον σκοπό είναι προαιρετική. Η άρνηση παροχής δεδομένων για αυτόν τον σκοπό δεν θα έχει αρνητικές συνέπειες για εσάς.

III.2. Εάν είστε επισκέπτης του nexles.com, PestControl Expert S.R.L. θα επεξεργαστεί τα προσωπικά σας δεδομένα ως εξής:
- για δραστηριότητες μάρκετινγκ, αντίστοιχα, για τη μετάδοση εμπορικών επικοινωνιών σχετικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρει η PestControl Expert S.R.L, μέσω απομακρυσμένης επικοινωνίας (μέσω e-mail) μέσω του nexles.com.

Μπορείτε να εκφράσετε τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία δεδομένων για το σκοπό αυτό συμπληρώνοντας και σημειώνοντας το κατάλληλο πλαίσιο στη φόρμα συνδρομής του ενημερωτικού δελτίου που διατίθεται στο nexles.com. Για να καταργήσετε την εγγραφή σας από τη λήψη τέτοιων εμπορικών επικοινωνιών, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την επιλογή στο τέλος κάθε email που περιέχει εμπορικές επικοινωνίες.

Η παροχή των δεδομένων σας για αυτόν τον σκοπό είναι προαιρετική. Η άρνηση παροχής συναίνεσης για την επεξεργασία των δεδομένων σας για αυτόν τον σκοπό δεν θα έχει αρνητικές συνέπειες για εσάς.
- για την επίλυση αξιώσεων, παραπόνων και για την παρακολούθηση της κυκλοφορίας και τη βελτίωση της εμπειρίας σας στο nexles.com.

Βάση: Η επεξεργασία των δεδομένων σας για αυτόν τον σκοπό βασίζεται στο νόμιμο συμφέρον της PestControl Expert S.R.L. για τη διασφάλιση της σωστής λειτουργίας του nexles.com, καθώς και για τη μόνιμη βελτίωση της εμπειρίας των επισκεπτών nexles.com, συμπεριλαμβανομένης της επίλυσης διαφόρων ερωτήσεων ή παραπόνων.

Η παροχή των δεδομένων σας για αυτόν τον σκοπό είναι προαιρετική. Η άρνηση παροχής δεδομένων για αυτόν τον σκοπό δεν θα έχει αρνητικές συνέπειες για εσάς.

III.3.Εάν επιλέξετε να υποβάλετε αίτηση σε μια εργασία nexles.com ως υποψήφιος, PestControl Expert S.R.L. θα επεξεργαστεί τα προσωπικά σας δεδομένα ως εξής:
- για την εκτέλεση συγκεκριμένων δραστηριοτήτων πρόσληψης για ορισμένες κενές θέσεις εργασίας στο PestControl Expert S.R.L.

Βάση: Η επεξεργασία των δεδομένων σας για αυτόν τον σκοπό βασίζεται στο αίτημά σας για σύμβαση. Η παροχή των δεδομένων σας για αυτόν τον σκοπό είναι προαιρετική. Η άρνηση παροχής δεδομένων μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την αδυναμία του PestControl Expert S.R.L. να σας θεωρήσουμε στη διαδικασία πρόσληψης για διαφορετικές θέσεις.
- για τους άλλους σκοπούς και λόγους που αναφέρονται στην Ενότητα III.2. Παραπάνω.

III.4.Εάν είστε υπεύθυνος επικοινωνίας των Συνεργατών ή Πιθανών Συνεργατών, το PestControl Expert S.R.L. θα επεξεργαστεί τα προσωπικά σας δεδομένα ως εξή:
- να ξεκινήσει ή να διεξαχθεί η συμβατική σχέση μεταξύ του PestControl Expert S.R.L. και των Συνεργατών ή πιθανών Συνεργατών.

Βάση: Η επεξεργασία των δεδομένων σας για αυτόν τον σκοπό βασίζεται στο νόμιμο συμφέρον της PestControl Expert S.R.L. να ξεκινήσει και να διεξάγει συμβατικές σχέσεις στο πλαίσιο παροχής υπηρεσιών στο nexles.com. Η άρνηση παροχής δεδομένων για το σκοπό αυτό μπορεί να οδηγήσει στην αδυναμία του PestControl Expert S.R.L. να ασκήσουν τη δραστηριότητά τους.
- για τους άλλους σκοπούς και λόγους που αναφέρονται στην Ενότητα III.2. Παραπάνω.

IV. Το χρονικό διάστημα που επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας

Ως ιδέα, το PestControl Expert S.R.L. θα επεξεργαστεί τα προσωπικά σας δεδομένα για όσο διάστημα είναι απαραίτητο για την επίτευξη των προαναφερόμενων σκοπών επεξεργασίας.

Εάν είστε πελάτης, θα επεξεργαστούμε τα δεδομένα σας για τη διάρκεια της συμβατικής σχέσης και στη συνέχεια, σύμφωνα με τις εσωτερικές πολιτικές της PestControl Expert S.R.L., αντίστοιχα για το χρονικό διάστημα που απαιτείται για την εκπλήρωση των νομικών υποχρεώσεων βάσει του PestControl Expert S.R.L. (για παράδειγμα, στην περίπτωση οικονομικών λογιστικών εγγράφων για τα οποία η νόμιμη περίοδος διατήρησης είναι 10 έτη από το τέλος του οικονομικού έτους κατά το οποίο καταρτίστηκαν).

Εάν είστε πελάτης και ασκείτε την επιλογή διαγραφής λογαριασμού χρήστη κάνοντας κλικ στο κουμπί Διαγραφή λογαριασμού στην ενότητα Πληροφορίες λογαριασμού μου, PestControl Expert S.R.L. θα ερμηνεύσει αυτήν την ενέργεια ως την επιλογή σας να καταργήσετε την εγγραφή σας από τη λήψη εμπορικών επικοινωνιών μέσω των οποίων σας ενημερώνουμε για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρει το nexles.com. Από αυτήν την άποψη, εάν επιλέξετε να διαγράψετε τον λογαριασμό χρήστη σας, δεν θα σας στέλνουμε πια τέτοια μηνύματα. Ωστόσο, θέλουμε να σας ενημερώσουμε ότι η διαγραφή του λογαριασμού σας δεν θα διαγράψει αυτόματα τα προσωπικά σας δεδομένα. Εάν δεν θέλετε να επεξεργαστείτε τα προσωπικά σας δεδομένα ή θέλετε να διαγράψετε τα δεδομένα, μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματα που αναφέρονται λεπτομερώς στην Ενότητα VI παρακάτω. Εάν ζητήσετε τη διαγραφή του λογαριασμού, αλλά υπάρχει τουλάχιστον μία ενεργή παραγγελία σε αυτόν τον λογαριασμό, το αίτημα διαγραφής του λογαριασμού θα καταγραφεί μόνο μετά την παράδοση των προϊόντων και την ολοκλήρωση της τελευταίας ενεργής παραγγελίας.

Εάν αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας για επεξεργασία δεδομένων για σκοπούς μάρκετινγκ, το PestControl Expert S.R.L. θα σταματήσει να επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα για το σκοπό αυτό, χωρίς να επηρεάζει την επεξεργασία του PestControl Expert S.R.L. βάσει της συγκατάθεσής σας πριν την αποσύρετε.

Εάν επιλέξετε να υποβάλετε αίτηση στο nexles.com, ως υποψήφιος, το PestControl Expert S.R.L. θα διατηρήσει τα προσωπικά σας δεδομένα όσο είναι απαραίτητο για τη διαδικασία πρόσληψης. Εάν δεν έχετε επιλεγεί για τη θέση που ζητήσατε, το PestControl Expert S.R.L. θα επεξεργαστεί τα δεδομένα που έχετε παράσχει για την εκτίμησή σας για άλλες διαδικασίες πρόσληψης.

Εάν είστε υπεύθυνος επικοινωνίας της PestControl Expert S.R.L. Συνεργάτες ή Πιθανοί Συνεργάτες, τα προσωπικά σας δεδομένα θα υποβληθούν σε επεξεργασία για όσο διάστημα απαιτείται για τη σύναψη / εκτέλεση της σύμβασης και, στη συνέχεια, θα υπόκεινται σε εσωτερικές πολιτικές και νομικές υποχρεώσεις, συμπεριλαμβανομένης της αρχειοθέτησης.

IV.1. Αποκάλυψη προσωπικών δεδομένων

Για τους σκοπούς της επεξεργασίας, το PestControl Expert S.R.L. ενδέχεται να αποκαλύψει τα δεδομένα σας στους Συνεργάτες, συνδεδεμένες εταιρείες της PestControl Expert S.R.L, σε τρίτους ή οντότητες που υποστηρίζουν το PestControl Expert S.R.L. στην παροχή υπηρεσιών μέσω του nexles.com (π.χ. εταιρείες ταχυμεταφορών, πάροχοι υπηρεσιών πληροφορικής) ή σε κεντρικές / τοπικές δημόσιες αρχές στις ακόλουθες παραδειγματικές περιπτώσεις που αναφέρονται παρακάτω:
- για τη διαχείριση του nexles.com, συμπεριλαμβανομένης της διαμεσολάβησης της σχέσης μεταξύ εσάς και των συνεργατών μας που πωλούν προϊόντα μέσω αυτού του ιστότοπου στο βαθμό που παραγγέλνετε προϊόντα που πωλούνται από αυτούς;
- σε καταστάσεις όπου αυτή η επικοινωνία θα ήταν απαραίτητη για την απονομή βραβείων ή άλλων εγκαταστάσεων σε πελάτες ως αποτέλεσμα της συμμετοχής τους σε διάφορες διαφημιστικές εκστρατείες που διοργανώθηκαν από την PestControl Expert S.R.L. μέσω του nexles.com;
- για τη συντήρηση, εξατομίκευση και βελτίωση του nexles.com και των υπηρεσιών που παρέχονται μέσω αυτού;
- να πραγματοποιήσει ανάλυση δεδομένων, δοκιμές και έρευνα, παρακολούθηση τάσεων χρήσης και δραστηριότητας, ανάπτυξη χαρακτηριστικών ασφαλείας και έλεγχο ταυτότητας χρηστών;
- για τη μετάδοση εμπορικού μάρκετινγκ επικοινωνιών υπό τους όρους και τα όρια που ορίζει ο νόμος;
- όταν η αποκάλυψη προσωπικών δεδομένων παρέχεται από το νόμο κ.λπ.

Για την επεξεργασία δεδομένων από συνεργάτες με τους οποίους συνδέεστε, μέσω του nexles.com και οι οποίοι επεξεργάζονται τα δεδομένα σας στο όνομά τους, ως χειριστές δεδομένων, λάβετε υπόψη τις πολιτικές απορρήτου που προσφέρονται από αυτούς τους συνεργάτες. PestControl Expert S.R.L. δεν έχει κανέναν έλεγχο σχετικά με τον τρόπο επεξεργασίας των δεδομένων σας από αυτούς.

IV.2. Μεταφορά προσωπικών δεδομένων

Προσωπικά δεδομένα που παρέχονται στο PestControl Expert S.R.L. μπορεί να μεταφερθεί εκτός Ρουμανίας..

V. Τα δικαιώματά σας

Σε σχέση με την επεξεργασία δεδομένων, έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα, διόρθωση ή διαγραφή αυτών ή περιορισμό της επεξεργασίας, το δικαίωμα να αντιταχθείτε στην επεξεργασία σας εντός των ορίων και προϋποθέσεων που προβλέπονται από το νόμο, καθώς και το δικαίωμα μεταφοράς δεδομένων. Επίσης, εάν επιλέξετε να δώσετε τη συγκατάθεσή σας, έχετε το δικαίωμα να την αποσύρετε ανά πάσα στιγμή χωρίς να επηρεαστεί η επεξεργασία του PestControl Expert S.R.L. βάσει της συγκατάθεσής σας πριν την αποσύρετε. Επιπλέον, έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελίες στην Εθνική Εποπτική Αρχή για την Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού 2016/679 / ΕΕ, ως υποκείμενο των δεδομένων, θα έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα:

- το δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα σας: μπορείτε να ζητήσετε να ειδοποιηθείτε για τις κατηγορίες προσωπικών δεδομένων που υποβάλλονται σε επεξεργασία, τον σκοπό της επεξεργασίας, τους παραλήπτες στους οποίους έχουν κοινοποιηθεί ή θα κοινοποιηθούν, την περίοδο για την οποία αναμένεται να είναι αποθηκεύονται ή, εάν αυτό δεν είναι δυνατό, τα κριτήρια που χρησιμοποιούνται για τον προσδιορισμό αυτής της περιόδου; την ύπαρξη μιας αυτοματοποιημένης διαδικασίας λήψης αποφάσεων, συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας προφίλ;
το δικαίωμα να ζητήσετε διόρθωση δεδομένων: εάν υπάρχουν σφάλματα σχετικά με τα δεδομένα που υποβάλλονται σε επεξεργασία, μπορείτε να ζητήσετε τη διόρθωσή τους. Εάν τα δεδομένα είναι ελλιπή, μπορείτε να ζητήσετε συμπλήρωση. Η διόρθωση κοινοποιείται σε κάθε παραλήπτη στον οποίο διαβιβάζονται τα δεδομένα, εκτός εάν αυτό αποδειχθεί αδύνατο ή συνεπάγεται δυσανάλογες προσπάθειες;
- το δικαίωμα να ζητήσετε περιορισμό της επεξεργασίας δεδομένων: έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε περιορισμό της επεξεργασίας δεδομένων στις ακόλουθες περιπτώσεις: εάν έχετε αμφισβητήσει την ακρίβεια των δεδομένων για μια περίοδο που μας επιτρέπει να επαληθεύσουμε την ακρίβεια των δεδομένων; εάν η επεξεργασία είναι παράνομη και θα αντιταχθείτε στη διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων, ζητώντας αντ 'αυτού τον περιορισμό της χρήσης τους; εάν ο χειριστής δεν απαιτεί πλέον προσωπικά δεδομένα για επεξεργασία, αλλά απαιτεί από αυτούς να βρουν, να ασκήσουν ή να υπερασπιστούν ένα δικαίωμα στο δικαστήριο; εάν έχετε αντιταχθεί στην επεξεργασία για μεγάλο χρονικό διάστημα ότι επαληθεύεται ότι υπερισχύουν τα νόμιμα δικαιώματα του χειριστή έναντι των δικαιωμάτων σας.;
- το δικαίωμα να ζητήσετε διαγραφή δεδομένων: μπορείτε να ζητήσετε τη διαγραφή των επεξεργασμένων δεδομένων εάν τα δεδομένα δεν απαιτούνται πλέον για τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν ή υποβλήθηκαν σε επεξεργασία, εάν έχετε αποσύρει τη συγκατάθεσή σας και δεν υπάρχει άλλη νομική βάση για επεξεργασία; εάν αντιτίθεστε στην επεξεργασία και δεν υπάρχουν νόμιμοι λόγοι να υπερισχύσουν όσον αφορά την επεξεργασία; τα προσωπικά δεδομένα έχουν υποστεί επεξεργασία παράνομα; τα προσωπικά δεδομένα πρέπει να διαγραφούν για συμμόρφωση με νομική υποχρέωση; προσωπικά δεδομένα συλλέχθηκαν σε σχέση με την παροχή υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας;
το δικαίωμα να ζητήσετε μεταφορά δεδομένων (για φορητότητα δεδομένων): μπορείτε να ζητήσετε τη μεταφορά των δεδομένων σας σε άλλο χειριστή εάν η επεξεργασία βασίζεται στη συγκατάθεσή σας και η επεξεργασία είναι αυτόματη;
το δικαίωμα να αντιταχθείτε στην επεξεργασία: έχετε το δικαίωμα να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των δεδομένων σας εάν αφορά το άμεσο μάρκετινγκ. Ταυτόχρονα, ενδέχεται να αντιταχθείτε στην επεξεργασία, εκτός εάν ο χειριστής αποδείξει ότι έχει νόμιμους λόγους επεξεργασίας και έχει προτεραιότητα έναντι των συμφερόντων, των δικαιωμάτων και των ελευθεριών σας ή ότι ο σκοπός είναι να θεσπίσετε, να ασκήσετε ή να υπερασπιστείτε ένα δικαίωμα στο δικαστήριο; 
το δικαίωμα να μην αποτελεί αντικείμενο απόφασης που βασίζεται αποκλειστικά στην αυτοματοποιημένη επεξεργασία δεδομένων: δεν θα είστε το αντικείμενο απόφασης που θα βασίζεται αποκλειστικά στην αυτοματοποιημένη επεξεργασία δεδομένων.

VI. Συλλεχθέντα δεδομένα

Η συλλογή προσωπικών δεδομένων από το nexles.com γίνεται με τρεις τρόπους:
- απευθείας από τον χρήστη: Κατά την εγγραφή στις υπηρεσίες που προσφέρει η PestControl Expert S.R.L. Προκειμένου να παρακολουθούμε τη χρήση του ιστότοπου, ενδέχεται να χρειαστεί να ζητήσουμε προσωπικά στοιχεία (διεύθυνση email, όνομα, επώνυμο, διεύθυνση κ.λπ.)
- της αναφοράς επισκεψιμότητας διακομιστή: Όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπο nexles.com, θα παράσχετε ορισμένες πληροφορίες για τον εαυτό σας, όπως τη διεύθυνση IP σας, τον χρόνο επίσκεψης, από πού προήλθατε, τη διάρκεια επίσκεψης, ως PestControl Expert S.R.L. θα καταγράφει αυτά τα δεδομένα.
- μέσω cookie: Όταν επισκέπτεστε το pestcontrol-expert.com, ενδέχεται να σας αποσταλεί ένα cookie για να διευκολύνετε την αποθήκευση και την παρακολούθηση των προτιμήσεών σας.

Για τυχόν επιπλέον ερωτήσεις σχετικά με τον τρόπο επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων και για την άσκηση των δικαιωμάτων σας παραπάνω, ανατρέξτε στη διεύθυνση: gr@nexles.com

Λίστα Εκπτώσεων

 • 2%
  Για παραγγελίες μεταξύ €350 και €500

  Κωδικός έκπτωσης: NXLGR-2%

 • 4%
  Για παραγγελίες από €500 έως €1000

  Κωδικός έκπτωσης: NXLGR-4%

 • 5%
  Για παραγγελίες άνω των €1000

  Κωδικός έκπτωσης: NXLGR-5%

 • Καμία από τις εκπτώσεις δεν ισχύει για προϊόντα των κατηγοριών 'Σπρέι-Ψεκαστήρες' και 'Ειδικές Μονάδες'.
 • Δεν είναι δυνατή η συγκέντρωση περισσότερων κουπονιών στο καλάθι αγορών σας.