• Nákupní košík
 • podrobnosti objednávky
 • Objednávka dokončena
Sdělení
Popis a informace
Funkce webu
Ceny
Produkty – kvalita a efektivita
Kurýrní společnost

Soukromí a důvěrnost

Zásady důvěrnosti

Poslední aktualizace: květen 2022

I. Obecné informace

PestControl Expert S.R.L., vlastník „nexles.com“, má číslo oznámení 29426 ze dne 9. září 2013 od; registr zpracování osobních údajů; Národní dozorový úřad pro zpracování osobních údajů.S.C. PestControl Expert S.R.L.; je v souladu s platnými zákony o ochraně osobních údajů (zákon č. 677/2001 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 506/2004 Sb., o zpracování osobních údajů údajů a ochrany soukromí v odvětví elektronických komunikací).

Ochrana soukromí vašich osobních údajů je jedním z hlavních zájmů společnosti PestControl Expert S.R.L., se sídlem v ulici Sfintii Voievozi, č. 65, sektor 1, Bukurešť, PSČ 010965, Rumunsko.

Účelem tohoto dokumentu je informovat vás o zpracování vašich osobních údajů v souvislosti s používáním webu nexles.com.

II. Kategorie zpracovávaných osobních údajů

II.1. Pokud jste klientem nexles.com, bude,S.C. PestControl Expert S.R.L zpracovávat vaše osobní údaje, jako je jméno a příjmení, telefon, e-mailová adresa, fakturační adresa, doručovací adresa, údaje o tom, jak používáte nexles.com, např. chování/preference/vaše zvyky na nexles.com, jakož i jakékoli další kategorie údajů, které poskytnete přímo v souvislosti s vytvořením svého uživatelského účtu, v souvislosti s objednávkou přes nexles.com nebo jakýmkoli jiným způsobem vyplývajícím z používání nexles.com.

Pokud za účelem vytvoření uživatelského účtu na nexles.com použijete svůj účet na Facebooku nebo Google, PestControl Expert S.R.L. bude zpracovávat tyto veřejné profilové údaje zobrazené příslušnými aplikacemi: uživatelské jméno, e-mailová adresa.

Pokud se rozhodnete vytvořit uživatelský účet těsně před dokončením objednávky produktu dostupného na nexles.com, bude k automatickému vytvoření účtu vyžadována vaše e-mailová adresa. Pokud objednávku nedokončíte, e-mailová adresa a další poskytnuté údaje nebudou společností PestControl Expert S.R.L. a vytvořený účet bude automaticky smazán.

II.2. Pokud jste návštěvníkem nexles.com, PestControl Expert S.R.L. bude zpracovávat vaše osobní údaje, které poskytnete přímo v souvislosti s používáním pestcontrol-expert.com, jako jsou údaje, které poskytnete ve formuláři dotazu nebo stížnosti, v rozsahu, v jakém jej vyplníte.

II.3. Žádost o práci ve společnosti PestControl Expert S.R.L. jako kandidáta, přístupem do sekce Kariéra dostupné na nexles.com, PestControl Expert S.R.L. bude zpracovávat osobní údaje, které v této souvislosti poskytnete, jako je vaše jméno, příjmení, e-mailová adresa, telefonní číslo, zkušenosti a jakékoli další údaje obsažené v dokumentech, které se rozhodnete nahrát do této sekce.

II.4. Pokud jste kontaktní osobou partnerů nebo potenciálních partnerů, PestControl Expert S.R.L. bude zpracovávat vaše kontaktní údaje, jako je vaše jméno a příjmení, e-mailová adresa a telefonní číslo, které poskytnete v souvislosti se zahájením nebo rozvojem smluvního vztahu s partnery nebo potenciálními partnery.

III. Účely a základy zpracování

III.1. Pokud jste zákazníkem nexles.com, PestControl Expert S.R.L. bude zpracovávat Vaše osobní údaje následovně:

- k plnění smluvního vztahu mezi vámi a nexles.com, respektive k převzetí, ověření, odeslání a vyúčtování objednávky podané na nexles.com, informování o stavu objednávky, organizaci vrácení objednaných produktů atd.

Základ: Zpracování vašich údajů pro tento účel je založeno na smlouvě mezi vámi a PestControl Expert S.R.L.. Poskytnutí vašich osobních údajů je povinné. Odmítnutí poskytnout údaje může mít za následek smluvní vztah mezi vámi a PestControl Expert S.R.L..

- ke splnění zákonných povinností společnosti PestControl Expert S.R.L. v rámci služeb poskytovaných prostřednictvím nexles.com, včetně povinností v oblasti daní, jakož i v oblasti archivace.

Základ: Zpracování vašich údajů pro tento účel je vyžadováno na základě zákonných povinností. Poskytnutí vašich údajů pro tento účel je povinné. Odmítnutí poskytnout údaje může mít za následek nemožnost PestControl Expert S.R.L. dodržovat své zákonné povinnosti, a proto vám nemůže poskytovat služby prostřednictvím nexles.com.

Pro odhlášení ze zasílání takových obchodních sdělení můžete využít možnost na konci každého emailu obsahujícího obchodní sdělení. Kromě toho se můžete odhlásit návštěvou sekce Informace o mém účtu.

Poskytnutí vašich údajů pro tento účel je dobrovolné. Odmítnutí udělení souhlasu se zpracováním vašich údajů pro tento účel pro vás nebude mít negativní důsledky.

- za účelem provádění různých analýz, zpráv o fungování nexles.com, vytváření profilů spotřebitelských preferencí, zejména za účelem zlepšení zkušeností nabízených na nexles.com.

Základ: Zpracování vašich údajů pro tento účel je založeno na oprávněném zájmu společnosti PestControl Expert S.R.L. k trvalému zlepšování zákaznické zkušenosti na nexles.com. Poskytnutí vašich údajů pro tento účel je dobrovolné. Odmítnutí poskytnutí údajů pro tento účel pro vás nebude mít negativní důsledky.

III.2. Pokud jste návštěvníkem webu nexles.com, PestControl Expert S.R.L. bude zpracovávat Vaše osobní údaje následovně:

- pro marketingové aktivity, respektive pro přenos obchodních sdělení o produktech a službách nabízených PestControl Expert S.R.L, prostřednictvím prostředků komunikace na dálku (prostřednictvím e-mailu) prostřednictvím nexles.com.

Svůj souhlas se zpracováním údajů pro tento účel můžete vyjádřit vyplněním a zaškrtnutím příslušného políčka ve formuláři odběru newsletteru dostupného na nexles.com. Pro odhlášení ze zasílání takových obchodních sdělení můžete využít možnost na konci každého emailu obsahujícího obchodní sdělení.

Poskytnutí vašich údajů pro tento účel je dobrovolné. Odmítnutí udělení souhlasu se zpracováním vašich údajů pro tento účel pro vás nebude mít negativní důsledky.

- k řešení reklamací, stížností a ke sledování provozu a zlepšování vašeho zážitku na nexles.com.

Základ: Zpracování vašich údajů pro tento účel je založeno na oprávněném zájmu společnosti PestControl Expert S.R.L. k zajištění správného fungování webu nexles.com a také k trvalému zlepšování zkušeností návštěvníků webu nexles.com, a to i řešením různých dotazů nebo stížností.

Poskytnutí vašich údajů pro tento účel je dobrovolné. Odmítnutí poskytnutí údajů pro tento účel pro vás nebude mít negativní důsledky.

III.3. Pokud se jako kandidát rozhodnete ucházet o práci na nexles.com, PestControl Expert S.R.L. bude zpracovávat Vaše osobní údaje následovně:

- provádět konkrétní náborové činnosti pro určitá volná pracovní místa v rámci PestControl Expert S.R.L.

Základ: Zpracování vašich údajů pro tento účel je založeno na vaší žádosti o uzavření smlouvy. Poskytnutí vašich údajů pro tento účel je dobrovolné. Odmítnutí poskytnout údaje může mít za následek nemožnost PestControl Expert S.R.L. abychom vás vzali v úvahu při náboru na různé pozice.

- pro ostatní účely a důvody uvedené v části III.2. výše.

III.4. Pokud jste kontaktní osobou partnerů nebo potenciálních partnerů, PestControl Expert S.R.L. bude zpracovávat Vaše osobní údaje následovně:

- zahájit nebo vést smluvní vztah mezi PestControl Expert S.R.L. a partneři nebo potenciální partneři

Základ: Zpracování vašich údajů pro tento účel je založeno na oprávněném zájmu společnosti PestControl Expert S.R.L. k zahájení a vedení smluvních vztahů v rámci poskytování služeb na nexles.com. Odmítnutí poskytnout údaje pro tento účel může mít za následek nemožnost PestControl Expert S.R.L. vykonávat svou činnost.

- pro ostatní účely a důvody uvedené v části III.2. Výše.

IV. Doba, po kterou zpracováváme vaše údaje

Jako nápad, PestControl Expert S.R.L. bude Vaše osobní údaje zpracovávat po dobu nezbytně nutnou k dosažení výše uvedených účelů zpracování.

Pokud jste zákazníkem, budeme vaše údaje zpracovávat po dobu trvání smluvního vztahu a následně dle vnitřních zásad společnosti PestControl Expert S.R.L., respektive po dobu nezbytnou ke splnění zákonných povinností vyplývajících z PestControl Expert S.R.L. (například v případě finančních účetních dokladů, u kterých je zákonná doba uchování 10 let od konce účetního roku, ve kterém byly sepsány).

Pokud jste zákazníkem a využíváte možnost smazání uživatelského účtu kliknutím na tlačítko Smazat účet v části Informace o mém účtu, PestControl Expert S.R.L. bude tuto akci interpretovat jako vaši možnost odhlásit se z odběru obchodních sdělení, jejichž prostřednictvím vás informujeme o produktech a službách nabízených nexles.com. V tomto ohledu, pokud se rozhodnete smazat svůj uživatelský účet, nebudeme vám již takové e-maily zasílat. Chceme vás však informovat, že smazáním vašeho účtu nedojde k automatickému vymazání vašich osobních údajů. Pokud si nepřejete, aby byly vaše osobní údaje zpracovávány nebo chcete údaje vymazat, můžete uplatnit práva uvedená v části VI níže. Pokud požádáte o smazání účtu, ale na tomto účtu je alespoň jedna aktivní objednávka, bude požadavek na smazání účtu zaznamenán až po dodání produktů a dokončení poslední aktivní objednávky.

Pokud odvoláte svůj souhlas se zpracováním údajů pro marketingové účely, PestControl Expert S.R.L. přestane pro tento účel zpracovávat vaše osobní údaje, aniž by to ovlivnilo zpracování PestControl Expert S.R.L. na základě vašeho souhlasu před jeho odvoláním.

Pokud se jako kandidát rozhodnete přihlásit na nexles.com, PestControl Expert S.R.L. bude osobní údaje uchovávat tak dlouho, dokud to bude nezbytné pro náborový proces. Pokud nejste vybráni na pozici, o kterou jste se ucházeli, PestControl Expert S.R.L. bude zpracovávat údaje, které jste poskytli za vaši úplatu pro další náborové procesy.

Pokud jste kontaktní osobou PestControl Expert S.R.L. Partneři nebo Potenciální partneři, budou vaše osobní údaje zpracovávány po dobu nezbytně nutnou k uzavření/plnění smlouvy a poté podléhají interním zásadám a zákonným povinnostem, včetně archivace.

IV.1. Zpřístupnění osobních údajů

Pro účely zpracování PestControl Expert S.R.L. může zpřístupnit vaše údaje partnerům, přidruženým společnostem PestControl Expert S.R.L, třetím stranám nebo subjektům, které podporují PestControl Expert S.R.L. při poskytování služeb prostřednictvím nexles.com (např. kurýrní společnosti, poskytovatelé IT služeb) nebo ústředním/místním veřejným orgánům v následujících příkladných případech uvedených níže:

- za správu nexles.com, včetně zprostředkování vztahu mezi vámi a našimi partnery prodávajícími produkty prostřednictvím této webové stránky, pokud si objednáte produkty jimi prodávané;

- v situacích, kdy by tato komunikace byla nezbytná k udělení cen nebo jiných výhod zákazníkům v důsledku jejich účasti v různých propagačních kampaních organizovaných PestControl Expert S.R.L. přes nexles.com;

- pro údržbu, personalizaci a zlepšování webu nexles.com a služeb poskytovaných jeho prostřednictvím;

- provádět analýzu dat, testování a výzkum, sledování trendů využití a aktivit, vývoj bezpečnostních prvků a ověřování uživatelů;

- pro přenos obchodních marketingových sdělení za podmínek a omezení stanovených zákonem;

- kdy zveřejnění osobních údajů stanoví zákon apod.

Při zpracovávání údajů partnery, se kterými vstupujete do vztahu prostřednictvím nexles.com a kteří jako provozovatelé údajů zpracovávají vaše údaje vlastním jménem, prosím zvažte zásady ochrany osobních údajů nabízené těmito partnery. PestControl Expert S.R.L. nemá žádnou kontrolu nad tím, jak vaše údaje zpracovává.

IV.2. Předávání osobních údajů

Osobní údaje poskytnuté společnosti PestControl Expert S.R.L. mohou být převedeny mimo Rumunsko.

V. Vaše práva

V souvislosti se zpracováním údajů máte právo požadovat přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz nebo omezení zpracování, právo vznést námitku proti zpracování v rámci omezení a podmínek stanovených zákonem, jakož i právo na přenositelnost dat. Pokud se také rozhodnete udělit svůj souhlas, máte právo jej kdykoli odvolat, aniž by to ovlivnilo zpracování PestControl Expert S.R.L. na základě vašeho souhlasu před jeho odvoláním. Kromě toho máte právo podat stížnost u Národního dozorového úřadu pro zpracování osobních údajů.

V souladu s ustanoveními Nařízení 2016/679/EU budete mít jako subjekt údajů následující práva:

- právo na přístup k vašim údajům: můžete požadovat, abyste byli informováni o kategoriích zpracovávaných osobních údajů, účelu zpracování, příjemcích, kterým byly nebo budou sděleny, o době, po kterou se očekává, že budou uloženy, nebo pokud to není možné, kritéria použitá ke stanovení tohoto období; existence automatizovaného rozhodovacího procesu včetně vytváření profilů;
- právo požadovat opravu údajů: pokud se ve zpracovávaných údajích vyskytnou chyby, můžete požádat o jejich opravu; pokud jsou údaje neúplné, můžete požádat o doplnění. Oprava bude sdělena každému příjemci, kterému byly údaje předány, pokud se to neukáže jako nemožné nebo to vyžaduje nepřiměřené úsilí;
- právo požadovat omezení zpracování údajů: máte právo požadovat omezení zpracování údajů v následujících situacích: pokud jste zpochybnili přesnost údajů po dobu, která nám umožňuje přesnost údajů ověřit; pokud je zpracování nezákonné a budete proti výmazu svých osobních údajů a budete místo toho požadovat omezení jejich použití; pokud provozovatel již nepotřebuje osobní údaje pro zpracování, ale požaduje je pro zjištění, uplatnění nebo obhajobu práva u soudu; pokud jste vznesl námitku proti zpracování po dobu, po kterou se ověřuje, zda oprávněná práva provozovatele převažují nad vašimi právy;
- právo požadovat výmaz údajů: můžete požádat o výmaz zpracovávaných údajů, pokud údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo zpracovány, pokud jste svůj souhlas odvolali a neexistuje jiný právní základ pro zpracování ; pokud vznesete námitku proti zpracování a neexistují žádné oprávněné důvody, které by převažovaly, pokud jde o zpracování; osobní údaje byly zpracovávány nezákonně; osobní údaje musí být vymazány pro splnění zákonné povinnosti; osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s poskytováním služeb informační společnosti;
- právo požadovat přenos údajů (na přenositelnost údajů): můžete požádat o přenos svých údajů k jinému provozovateli, pokud je zpracování založeno na vašem souhlasu a zpracování je automatické;
- právo vznést námitku proti zpracování: máte právo vznést námitku proti zpracování vašich údajů, pokud se jedná o přímý marketing. Zároveň můžete vznést námitku proti zpracování, pokud provozovatel neprokáže, že má oprávněné důvody pro zpracování a má přednost před vašimi zájmy, právy a svobodami, nebo že účelem je stanovení, výkon nebo obhajoba práva u soudu; 
- právo nebýt předmětem rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování údajů: nebudete předmětem rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování údajů.

VI. Shromážděná data

Shromažďování osobních údajů ze strany nexles.com se provádí třemi způsoby: 
přímo od uživatele: Při přihlášení k odběru služeb nabízených společností PestControl Expert S.R.L. Abychom mohli sledovat používání stránek, možná budeme muset požádat o osobní údaje (e-mailová adresa, jméno, příjmení, adresa atd.)
hlášení o návštěvnosti serveru: Když navštívíte stránky nexles.com, poskytnete o sobě nějaké informace, jako je vaše IP adresa, čas návštěvy, odkud jste přišli, trvání návštěvy, protože PestControl Expert S.R.L. bude tato data zaznamenávat.
prostřednictvím souborů cookie: Když navštívíte stránku pestcontrol-expert.com, může vám být zaslán soubor cookie, který usnadní ukládání a sledování vašich preferencí.

V případě jakýchkoli dalších dotazů ohledně zpracování vašich osobních údajů a uplatnění vašich výše uvedených práv se prosím obraťte na: cz@nexles.com

Zásady ochrany osobních údajů

Tyto zásady ochrany osobních údajů stanoví, jak společnost Nexles používá a chrání jakékoli informace, které společnosti Nexles poskytnete, když používáte tuto webovou stránku. Společnost Nexles se zavázala zajistit ochranu vašeho soukromí. Pokud vás požádáme o poskytnutí určitých informací, podle kterých vás lze identifikovat při používání této webové stránky, můžete si být jisti, že budou použity pouze v souladu s tímto prohlášením o ochraně osobních údajů. Nexles může tyto zásady čas od času změnit aktualizací této stránky. Tuto stránku byste měli čas od času zkontrolovat, abyste se ujistili, že jste spokojeni se všemi změnami.

Co děláme s informacemi, které shromažďujeme

Tyto informace požadujeme, abychom porozuměli vašim potřebám a poskytli vám lepší služby, a to zejména z následujících důvodů:

- Vedení interní evidence.
- Tyto informace můžeme použít ke zlepšení našich produktů a služeb.
- Můžeme pravidelně zasílat propagační e-maily o nových produktech, speciálních nabídkách nebo jiných informacích, o kterých si myslíme, že by vás mohly zajímat, pomocí e-mailové adresy, kterou jste uvedli.
- Čas od času můžeme také použít vaše údaje, abychom vás kontaktovali pro účely průzkumu trhu. Můžeme vás kontaktovat e-mailem, telefonem, faxem nebo poštou. Tyto informace můžeme použít k přizpůsobení webu podle vašich zájmů.

Bezpečnostní

Jsme odhodláni zajistit, aby vaše informace byly v bezpečí. Abychom zabránili neoprávněnému přístupu nebo zveřejnění, zavedli jsme vhodné fyzické, elektronické a manažerské postupy k ochraně a zabezpečení informací, které shromažďujeme online.

Jak používáme soubory cookie

Cookie je malý soubor, který vyžaduje povolení k umístění na pevný disk vašeho počítače. Jakmile souhlasíte, soubor se přidá a cookie pomůže analyzovat provoz na webu nebo vám dá vědět, když navštívíte konkrétní stránku. Soubory cookie a podobné technologie, které umožňují webovým aplikacím reagovat na vás jako na jednotlivce. Webová aplikace dokáže přizpůsobit své operace vašim potřebám, tomu, co se vám líbí a nelíbí, shromažďováním a zapamatováním informací o vašich preferencích.

Soubory cookie protokolu provozu používáme k identifikaci stránek, které jsou používány. To nám pomáhá analyzovat data o návštěvnosti webových stránek a zlepšovat naše webové stránky, abychom je přizpůsobili potřebám zákazníků. Tyto informace používáme pouze pro účely statistické analýzy a poté jsou data ze systému odstraněna.

Celkově nám soubory cookie pomáhají poskytovat vám lepší webové stránky tím, že nám umožňují sledovat, které stránky považujete za užitečné a které ne. Soubor cookie nám v žádném případě nedává přístup k vašemu počítači ani k jakýmkoli informacím o vás, kromě údajů, které se s námi rozhodnete sdílet. Soubory cookie můžete přijmout nebo odmítnout. Většina webových prohlížečů automaticky přijímá soubory cookie, ale obvykle můžete upravit nastavení prohlížeče tak, aby soubory cookie odmítal, pokud chcete. To vám může bránit v plném využití výhod webové stránky.

Jaké jsou podobné technologie?

Existují další technologie, které lze použít pro stejné účely jako soubory cookie.

Nexles používá Local Storage jako technologii podobnou souborům cookie.

Odkazy na jiné webové stránky

Naše webové stránky mohou obsahovat odkazy na jiné zajímavé webové stránky. Jakmile však použijete tyto odkazy k opuštění našich stránek, měli byste si uvědomit, že nad těmito jinými webovými stránkami nemáme žádnou kontrolu. Proto nemůžeme nést odpovědnost za ochranu a soukromí jakýchkoli informací, které poskytnete při návštěvě takových stránek, a takové stránky se tímto prohlášením o ochraně osobních údajů neřídí. Měli byste být opatrní a podívat se na prohlášení o ochraně osobních údajů platné pro danou webovou stránku.

Kontrola vašich osobních údajů

Můžete se rozhodnout omezit shromažďování nebo používání svých osobních údajů následujícími způsoby:

- kdykoli budete požádáni o vyplnění formuláře na webu, vyhledejte pole, na které můžete kliknout, abyste označili, že si nepřejete, aby tyto informace někdo použil pro účely přímého marketingu

- pokud jste dříve souhlasili s tím, že použijeme vaše osobní údaje pro účely přímého marketingu, můžete svůj názor kdykoli změnit tak, že nám napíšete nebo pošlete e-mail na adresu cz@nexles.com

Nebudeme prodávat, distribuovat ani pronajímat vaše osobní údaje třetím stranám, pokud k tomu nebudeme mít vaše svolení nebo pokud to nevyžaduje zákon. Vaše osobní údaje můžeme použít k zasílání propagačních informací o třetích stranách, o kterých si myslíme, že by vás mohly zajímat, pokud nám řeknete, že si to přejete.

Můžete si vyžádat podrobnosti o osobních údajích, které o vás uchováváme podle zákona o ochraně osobních údajů z roku 1998. Bude splatný malý poplatek. Pokud byste chtěli kopii informací, které o vás máme, napište na cz@nexles.com.

Pokud se domníváte, že jakékoli informace, které o vás máme, jsou nesprávné nebo neúplné, napište nám prosím co nejdříve nebo napište e-mail na výše uvedenou adresu. Veškeré informace, které zjistíme, že jsou nesprávné, neprodleně opravíme.

Trvalé mazání cookies

Zrušením zaškrtnutí políčka ‘Povolit používání souborů cookie’ zakážete ukládání souborů cookie nebo místních dat pro tuto webovou stránku.
Pokud jste však již používání souborů cookie povolili, návrat zpět a jejich smazání neznamená, že byly z webové stránky trvale odstraněny. Chcete-li je trvale zakázat, budete muset zkontrolovat nastavení každého prohlížeče, který používáte, protože pouze tam budete moci soubory cookie trvale spravovat, zakazovat a mazat.

Seznam slev

 • 2%
  Pro objednávky mezi 8.500 CZK a 12.000 CZK

  Slevový kód: NXLCZ-2%

 • 4%
  Pro objednávky mezi 12.000 CZK a 24.000 CZK

  Slevový kód: NXLCZ-4%

 • 5%
  Pro objednávky nad 24.000 CZK

  Slevový kód: NXLCZ-5%

 • Žádná ze slev se nevztahuje na produkty v kategoriích 'Postřikovače Zamlžovače' a 'Speciální jednotky'.
 • V nákupním košíku není možné hromadit více kuponů.