• Nákupní košík
 • podrobnosti objednávky
 • Objednávka dokončena
Sdělení
Popis a informace
Funkce webu
Ceny
Produkty – kvalita a efektivita
Kurýrní společnost

Obchodní podmínky & Pravidla internetového obchodu

Pravidla upřesňují pravidla prodeje prostřednictvím internetového obchodu, který je provozován prostřednictvím webové stránky: www.nexles.com/cz. Kupní smlouva se uzavírá na území Rumunska a podléhá rumunskému právu. Produkty nabízené společností mají požadované doklady, které zajišťují právo na jejich prodej v Rumunsku. Majitel a správce obchodu jsou:

Název společnosti: PestControl Expert S.R.L.
Registrace u DPH EU: RO 31008225
Datum registrace: 12.12.2012
Adresa sídla a korespondenční a doručovací adresa: Rumunsko, Bukurešť, ulice Sfintii Voievozi, č.p. 65, 1. obvod, PSČ 010965
Fax: +40 31 814 51 06
E-mailem: cz@nexles.com
Obchodní registrace: J40/14657/12.12.2012 

I. Definice
Internetový obchod – obchod provozovaný prostřednictvím webových stránek: www.nexles.com/cz ve kterém se uzavírá kupní smlouva v elektronické podobě a probíhá za podmínek Prodávajícího – naší společnosti.
Zákazník – fyzická osoba plně způsobilá k právním úkonům (tj. osoba starší 18 let, která není plně nebo částečně svéprávná) a fyzická osoba s omezenou způsobilostí k právním úkonům (tj. osoba ve věku 13 až 18 let i osoby částečně nezpůsobilé), která obdržela předchozí souhlas svého statutárního zástupce a který uzavírá nebo hodlá uzavřít smlouvu nebo využívá další služby poskytované na stránkách internetového obchodu.
Registrovaný zákazník – Uživatel, který registrací v Obchodě a přijetím Pravidel uzavřel s Poskytovatelem služeb smlouvu o poskytování prodeje přes internet.
Produkt – zboží, které je nabízeno k prodeji v internetovém obchodě. Řád – tento Řád internetového obchodu v aktuálním znění. Kupní smlouva – smlouva o prodeji produktu uzavřená na dálku prostřednictvím internetového obchodu. Objednávka – prohlášení, které je učiněno online a vyjadřuje ochotu uzavřít smlouvu (ohledně objednávky produktu nebo služby).
Cookies – informace, které server ukládá na počítači nebo koncovém zařízení jiného Uživatele (Zákazník) v textovém souboru, který může server přečíst při následujícím připojení z počítače nebo koncového zařízení jiného Uživatele (Zákazník).
Newsletter – služba, která je poskytována v elektronické podobě; spočívá v zasílání obchodních a reklamních informací zájemcům na jím uvedenou e-mailovou adresu.

II. Obecná ustanovení
Rozsah činnosti – zásilkový prodej dezinfekčních prostředků, deratizační prostředky, profesionální čisticí prostředky, postřikovače, lapače, bezpečnostní zařízení.
Prodávající – za účelem usnadnění uzavření smlouvy poskytuje společnost prostřednictvím webové stránky E-shopu následující služby:
2a. registrace a správa zákaznického účtu v e-shopu;
2b. zpracování objednávkového formuláře v internetovém obchodě
2c. po dohodě Zákazníka –zasílání obchodních informací, akční nabídky apod. formou služby “Newsletter” service.
3. Poskytování elektronických služeb ve výše uvedeném rozsahu je bezplatné.
4. Smlouva o poskytování elektronických služeb v rozsahu vedení a správy účtu Zákazníka na Webové stránce se uzavírá na dobu neurčitou. Smlouva je uzavřena dokončením procesu registrace Zákazníka na Webové stránce.
5. Smlouva o poskytování elektronické služby umožňující provedení objednávky v E-shopu prostřednictvím vyplnění objednávkového formuláře se uzavírá na dobu určitou – po dobu vyřízení a zpracování objednávky – a je ukončena, jakmile objednávka je zadána a přijata.
6. Služba “Newsletter” je přijímána na dobu neurčitou. Smlouva je uzavřena, když zákazník souhlasí s tím, že mu budou zasílány zprávy na jeho e-mailovou adresu uvedenou při registraci.
7. Spotřebitel může odstoupit od smlouvy o poskytování prodejní služby bez udání důvodů, pouze však před odesláním objednaného produktu. Storno objednávky lze provést: e-mailem
8. Reklamaci lze uplatnit na webových stránkách po přihlášení do účtu nebo zasláním vyplněného Reklamačního formuláře e-mailem. Reklamace bude vyřízena nejpozději do 30 dnů.
9. Zákazník je povinen zadávat do systému údaje, které jsou v souladu se skutkovým stavem, veřejnou slušností a jsou zákonné. Údaje, které jsou zpřístupněny, nemohou porušovat osobní práva a vlastnická práva třetích osob.
10. Prodávající je plátcem DPH, který ke každé prodejní transakci vystavuje prodejní doklad – fakturu –.
11. Objednávku je možné provést pouze elektronickou formou – na stránkách internetového obchodu.
12. Obchodní informace – ceníky, popisy, inzeráty a další informace týkající se Produktů, které jsou uvedeny na webových stránkách Obchodu, jsou formou výzvy k uzavření smlouvy ve smyslu čl. 71 občanského zákoníku.
13. Akční výprodeje a výprodeje zahrnují omezený počet Produktů a realizace objednávek probíhá podle pořadí plateb přijatých za Produkty na bankovní účet Prodávajícího do vyčerpání zásob, které se vztahují k této formě prodeje.
14. Usnesení tohoto řádu zohledňují všechna práva Zákazníka, který je zároveň Spotřebitelem, ve smyslu ustanovení zákona ze dne 23. dubna 1964 občanského zákoníku (Dz. U. č. 16 , bod 93, ve znění pozdějších předpisů), na jejichž práva mu přísluší podle platných právních předpisů. V případě, že by ustanovení tohoto nařízení byla v rozporu s výše uvedenými ustanoveními, mají tato ustanovení přednost před předchozími.

III. Objednat
1. Internetový obchod provádí objednávky s doručením do zemí Evropské unie.
2. Před zadáním objednávky se zákazník musí seznámit s pravidly. Skutečnost, že se s nimi seznámil a akceptoval všechna ustanovení Řádu, výslovně potvrzuje při registraci do systému a před konečným potvrzením objednávky. Bez takového potvrzení nebude objednávkový formulář akceptován.
3. Objednávku je možné provádět v elektronické podobě 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.
4. Pokud smlouva stanoví, že s sebou nese povinnost platby na straně spotřebitele – pro zajištění platnosti smlouvy musí spotřebitel potvrdit, že si uvědomuje nutnost zaplatit částku, která je specifikována ve smlouvě, a poskytnout prohlášení prostřednictvím přijetí objednávky prostřednictvím formuláře: “ZADAT OBJEDNÁVKU”.
5. Realizace objednávky (příprava a expedice Produktů) Prodávajícím probíhá přijetím platby na účet.
6. Termín dodání objednávky u produktů, které jsou skladem, je maximálně 5 pracovních dnů, které se počítají od data uvedeného v předchozím bodě. Ve většině případů jsou objednávky realizovány do 24 hodin. Datum dodání objednávky u produktů specifických pro zákazníka bude specifikováno spolu s odesláním objednávky.
7. Prodávající je povinen poskytnout zákazníkovi zakoupený produkt neprodleně, nejpozději do 30 dnů od uzavření smlouvy, není-li ve smlouvě uvedeno jinak. V případě prodlení prodávajícího má spotřebitel právo určit si jiný termín dodání a po jeho uplynutí může od smlouvy odstoupit.

IV. Ceny
1. Ceny nabízených produktů jsou v eurech a jedná se o ceny brutto (počítají se zákonem požadované daně včetně DPH).
2. Ceny jsou maloobchodní ceny a nezahrnují slevy. Slevy lze přidělit individuálně.
3. Ceny produktů nezahrnují náklady na doručení. Přesná cena dopravy je stanovena při příjmu objednávky a závisí na způsobu dopravy a ceně objednávky. Při vyplňování objednávkového formuláře si Zákazník zvolí způsob dopravy a platby a svou volbu akceptuje.
4. Konečná cena pro Zákazníka je cena uvedená při zadání objednávky.

V. Způsoby platby
1. platba předem – převodem na bankovní účet uvedený v údajích prodávajícího nebo v potvrzení objednávky;
2. on-line platební systém PayPal – systém spravovaný společností PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A. (registrovaná v R.C.S. Luxembourg pod číslem B 118 349) se sídlem v Lucemburku, L-2449, držitel platnou licenci lucemburské úvěrové instituce ve smyslu čl. 2 zákona o finančním sektoru ze dne 5. dubna 1993 (ve znění pozdějších předpisů), dále jen “„zákon”, a podléhá přísnému dohledu lucemburského kontrolního orgánu – Commission de Surveillance du Secteur Financier (Dozorčí komise finančního sektoru);
3. Platba kreditní kartou - Platba může být provedena kreditní nebo debetní kartou. Budete přesměrováni na zabezpečenou stránku našeho partnera.
4. Rozhodne-li se Zákazník platit zálohy převodem, je povinen uhradit platby vyplývající z Kupní smlouvy do 7 dnů od jejího uzavření, pokud se strany nedohodnou jinak.

VI. Lodní doprava
1. Náklady na dopravu (náklady na doručení) jsou účtovány v souladu s aktuálními ceníky kurýrních společností a závisí na hmotnosti a velikosti zásilky a způsobu dopravy. Po vyplnění online prodejního formuláře je zákazník informován o nákladech, zvolí způsob dopravy a akceptuje náklady na doručení spolu s odesláním objednávky.
2. Podrobnosti o nákladech a způsobech dopravy jsou uvedeny v části “Doručení” na webových stránkách internetového obchodu.
3. Náklady na doručení hradí Zákazník, pokud není v popisu nabídky uvedeno jinak.
4. Zakoupené produkty jsou zasílány kurýrními společnostmi, které byly vybrány v procesu platby.
5. Podrobnosti týkající se postupu při zadávání objednávky a doručovací služby lze nalézt na následující stránce: Jak zadat objednávku & Doručovací služba.
6. Konečná cena doručení se vypočítá automaticky v procesu pokladny na základě geografické polohy kupujícího a samotného balíku.

VII. Právo na odstoupení od smlouvy (vrácení zboží) v případě prodeje na dálku
1. Spotřebitel, který uzavře “smlouvu o prodeji na dálku” má právo od ní odstoupit bez udání důvodu do 14 kalendářních dnů ode dne převzetí Produktu v souladu s nouzovou vyhláškou č. 34/2014. Prodané zboží se považuje za předané kupujícímu okamžikem, kdy prodávající předá zboží dopravci, pokud prodávající neměl žádný vliv na výběr dopravce ze strany kupujícího. Lhůtu je kupující dodržen, když v této lhůtě podá prodávajícímu prohlášení o odstoupení od smlouvy. Je důležité, aby prohlášení bylo zasláno v elektronické podobě. Po odeslání prohlášení v elektronické podobě prodávající neprodleně zašle spotřebiteli oznámení o přijetí prohlášení o odstoupení od smlouvy.
2. Po odeslání prohlášení má Spotřebitel 14 kalendářních dnů (počítáno ode dne odeslání prohlášení) na zaslání produktu zpět na korespondenční adresu uvedenou v údajích Prodávajícího, pokud Prodávající nenabídl k vyzvednutí Produktu. O dodržení termínu rozhodne datum odeslání.
3. Spotřebitel má právo na vrácení zboží pouze v případě, že výrobek nejeví známky používání.
4. Prodávající vrátí kupujícímu všechny platby do 14 kalendářních dnů ode dne obdržení prohlášení. Prodávající však může pozdržet vrácení plateb až do obdržení produktu. Prodávající vrací platby stejným způsobem platby, který použil spotřebitel, pokud spotřebitel jednoznačně nesouhlasil s jinou formou vrácení, která mu nevznikají žádné další náklady.
5. Přímé náklady na vrácení Produktu Prodávajícímu hradí Spotřebitel (Zákazník).
6. Prodávající nepřebírá zásilky zaslané na dobírku.
7. Vrácená zásilka by měla být řádně chráněna proti poškození při přepravě.
8. V případě online karetních transakcí musí být částky vráceny na původní kartu, odkud byly peníze přijaty.

VIII. Odpovědnost za záruku a ručení při prodeji zboží Spotřebiteli
1. Prodávající je vázán dodáním Produktu, který je předmětem smlouvy, bez vad.
2. Prodávající je zproštěn odpovědnosti za záruku, pokud spotřebitel při podpisu smlouvy o vadě věděl.
3. Zjistí-li Spotřebitel vadu nebo nesoulad dodaného Produktu se Smlouvou, má Spotřebitel právo na reklamaci.
4. Pro uplatnění reklamace spotřebitel vyplní reklamační protokol nebo jinou formou popíše důvody reklamace a požadavky s ohledem na odstranění vady a zašle jej elektronickou formou (e-mailem) nebo poštou na korespondenční adresu prodávajícího uvedenou v hlavičkovém papíře.
5. Má-li prodávaná věc vady, může zákazník podat žádost s požadavkem na slevu z ceny nebo s prohlášením o odstoupení od smlouvy, ledaže prodávající vadnou věc vymění za výrobek bez vad, nebo opraví vadu okamžitě a bez zbytečných nepříjemností.
6. Snížená cena by měla být úměrná ceně sjednané ve smlouvě tak, aby se rovnala hodnotě vadného výrobku v porovnání s výrobkem bez vad.
7. Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, jde-li o nepodstatnou vadu.
8. Má-li prodávaná věc vady, může kupující požadovat výměnu věci za bezvadnou nebo opravu vady. Prodávající je povinen v přiměřené době a bez zbytečných obtíží kupujícího vyměnit vadnou věc za výrobek bez vad. Prodávající může odmítnout vyhovět požadavku kupujícího, pokud provedení výrobku ve shodě se smlouvou způsobem zvoleným kupujícím není možné, nebo pokud to oproti druhému způsobu uvedení výrobku do souladu se smlouvou vyžaduje nadměrné náklady.
9. Prodávající posoudí reklamaci bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne přijetí reklamace, a o stavu reklamace bude spotřebitele informovat poštou nebo e-mailem.
10. V případě uznání reklamace vrátí prodávající spotřebiteli veškeré náklady spojené s reklamací a vynaložené spotřebitelem. Prodávající uhradí dlužnou částku na bankovní účet spotřebitele nebo poštovní poukázkou.

IX. Zpracování a ochrana osobních údajů
1. Veškeré osobní údaje, které jsou poskytnuty v rámci procesu zadávání objednávky, slouží pouze k uzavření, změně nebo zrušení Smlouvy mezi poskytovatelem služeb a spotřebitelem a k realizaci kupní smlouvy nebo smlouvy o poskytování elektronických služeb. služby nebo provedení objednávky a nejsou zpřístupněny jiným institucím a třetím stranám – s výjimkou těch, které jsou popsány v bodě 2.
2. V případě prodeje produktů prostřednictvím e-shopu jsou za účelem doručení produktů osobní údaje spotřebitele, které jsou nezbytné pro adresování a doručení zásilky, předávány společnostem, jejichž podnikatelskou činností jsou expediční zásilky - v zejména kurýrní firmě – spolu s expedicí a v případě použití online systému přímých plateb správci platebního systému.
3. Správcem osobních údajů Spotřebitele, které Internetový obchod shromažďuje, je společnost
4. Pokud se Zákazník přihlásí k odběru “„Newsletteru”, obdrží jej na uvedenou adresu. Odhlásit se ze služby je možné kdykoli.
5. Zákazník má přístup ke svým údajům. Údaje mohou být kdykoli změněny nebo může spotřebitel požadovat jejich vymazání.
6. Spotřebitel může své osobní údaje poskytnout dobrovolně, pokud však neposkytne osobní údaje, které jsou stanoveny v Pravidlech a které jsou nezbytné pro uzavření kupní smlouvy nebo smlouvy o poskytování elektronické služby, uzavření a provedení této smlouvy může být nemožné. Spotřebitel výslovně souhlasí s evidencí a zpracováním osobních údajů před registrací do systému.
7. Uzavření Smlouvy je možné za předpokladu poskytnutí následujících údajů Spotřebitele: – celé jméno; – doručovací adresa; – emailová adresa; – telefonní číslo.

X. Závěrečná ustanovení
1. Obsah Pravidel je kdykoli k dispozici v sekci Předpisy na webových stránkách Prodávajícího a může být Kupujícím kdykoli zkopírován a vytištěn. Obsah Pravidel může být Spotřebiteli na jeho žádost zaslán také poštou nebo e-mailem.
2. Pro otázky, které nejsou stanoveny v těchto nařízeních, se použijí následující právní ustanovení
3. Pokud by některá nařízení obsažená v tomto dokumentu byla proti výše uvedeným nebo jiným rumunským předpisům – ty druhé budou mít přednost před těmi, které jsou formulovány v Předpisech.
4. Pokud by některá ustanovení tohoto dokumentu byla považována za nezákonná, neplatná nebo jiným způsobem nevymahatelná v mezích stanovených zákonem, budou v zákonem stanoveném rozsahu zrušena. V ostatních případech zůstávají Pravidla nadále účinná.
5. Veškeré názvy Produktů, které Internetový obchod nabízí, slouží k identifikačním účelům a mohou být chráněny a vyhrazeny na základě ustanovení zákona o průmyslovém vlastnictví.
6. Všechny fotografie použité na webové stránce jsou chráněny. Bez souhlasu Správce webu je nelze kopírovat.

Seznam slev

 • 2%
  Pro objednávky mezi 8.500 CZK a 12.000 CZK

  Slevový kód: NXLCZ-2%

 • 4%
  Pro objednávky mezi 12.000 CZK a 24.000 CZK

  Slevový kód: NXLCZ-4%

 • 5%
  Pro objednávky nad 24.000 CZK

  Slevový kód: NXLCZ-5%

 • Žádná ze slev se nevztahuje na produkty v kategoriích 'Postřikovače Zamlžovače' a 'Speciální jednotky'.
 • V nákupním košíku není možné hromadit více kuponů.