• Пазарна Количка
 • Детайли за поръчката
 • Завършена поръчка

Read the

Енциклопедия
Обща информация и как да предотвратите или да се отървете от тя
Комуникация
Описание и Информация
Функционалност на страницата
Цени
Продукти - Качество и Ефикасност
Куриерска Фирма
bg valent biosciences larvicide vectobac wg 25 kg - 0, thumbnail

Ларвицид Vectobac WG, 25 кг

Не е налично

Vectobac WG, 25 кг

bg valent biosciences larvicide vectobac wg 25 kg - 0

Ларвицид Vectobac WG, 25 кг

Не е налично

 
Може да се използа от
Oбучен персонал, Население, Професионалисти
Препоръчани срещу:

Информация за продукта

Vectobac WG е биологичен, селективен ларвицид, който действа чрез поглъщане и е създаден за контрол на ларви на комари.
Формулата му позволява както директно нанасяне, така и приложение чрез пръскане с помощта на различна екипировка.
Vectobac WG може успешно да се използва във водни басейни, както и на места с човекопоток; където се отглеждат домашни любимци, птици или диви животни.

Третирани насекоми:
Комари Culicidae-Aedes spp, Ochlerotatus spp, Anopheles spp, and Culex spp.

Характеристики:

- продуктът е под формата на водоразтворими гранули;
- лесно се смесва с вода;
- одобрен за използване в питейна вода;
- ефективно индиректно приложение за контрол на комари;
- ефективен при пръскане;
- бързо действие срещу ларвите на комари - от 2 до 24 часа.

Предимства:

- специфично действие за борба с ларвите на комари;
- лесно нанасяне с помощта на различни типове оборудване;
-  възможност за директно нанасяне с помощта на уреди за мъглуване;
- безопасен за нетаргетирани организми;
- бързи видими резултати.

Места за приложение:
водни повърхности, септични ями, канали, напоителни канавки, резервоари за съхранение и депа за животински отпадъци.
Vectobac WG може да се нанася върху всяка водна повърхност, върху която се развъждат комари или в зони, където има техни ларви.
Дозировката варира от 0.125 - 1 кг/хектар, в зависимост от числеността, стадия на ларвено развитие и качеството на водата.
Vectobac WG се разтваря във вода и сместа се разклаща ръчно или механично, до разтваряне, преди приложение. Количеството вода варира от 2.5 до 1000 литра и зависи от вида на екипировката, видът комари, зоната на третиране и начина на приложение:
Спрей: 2.5 - 100 л/хектар
Директно приложение: 5 - 30 литра/хектар
Ниски дози (0.125 - 0.500 кг/хектар) са ефективни при борба с ларвите от първия стадий на развитие до началото на четвърти стадий на развитие.
Високи дози (0.5 - 1 кг/хектар) се използват в следните случаи: висока численост на вредителите, напреднал стадий на четвърта фаза на развитие на ларвите, вода с високо органично съдържание или вода, която често се сменя.
Vectobac WG не е ефективен във фаза какавида или в 4 фаза на ларвено развитие, когато ларвата се разпуква. Ларвицидът действа чрез поглъщане. Продуктът започва да действа в първите 24 часа от приложение.
Не приготвяйте повече разтвор, отколкото може да използвате в рамките на 48 часа.

Допълнителна информация

Производител Valent BioSciences
Опаковка 25 кг
Категория на употреба Oбучен персонал, Население, Професионалисти
Под формата на ВГ-вододиспергируеми гранули
Отървава се от Комари
Активни вещества Bacillus thuringiensis
Активна концентрация на веществото 374 g/kg

Предпазни Мерки

P261 Избягвайте вдишване на прах/пушек/газ/дим/изпарения/аерозоли, P263
P280 Използвайте предпазни ръкавици/предпазно облекло/предпазни очила/предпазна маска за лице
P302+P352 ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА: Измийте обилно със сапун и вода
P501 Изхвърлете съдържанието/опаковката само чрез оторизирани фирми, в съответствие с действащите разпоредби
EUH401 За да се избегнат рискове за човешкото здраве и околната среда, спазвайте инструкциите за употреба.

Каква оценка бихте дали на продукта

  1 звезда 2 звезди 3 звезди 4 звезди 5 звезди
Вашата оценка*: Ужасно Незадоволително Добро Много добро Отлично
Отмени
Твоето ревю може да се отнася за:
 • Как продуктът се справи със ситуацията
 • Качество за платената цена
 • Бихте ли го препоръчали на други

Ревюта

ДОБАВИ РЕВЮ

Списък с отстъпки

 • 2%
  За поръчки на стойност между 400 лв. и 600 лв.

  Код на отстъпката:NXLBG-2%

 • 4%
  За поръчки на стойност между 601 лв. и 1000 лв.

  Код на отстъпката:NXLBG-4%

 • 7%
  За поръчки над 1000 лв.

  Код на отстъпката:NXLBG-7%

 • Никой от остъпките не се отнася за продукти от категориите 'Пръскачки и Фогъри' и 'Специално оборудване'.
 • Не е възможно да добавите повече отстъпки към вашата количка.