• Пазарна Количка
 • Детайли за поръчката
 • Завършена поръчка

Read the

Енциклопедия
Обща информация и как да предотвратите или да се отървете от тя
Комуникация
Описание и Информация
Функционалност на страницата
Цени
Продукти - Качество и Ефикасност
Куриерска Фирма
bg unichem insecticide effect microtech cs 1 l - 3, thumbnail

Инсектицид Ефект Microtech CS, 1 литър

117,66 лв.

На склад

Българският магазин не може да изпрати до

САЩ

Ефект Microtech CS, 1 литър

bg unichem insecticide effect microtech cs 1 l - 3

Инсектицид Ефект Microtech CS, 1 литър

На склад

117,66 лв.
- +
117,66 лв.

На склад

Българският магазин не може да изпрати до

САЩ

 
Не може да се използша от
Население
 
Може да се използа от
Професионалисти

Информация за продукта

Insecticide Unichem Effect Microtech CS, 1 litre

Допълнителна информация

Производител Unichem
Опаковка 1 л
Категория на употреба Професионалисти
Срок на годност (години) 2
Под формата на КС-суспензия капсули
Начин на нанасяне Пулверизатор
Активни вещества Permethrin, Tetramethrin
Активна концентрация на веществото 40 g/l tetramethrin; 80 g/l permethrin
Начин на действие контактно, проникващо
Мирис отличителен
Дозировка 25-125 ml/100 mp;25-125 ml/5 l
Отървава се от Американски Хлебарки, Германски Хлебарки, Мравки, Ориенталски Хлебарки

Предпазни Мерки

 
 
 
P272 Да не се изнася замърсено работно облекло извън работното помещение
P273 Да се избягва изпускане в околната среда
P302+P352 ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА: Измийте обилно със сапун и вода
P333+P313 При поява на кожно дразнене или обрив на кожата: Потърсете медицински съвет/помощ
P391 Съберете разлятото
P501 Изхвърлете съдържанието/опаковката само чрез оторизирани фирми, в съответствие с действащите разпоредби
H302 Вреден при поглъщане
H317 Може да причини алергична кожна реакция
H332 Вреден при вдишване
H410 Силно токсичен за водните организми, с дълготраен ефект.

Каква оценка бихте дали на продукта

  1 звезда 2 звезди 3 звезди 4 звезди 5 звезди
Вашата оценка*: Ужасно Незадоволително Добро Много добро Отлично
Отмени
Твоето ревю може да се отнася за:
 • Как продуктът се справи със ситуацията
 • Качество за платената цена
 • Бихте ли го препоръчали на други

Ревюта

ДОБАВИ РЕВЮ

Списък с отстъпки

 • 2%
  За поръчки на стойност между 700 лв. и 1000 лв.

  Код на отстъпката: NXLBG-2%

 • 4%
  За поръчки на стойност между 1000 лв. и 2000 лв.

  Код на отстъпката: NXLBG-4%

 • 5%
  За поръчки над 2000 лв.

  Код на отстъпката: NXLBG-5%

 • Никой от остъпките не се отнася за продукти от категориите 'Пръскачки и Фогъри' и 'Специално оборудване'.
 • Не е възможно да добавите повече отстъпки към вашата количка.