• Пазарна Количка
 • Детайли за поръчката
 • Завършена поръчка

Read the

Енциклопедия
Обща информация и как да предотвратите или да се отървете от тя
Комуникация
Описание и Информация
Функционалност на страницата
Цени
Продукти - Качество и Ефикасност
Куриерска Фирма
bg syngenta seed treatment dividend m 030 fs 20 l - 0, thumbnail

Dividend М 030 FS, 20 литра

608,8 лв.

На склад

Българският магазин не може да изпрати до

САЩ

Dividend М 030 FS, 20 литра

bg syngenta seed treatment dividend m 030 fs 20 l - 0

Dividend М 030 FS, 20 литра

На склад

608,8 лв.
- +
608,8 лв.

На склад

Българският магазин не може да изпрати до

САЩ

Информация за продукта

Seed Treatment Syngenta Dividend M 030 FS, 20 litres

Допълнителна информация

Производител Syngenta
Опаковка 20 литра
Под формата на ФС-концентрирана суспензия за третиране на семена
Активни вещества Difenoconazole
Активна концентрация на веществото 30 g/litru
Вид растение пшеница
Болести по растението твърда главня-tilletia spp., фузарийно гниене-fusarium oxysporum
Дозировка 1.5 kg/t
Начин на нанасяне Пулверизатор

Предпазни Мерки

 
 
P102 Да се съхранява извън обсега на деца
P270 Да не се яде, пие или пуши при употреба на продукта
P280 Използвайте предпазни ръкавици/предпазно облекло/предпазни очила/предпазна маска за лице
P302+P352 ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА: Измийте обилно със сапун и вода
P391 Съберете разлятото
P501 Изхвърлете съдържанието/опаковката само чрез оторизирани фирми, в съответствие с действащите разпоредби
EUH401 За да се избегнат рискове за човешкото здраве и околната среда, спазвайте инструкциите за употреба
H317 Може да причини алергична кожна реакция
H411 Токсичен за водните организми, с дълготраен ефект.

Каква оценка бихте дали на продукта

  1 звезда 2 звезди 3 звезди 4 звезди 5 звезди
Вашата оценка*: Ужасно Незадоволително Добро Много добро Отлично
Отмени
Твоето ревю може да се отнася за:
 • Как продуктът се справи със ситуацията
 • Качество за платената цена
 • Бихте ли го препоръчали на други

Ревюта

ДОБАВИ РЕВЮ

Списък с отстъпки

 • 2%
  За поръчки на стойност между 700 лв. и 1000 лв.

  Код на отстъпката: NXLBG-2%

 • 4%
  За поръчки на стойност между 1000 лв. и 2000 лв.

  Код на отстъпката: NXLBG-4%

 • 5%
  За поръчки над 2000 лв.

  Код на отстъпката: NXLBG-5%

 • Никой от остъпките не се отнася за продукти от категориите 'Пръскачки и Фогъри' и 'Специално оборудване'.
 • Не е възможно да добавите повече отстъпки към вашата количка.