• Пазарна Количка
 • Детайли за поръчката
 • Завършена поръчка

Read the

Енциклопедия
Обща информация и как да предотвратите или да се отървете от тя
Комуникация
Описание и Информация
Функционалност на страницата
Цени
Продукти - Качество и Ефикасност
Куриерска Фирма
bg syngenta rodenticid klerat pellets 2 5 kg - 3, thumbnail

Родентицид Пелети Klerat, 2.5 кг

Не е налично

Пелети Klerat, 2.5 кг

bg syngenta rodenticid klerat pellets 2 5 kg - 3

Родентицид Пелети Klerat, 2.5 кг

Не е налично

 
Не може да се използша от
Население
 
Може да се използа от
Oбучен персонал, Професионалисти
Препоръчани срещу:

Информация за продукта

Klerat пелети е професионален продукт за контрол на гризачи. Предлага се под формата на пелети и съдържа бродифакум. Активното вещество е ефективно дори след единична консумация. Към родентицида са добавени атрактанти на основата на зърнени храни, както и веществото битрекс, което е силно горчиво и предотвратява риска от инцидентно поглъщане от нецелеви животни.

Активно вещество: бродифакум 0.05 гр/кг; 0.01 гр/кг. Бродифакум е летален родентицид, който спира съсирването на кръвта на гризачите.
Предимства:
- широк спектър на действие;
- не създава подозрение у другите животни от колонията;
- дискретно действие и силно атрактивен за гризачите;
- ефективен там, където гризачите са развили резистентност към други антикоагуалантни продукти;
- може да се използва както в жилищни, така и в индустриални зони;
- може да се прилага в хранителната индустрия.
Характеристики:
- готов за употреба;
- изключително апетитен.
Препоръки от производителя:
Плъхове:
- използвайте 20-50 гр продукт на всяка станция за стръв, а станциите за стръв разположете на 10 метра една от друга (5 метра при висока степен на заразяване);
- повторете третирането след 4 дни, а след това веднъж седмично, докато консумацията не спре;
- заменете консумираните или замърсени примамки.
Мишки:
- използвайте 5-15 гр от продукта във всяка станция за стръв, а станциите разположете на 5 метра една от друга (2 метра при висока степен на заразяване);
- повторете третирането след 4 дни, след това веднъж седмично, докато консумацията не спре;
- заменете консумираните или замърсени примамки;
- използвайте примамките на сухи места, в стабилни климатични условия.
Прочетете внимателно условията и указанията за употреба. Използвайте необходимите предпазни средства при работа с продукта.

Допълнителна информация

Производител Syngenta
Опаковка 2.5 кг
Категория на употреба Oбучен персонал, Професионалисти
Срок на годност (години) 2
Под формата на пелети
Активни вещества Brodifacoum
Активна концентрация на веществото 0.05 g/kg
Цвят Червен
Отървава се от Мишки, Плъхове

Предпазни Мерки

 
P201 Преди употреба се снабдете със специални инструкции
P202 Не използвайте преди да сте прочели и разбрали всички предпазни мерки за безопасност
P280 Използвайте предпазни ръкавици/предпазно облекло/предпазни очила/предпазна маска за лице
P308+P313 ПРИ явна или предполагаема експозиция: Потърсете медицински съвет/помощ
P405 Да се съхранява под ключ
P501 Изхвърлете съдържанието/опаковката само чрез оторизирани фирми, в съответствие с действащите разпоредби
EUH401 За да се избегнат рискове за човешкото здраве и околната среда, спазвайте инструкциите за употреба
H360 Може да увреди оплодителната способност или плода < да се посочи конкретното въздействие, ако е известно > < да се посочи пътят на експозицията, ако е доказано убедително, че няма друг път на експозиция, който води до същата опасност >
H373 Може да причини увреждане на органите < или да се посочат всички засегнати органи, ако са известни > при продължителна или повтаряща се експозиция < да се посочи пътят на експозицията, ако е доказано убедително, че няма друг път на експозиция, койт

Каква оценка бихте дали на продукта

  1 звезда 2 звезди 3 звезди 4 звезди 5 звезди
Вашата оценка*: Ужасно Незадоволително Добро Много добро Отлично
Отмени
Твоето ревю може да се отнася за:
 • Как продуктът се справи със ситуацията
 • Качество за платената цена
 • Бихте ли го препоръчали на други

Ревюта

ДОБАВИ РЕВЮ

Списък с отстъпки

 • 2%
  За поръчки на стойност между 700 лв. и 1000 лв.

  Код на отстъпката: NXLBG-2%

 • 4%
  За поръчки на стойност между 1000 лв. и 2000 лв.

  Код на отстъпката: NXLBG-4%

 • 5%
  За поръчки над 2000 лв.

  Код на отстъпката: NXLBG-5%

 • Никой от остъпките не се отнася за продукти от категориите 'Пръскачки и Фогъри' и 'Специално оборудване'.
 • Не е възможно да добавите повече отстъпки към вашата количка.