• Пазарна Количка
 • Детайли за поръчката
 • Завършена поръчка

Read the

Енциклопедия
Обща информация и как да предотвратите или да се отървете от тя
Комуникация
Описание и Информация
Функционалност на страницата
Цени
Продукти - Качество и Ефикасност
Куриерска Фирма
bg syngenta insecticid agro voliam targo 10 ml - 2, thumbnail

Voliam Targo, 10 мл

6,34 лв.

На склад

Българският магазин не може да изпрати до

САЩ

Voliam Targo, 10 мл

bg syngenta insecticid agro voliam targo 10 ml - 2

Voliam Targo, 10 мл

На склад

6,34 лв.
- +
6,34 лв.

На склад

Българският магазин не може да изпрати до

САЩ

Информация за продукта

Voliam Targo е широкоспектърен инсектицид, който съчетава две активни вещества с различен начин на действие. Продуктът се презапределя трансламинарно и локално-системно в листата на третираните растения.

Активни вещества: 18 гр/л абамектин и 45 гр/л хлорантранилипрол.

Начин на действие
Хлорантранилипрол прониква системно и трансламинарно в растението и повлиява целевите организми при поглъщане. Ефективен е срещу пеперуди, твърдокрили и двукрили. Прекъсва храненето им. Устойчив е на измиване и осигурява продължителна защита. Действа върху насекоми, развили резистентност към инсектициди от други химични групи. Отличен партньор в интегрирани програми за растителна защита.
Абамектин се разпределя локално-системно в растенията. Притежава акарицидно-инсектицидно действие и контролира основно акари в различни видове култури. Вредителите, които се хранят или влязат в контакт с третираните части на растението, се парализират и в последствие загиват. Макар храненето да спира, те умират в рамките на 2-4 дни. През това време растението не се уврежда от насекомите.

Начин на приложение
Продуктът се прилага при окапването на венчелистчетата, като този период съвпада с появата на първото поколение на акари, червеи и миниращи мухи.  Третирането се извършва при излюпването на яйцата, преди излюпените насекоми да навлязат в плода. Препоръчително е инсектицидът да се използва заедно с минерално олио - 250-300 мл олио при 100 л вода. Вместо олио може да се добави силициев адювант.
Третирането се повтаря при нужда след 14 дни или при второто поколение вредители.
Максималната доза за приложение се използва при акари или когато нападението е многобройно.
При домати продуктът се прилага при появата на първите ларви или при видимо проникване в плода. За акари - когато са видими по листата. За миниращи мухи приложението се извършва след излюпването на яйцата, при появата на възрастните. Интервалът между третиранията е 7-10 дни, в зависимост от броя на вредителите и външните условия. Максималната доза за приложение се използва при акари или когато нападението е многобройно.
Препоръчителната доза е в рамките на 60-80 мл/дка, с обем на разтвора 100-150 л вода. Карантинният период за овощни дървета е 14 дни, а за домати - 3 дни.

Вредители, върху които се прилага: плодни червеи, листоминиращи мухи, акари

Допълнителна информация

Производител Syngenta
Опаковка 10 мл
Срок на годност (години) 3
Под формата на СК-суспензионен концентрат
Активни вещества Abamectin, Chlorantraniliprole
Активна концентрация на веществото 18 g/litur, 45 g/litur
Вид растение боб, домат, краставица, патладжан, пипер, пъпеши, тиквичка, ягода
Био растения подходящ
Начин на действие контактно, системно
Растителни вредители листоминираща муха, плодови червеи
Дозировка 0.6-1.1 l/ha
Начин на нанасяне Пулверизатор
Мирис слабо дразнещ

Предпазни Мерки

 
 
 
P102 Да се съхранява извън обсега на деца
P260 Не вдишвайте прах/пушек/газ/дим/изпарения/аерозоли, P264
P273 Да се избягва изпускане в околната среда
P312 При неразположение се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ или на лекар
P314 При неразположение потърсете медицински съвет/помощ
P391 Съберете разлятото
P501 Изхвърлете съдържанието/опаковката само чрез оторизирани фирми, в съответствие с действащите разпоредби
EUH208 Съдържа < наименование на сенсибилизиращото вещество>. Може да предизвика алергична реакция
EUH401 За да се избегнат рискове за човешкото здраве и околната среда, спазвайте инструкциите за употреба
H302 Вреден при поглъщане
H332 Вреден при вдишване
H373 Може да причини увреждане на органите < или да се посочат всички засегнати органи, ако са известни > при продължителна или повтаряща се експозиция < да се посочи пътят на експозицията, ако е доказано убедително, че няма друг път на експозиция, койт, H400
H410 Силно токсичен за водните организми, с дълготраен ефект.

Каква оценка бихте дали на продукта

  1 звезда 2 звезди 3 звезди 4 звезди 5 звезди
Вашата оценка*: Ужасно Незадоволително Добро Много добро Отлично
Отмени
Твоето ревю може да се отнася за:
 • Как продуктът се справи със ситуацията
 • Качество за платената цена
 • Бихте ли го препоръчали на други

Ревюта

ДОБАВИ РЕВЮ

Списък с отстъпки

 • 2%
  За поръчки на стойност между 700 лв. и 1000 лв.

  Код на отстъпката: NXLBG-2%

 • 4%
  За поръчки на стойност между 1000 лв. и 2000 лв.

  Код на отстъпката: NXLBG-4%

 • 5%
  За поръчки над 2000 лв.

  Код на отстъпката: NXLBG-5%

 • Никой от остъпките не се отнася за продукти от категориите 'Пръскачки и Фогъри' и 'Специално оборудване'.
 • Не е възможно да добавите повече отстъпки към вашата количка.