• Пазарна Количка
 • Детайли за поръчката
 • Завършена поръчка

Read the

Енциклопедия
Обща информация и как да предотвратите или да се отървете от тя
Комуникация
Описание и Информация
Функционалност на страницата
Цени
Продукти - Качество и Ефикасност
Куриерска Фирма
bg syngenta acaricid vertimec 1.8 ec 100 ml - 1, thumbnail

Vertimec 1.8 ЕК, 100 мл

43,28 лв.

На склад

Българският магазин не може да изпрати до

САЩ

Vertimec 1.8 ЕК, 100 мл

bg syngenta acaricid vertimec 1.8 ec 100 ml - 1

Vertimec 1.8 ЕК, 100 мл

На склад

43,28 лв.
- +
43,28 лв.

На склад

Българският магазин не може да изпрати до

САЩ

Информация за продукта

Vertimec 1.8 ЕК е инсектицид-акарицид за контрол на вредители по зеленчуци и овощни дървета. Продуктът комбинира две активни вещества от пиретроидната и органофосфорната група.

Активно вещество: абамектин 18 гр/кг

Начин на действие
Продуктът прониква трансламинарно в листата на растенията и се натрупва, като се отделя постепенно, осигурявайки отлична и продължителна защита. Контролира ларви и възрастни на акари и бълхи, но няма ефект върху яйцата им.
След контакт с продукта вредителите се парализират веднага, но смъртта им настъпва след 3-5 дни.

Начин на приложение
При зеленчуци и декоративни растения интервалът между третирранията не бива да е по-малък от 7 дни. Тъй като продуктът няма мигновен ефект, е необходимо да се приложи в началото на нападението от вредители, за да не се стигне до големи загуби на реколтата.
Препоръчително е да се комбинира с минерално масло в доза от 250 мл в 100 литра вода, за да се подобри абсорбирането на продукта и да се удължи периодът на действие.
Максималният брой третирания е 3 за зеленчуци и 1-2 за лозя и овощни дървета.
Карантинният период от последното третиране до събиране на реколтата е 3 дни за пипер, краставици, патладжан, домати и 28 дни за овощни дървета, лозя.

Вредители, върху които се прилага: акари, листоминираща муха, гроздов молец, трипси


Допълнителна информация

Производител Syngenta
Опаковка 100 мл
Срок на годност (години) 3
Под формата на ЕК-емулсионен концентрат
Активни вещества Abamectin
Активна концентрация на веществото 18 g/litur
Вид растение гербер, грозде, декоративни растения, домат, кайсия, капина, краставица, круша, малина, патладжан, пипер, праскова, пъпеши, ягода
Био растения подходящ
Начин на действие контактно, системно
Растителни вредители акари, листоминираща муха, трипси, шарен гроздов молец
Дозировка 0.05-1.2 l/ha
Начин на нанасяне Пулверизатор, Студен аерозол
Мирис силно дразнещ

Предпазни Мерки

 
 
 
P102 Да се съхранява извън обсега на деца
P260 Не вдишвайте прах/пушек/газ/дим/изпарения/аерозоли, P273
P280 Използвайте предпазни ръкавици/предпазно облекло/предпазни очила/предпазна маска за лице
P305+P351+P338 ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: Промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължавайте да промивате
P314 При неразположение потърсете медицински съвет/помощ
P391 Съберете разлятото
P501 Изхвърлете съдържанието/опаковката само чрез оторизирани фирми, в съответствие с действащите разпоредби
H302 Вреден при поглъщане
H319 Предизвиква сериозно дразнене на очите
H373 Може да причини увреждане на органите < или да се посочат всички засегнати органи, ако са известни > при продължителна или повтаряща се експозиция < да се посочи пътят на експозицията, ако е доказано убедително, че няма друг път на експозиция, койт, H410

Каква оценка бихте дали на продукта

  1 звезда 2 звезди 3 звезди 4 звезди 5 звезди
Вашата оценка*: Ужасно Незадоволително Добро Много добро Отлично
Отмени
Твоето ревю може да се отнася за:
 • Как продуктът се справи със ситуацията
 • Качество за платената цена
 • Бихте ли го препоръчали на други

Ревюта

ДОБАВИ РЕВЮ

Списък с отстъпки

 • 2%
  За поръчки на стойност между 700 лв. и 1000 лв.

  Код на отстъпката: NXLBG-2%

 • 4%
  За поръчки на стойност между 1000 лв. и 2000 лв.

  Код на отстъпката: NXLBG-4%

 • 5%
  За поръчки над 2000 лв.

  Код на отстъпката: NXLBG-5%

 • Никой от остъпките не се отнася за продукти от категориите 'Пръскачки и Фогъри' и 'Специално оборудване'.
 • Не е възможно да добавите повече отстъпки към вашата количка.