• Пазарна Количка
 • Детайли за поръчката
 • Завършена поръчка

Read the

Енциклопедия
Обща информация и как да предотвратите или да се отървете от тя
Комуникация
Описание и Информация
Функционалност на страницата
Цени
Продукти - Качество и Ефикасност
Куриерска Фирма
bg syngenta insecticid agro karate zeon 50 cs 100 ml - 1, thumbnail

Karate Zeon 50 КС, 100 мл

24,43 лв.

На склад

Българският магазин не може да изпрати до

САЩ

Karate Zeon 50 КС, 100 мл

bg syngenta insecticid agro karate zeon 50 cs 100 ml - 1

Karate Zeon 50 КС, 100 мл

На склад

24,43 лв.
- +
24,43 лв.

На склад

Българският магазин не може да изпрати до

САЩ

Информация за продукта

Karate Zeon е контактен инсектицид, известен със своя шоков ефект. Технологията Zeon, която съдържа активното вещество под формата на капсули позволява максимално количество от продукта да попадне върху растението, без да се разпръсне във въздуха.

Активно вещество: ламбда-цихалотрин 50 гр/л

Начин на действие
Постепенното отделяне на активната съставка е причина продуктът да се задържи максимално добре и за изключително дълъг период от време върху третираната повърхност.
Karate Zeon действа чрез контакт и при поглъщане, като има и остатъчен ефект на репелент. Може да се нанася и при високи температури, силна слънчева светлина или прекомерна влага. Предпазва от УВ-лъчи. Не предизвиква дразнене на очите и кожата. Повлиява както яйца, така и ларви и възрастни.

Начин на приложение
Опаковката се разклаща добре преди употреба. Достатъчни са до три третирания за сезон. Може да се смесва с други препарати, но задължително се прави тест за съвместимост.
Карантинният период е 3 дни за картофи, лук, патладжан, 7 дни за овошки, захарно цвекло, зеле, лозя, 14 дни за тютюн, 28 дни за ечемик, овес, рапица и 70 дни за слънчоглед.
Препоръчителните дози са между 12 и 30 мл/дка за колорадски бръмбар, зелева нощенка, рапичен цветояд, житна пиявица, житна дървеница, тютюнев трипс, черешова муха, рапична листна оса; 50 мл/дка срещу скакалци.

Третирани растения: картофи, лук, патладжан, овощни дървета, зеле, захарно цвекло, тютюн, ечемик, овес, рапица, слънчоглед

Вредители, върху които се прилага: гъсеници, колорадски бръмбар, трипси, житна гъгрица, ябълков плодов червей, миниращ молец, бяла американска пеперуда, западен царевичен коренов червей, оранжерийна белокрилка, шарен гроздов молец

Допълнителна информация

Производител Syngenta
Опаковка 100 мл
Срок на годност (години) 3
Под формата на СК-суспензионен концентрат
Активни вещества Lambda-cyhalothrin
Активна концентрация на веществото 50 g/litur
Вид растение ечемик, картоф, лесовъдство, лук, люцерна, пшеница, слънчоглед, череша, ябълка
Био растения подходящ
Начин на действие контактно
Растителни вредители гъсеници, житна дървеница, житна пиявица, западен царвичен коренов червей, зелева листна въшка, зелева нощенка, колорадски бръмбар, обкновена житна въшка, плодови червеи, рапичен цветояд, трипси, шарен гроздов молец
Дозировка 0.075-0.225 l/ha
Начин на нанасяне Пулверизатор
Мирис слабо дразнещ

Предпазни Мерки

 
 
P102 Да се съхранява извън обсега на деца
P261 Избягвайте вдишване на прах/пушек/газ/дим/изпарения/аерозоли, P270
P273 Да се избягва изпускане в околната среда
P280 Използвайте предпазни ръкавици/предпазно облекло/предпазни очила/предпазна маска за лице
P301+P312 ПРИ ПОГЛЪЩАНЕ: Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОСКИКОЛОГИЯ или на лекар при неразположение
P333+P313 При поява на кожно дразнене или обрив на кожата: Потърсете медицински съвет/помощ
P391 Съберете разлятото
P501 Изхвърлете съдържанието/опаковката само чрез оторизирани фирми, в съответствие с действащите разпоредби
H302 Вреден при поглъщане
H317 Може да причини алергична кожна реакция
H332 Вреден при вдишване
H410 Силно токсичен за водните организми, с дълготраен ефект.

Каква оценка бихте дали на продукта

  1 звезда 2 звезди 3 звезди 4 звезди 5 звезди
Вашата оценка*: Ужасно Незадоволително Добро Много добро Отлично
Отмени
Твоето ревю може да се отнася за:
 • Как продуктът се справи със ситуацията
 • Качество за платената цена
 • Бихте ли го препоръчали на други

Ревюта

ДОБАВИ РЕВЮ

Списък с отстъпки

 • 2%
  За поръчки на стойност между 700 лв. и 1000 лв.

  Код на отстъпката: NXLBG-2%

 • 4%
  За поръчки на стойност между 1000 лв. и 2000 лв.

  Код на отстъпката: NXLBG-4%

 • 5%
  За поръчки над 2000 лв.

  Код на отстъпката: NXLBG-5%

 • Никой от остъпките не се отнася за продукти от категориите 'Пръскачки и Фогъри' и 'Специално оборудване'.
 • Не е възможно да добавите повече отстъпки към вашата количка.