• Пазарна Количка
 • Детайли за поръчката
 • Завършена поръчка

Read the

Енциклопедия
Обща информация и как да предотвратите или да се отървете от тя
Комуникация
Описание и Информация
Функционалност на страницата
Цени
Продукти - Качество и Ефикасност
Куриерска Фирма
bg syngenta insecticid agro force 1.5 G 150 g - 1, thumbnail

Force 1.5 G, 150 гр

6,23 лв.

На склад

Българският магазин не може да изпрати до

САЩ

Force 1.5 G, 150 гр

bg syngenta insecticid agro force 1.5 G 150 g - 1

Force 1.5 G, 150 гр

На склад

6,23 лв.
- +
6,23 лв.

На склад

Българският магазин не може да изпрати до

САЩ

 
Може да се използа от
Oбучен персонал, Население, Професионалисти

Информация за продукта

Активно вещество: тефлутрин 1.5%

Начин на действие и приложение
Force 1.5 Г е инсектицид под формата на фини гранули, който се използва за контрол на вредители по царевицата. Чрез способността си да се изпарява прониква в почвата и там ликвидира целевите организми. Отблъскващият му ефект осигурява дълготрайна защита на посевите.
Освен чрез изпарение, Force повлиява и чрез контакт и поглъщане. Едновременно с унищожаването на кутикулата повлиява нервните връзки при вредителите, прекъсва храненето и в крайна сметка насекомите загиват.
Продуктът няма системно действие в третираните култури и не се придвижва в почвата.

Третирани растения: царевица

Вредители, върху които се прилага: западен царевичен коренов червей


Допълнителна информация

Производител Syngenta
Опаковка 150 г
Категория на употреба Oбучен персонал, Население, Професионалисти
Срок на годност (години) 4
Под формата на ФГ-фини гранули
Активни вещества Tefluthrin
Активна концентрация на веществото 15 g/kg
Вид растение царевица
Био растения подходящ
Начин на действие контактно, проникващо, фумигиращо
Растителни вредители западен царвичен коренов червей
Дозировка 15 kg/ha
Начин на нанасяне Пулверизатор
Мирис отличителен

Предпазни Мерки

 
 
P102 Да се съхранява извън обсега на деца
P261 Избягвайте вдишване на прах/пушек/газ/дим/изпарения/аерозоли, P273
P280 Използвайте предпазни ръкавици/предпазно облекло/предпазни очила/предпазна маска за лице
P302+P352 ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА: Измийте обилно със сапун и вода
P304+P340 ПРИ ВДИШВАНЕ: Изведете пострадалия на чист въздух и го поставете в позиция, улесняваща дишането
P391 Съберете разлятото
P501 Изхвърлете съдържанието/опаковката само чрез оторизирани фирми, в съответствие с действащите разпоредби
EUH401 За да се избегнат рискове за човешкото здраве и околната среда, спазвайте инструкциите за употреба
H332 Вреден при вдишване
H410 Силно токсичен за водните организми, с дълготраен ефект.

Каква оценка бихте дали на продукта

  1 звезда 2 звезди 3 звезди 4 звезди 5 звезди
Вашата оценка*: Ужасно Незадоволително Добро Много добро Отлично
Отмени
Твоето ревю може да се отнася за:
 • Как продуктът се справи със ситуацията
 • Качество за платената цена
 • Бихте ли го препоръчали на други

Ревюта

ДОБАВИ РЕВЮ

Списък с отстъпки

 • 2%
  За поръчки на стойност между 400 лв. и 600 лв.

  Код на отстъпката:NXLBG-2%

 • 4%
  За поръчки на стойност между 601 лв. и 1000 лв.

  Код на отстъпката:NXLBG-4%

 • 7%
  За поръчки над 1000 лв.

  Код на отстъпката:NXLBG-7%

 • Никой от остъпките не се отнася за продукти от категориите 'Пръскачки и Фогъри' и 'Специално оборудване'.
 • Не е възможно да добавите повече отстъпки към вашата количка.