• Пазарна Количка
 • Детайли за поръчката
 • Завършена поръчка

Read the

Енциклопедия
Обща информация и как да предотвратите или да се отървете от тя
Комуникация
Описание и Информация
Функционалност на страницата
Цени
Продукти - Качество и Ефикасност
Куриерска Фирма
syngenta erbicid fusilade forte ec 1 litru - 1, thumbnail

Fusilade Forte EК, 1 л

77,96 лв.

На склад

Българският магазин не може да изпрати до

САЩ

Fusilade Forte EК, 1 л

syngenta erbicid fusilade forte ec 1 litru - 1

Fusilade Forte EК, 1 л

На склад

77,96 лв.
- +
77,96 лв.

На склад

Българският магазин не може да изпрати до

САЩ

Информация за продукта

Fusilade Forte е системен хербицид, който се прилага след изникване на житни и широколистни едногодишни и многогодишни плевели. Препаратът притежава уникално свойство, което му позволява да се абсорбира значително по-бързо.
Активно вещество: флуазифоп-п-бутил 150 гр/л

Начин на действие:
Активната съставка се поема от листната маса и се разпределя в зоните на растеж в надземната част на растенията и в корените им.
Хербицидът има много добра селективност и може да се прилага във всеки етап от развитието на културата. Нанася се, когато плевелите са в период на активен растеж. Те спират развитието си в рамките на няколко дни, некрозират, листната маса се разпада.
Начин на приложение:
Fusilade Forte се внася във фаза 2-4 листа на плевелите. За многогодишни растения максималната достигната височина е 20-25 см. Дозата се регулира според степента на заразяване и израстването на плевелите.
Препоръчителни дози:

- плодови храсти (боровинки, къпини) - 100-130 мл/дка;
- картофи, соя, фасул, домати, пипер - 80-150 мл/дка;
- ягоди - 100-130 мл/дка;
- лук - 80-100 мл/дка, внесени при 3-4 листа на плевелите;
- слънчоглед, тютюн, памук, - 80-130 мл/дка, във фаза 3-5 листа на плевелите;
- ябълка - 100-130 мл/дка;
- овощни насаждения - 100-130 мл/дка;
- лоза - 130 мл/дка;
- рапица - 80-100 мл/дка;
- захарно цвекло - 80-130 мл/дка.

Продуктът не се прилага при високи температури над 25 градуса по Целзий, тъй като ефективността му е намалена.
Третирани растения: овощни дървета, плодови храсти, ягоди, лук, слънчоглед, лоза, рапица, захарно цвекло, тютюн, памук, соя
Плевели, върху които се прилага: обикновена ветрушка, кокоше просо, кощрява, кръвно просо, див овес, балур, лисича опашка

Допълнителна информация

Производител Syngenta
Опаковка 1 л
Срок на годност (години) 4
Под формата на ЕК-емулсионен концентрат
Активни вещества Fluazifop-p-butyl
Активна концентрация на веществото 150 g/litur
Срещу балур-sorghum halepense, див овес-avena fatua, жълта кощрява-setaria glauca, кокоше просо-echinochloa crus-galli, кървава росичка-digitaria sanguinalis, обикновен пирей-agropyron repens
Вид растение боровинка, вишна, грозде, дюля, захарно цвекло, кайсия, картоф, круша, лук, праскова, рапица, слива, слънчоглед, череша, ябълка, ягода
Дозировка 0.8-1.3 l/ha
време за нанасяне след поникване
Видове плевели едногодишни едносемеделни, многогодишни едносемеделни
Начин на нанасяне Готов за употреба

Предпазни Мерки

 
 
 
P102 Да се съхранява извън обсега на деца
P202 Не използвайте преди да сте прочели и разбрали всички предпазни мерки за безопасност
P280 Използвайте предпазни ръкавици/предпазно облекло/предпазни очила/предпазна маска за лице
P302+P352 ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА: Измийте обилно със сапун и вода
P308+P313 ПРИ явна или предполагаема експозиция: Потърсете медицински съвет/помощ
P391 Съберете разлятото
P501 Изхвърлете съдържанието/опаковката само чрез оторизирани фирми, в съответствие с действащите разпоредби
EUH401 За да се избегнат рискове за човешкото здраве и околната среда, спазвайте инструкциите за употреба
H317 Може да причини алергична кожна реакция
H361 Предполага се, че уврежда оплодителната способност или плода < да се посочи конкретното въздействие, ако е известно > < да се посочи пътят на експозицията, ако е доказано убедително, че няма друг път на експозиция, който води до същата опасност >
H411 Токсичен за водните организми, с дълготраен ефект.

Каква оценка бихте дали на продукта

  1 звезда 2 звезди 3 звезди 4 звезди 5 звезди
Вашата оценка*: Ужасно Незадоволително Добро Много добро Отлично
Отмени
Твоето ревю може да се отнася за:
 • Как продуктът се справи със ситуацията
 • Качество за платената цена
 • Бихте ли го препоръчали на други

Ревюта

ДОБАВИ РЕВЮ

Списък с отстъпки

 • 2%
  За поръчки на стойност между 700 лв. и 1000 лв.

  Код на отстъпката: NXLBG-2%

 • 4%
  За поръчки на стойност между 1000 лв. и 2000 лв.

  Код на отстъпката: NXLBG-4%

 • 5%
  За поръчки над 2000 лв.

  Код на отстъпката: NXLBG-5%

 • Никой от остъпките не се отнася за продукти от категориите 'Пръскачки и Фогъри' и 'Специално оборудване'.
 • Не е възможно да добавите повече отстъпки към вашата количка.