• Пазарна Количка
 • Детайли за поръчката
 • Завършена поръчка

Read the

Енциклопедия
Обща информация и как да предотвратите или да се отървете от тя
Комуникация
Описание и Информация
Функционалност на страницата
Цени
Продукти - Качество и Ефикасност
Куриерска Фирма
bg syngenta fungicid universalis 593 sc 20 ml - 1, thumbnail

Universalis 593 СК, 20 мл

4,15 лв.

На склад

Българският магазин не може да изпрати до

САЩ

Universalis 593 СК, 20 мл

bg syngenta fungicid universalis 593 sc 20 ml - 1

Universalis 593 СК, 20 мл

На склад

4,15 лв.
- +
4,15 лв.

На склад

Българският магазин не може да изпрати до

САЩ

 
Може да се използа от
Oбучен персонал, Население, Професионалисти

Информация за продукта

Universalis 593 СК е широкоспектърен фунгицид за контрол на заболявания по лозови насаждения.

Активни вещества: азоксистробин 93.5 гр/л

Начин на действие и приложение
Продуктът спира покълването на спорите и има витализиращ ефект върху лозовите култури. Не повлиява процесите на ферментация на гроздето и качествата на виното.
Двете активни вещества имат системно и контактно действие. Комбинацията помежду им не позволява развитието на резистентност и повишава ефективността срещу заразяване.
Достатъчни са две приложения за сезон, като продуктът може да редува с фунгициди от други химични групи Pergado Ф, Pergado C, Ridomil Gold Plus 42.5 ВП.
Карантинният срок след приложение е 28 дни.
Препоръчителната доза за приложение е 200 мл/дка.
Интервалът между третиранията зависи от климатичните условия.

Третирани растения: лоза

Заболявания, при които се използва: сиво гниене, брашнеста мана

Допълнителна информация

Производител Syngenta
Опаковка 20 мл
Категория на употреба Oбучен персонал, Население, Професионалисти
Срок на годност (години) 3
Под формата на СК-суспензионен концентрат
Активни вещества Azoxystrobin, Folpet
Активна концентрация на веществото 93,5 g/litur, 500 g/litur
Вид растение грозде
Болести по растението брашнеста мана-erysiphe graminis, пухкава мана пероноспороза-peronosporales, сиво гниене-botrytis cinerea
Дозировка 2 l/ha
Био растения подходящ
Начин на нанасяне Пулверизатор

Предпазни Мерки

 
 
 
P102 Да се съхранява извън обсега на деца
P201 Преди употреба се снабдете със специални инструкции
P270 Да не се яде, пие или пуши при употреба на продукта
P280 Използвайте предпазни ръкавици/предпазно облекло/предпазни очила/предпазна маска за лице
P304+P341 ПРИ ВДИШВАНЕ: При затруднено дишане изведете пострадалия на чист въздух и го поставете в позиция, улесняваща дишането
P308+P313 ПРИ явна или предполагаема експозиция: Потърсете медицински съвет/помощ
P391 Съберете разлятото
P501 Изхвърлете съдържанието/опаковката само чрез оторизирани фирми, в съответствие с действащите разпоредби
EUH208 Съдържа < наименование на сенсибилизиращото вещество>. Може да предизвика алергична реакция
EUH401 За да се избегнат рискове за човешкото здраве и околната среда, спазвайте инструкциите за употреба
H302 Вреден при поглъщане
H332 Вреден при вдишване
H351 Предполага се, че причинява рак < да се посочи пътят на експозицията, ако е доказано убедително, че няма друг път на експозиция, който води до същата опасност >
H400 Силно токсичен за водните организми
H410 Силно токсичен за водните организми, с дълготраен ефект.

Каква оценка бихте дали на продукта

  1 звезда 2 звезди 3 звезди 4 звезди 5 звезди
Вашата оценка*: Ужасно Незадоволително Добро Много добро Отлично
Отмени
Твоето ревю може да се отнася за:
 • Как продуктът се справи със ситуацията
 • Качество за платената цена
 • Бихте ли го препоръчали на други

Ревюта

ДОБАВИ РЕВЮ

Списък с отстъпки

 • 2%
  За поръчки на стойност между 400 лв. и 600 лв.

  Код на отстъпката:NXLBG-2%

 • 4%
  За поръчки на стойност между 601 лв. и 1000 лв.

  Код на отстъпката:NXLBG-4%

 • 7%
  За поръчки над 1000 лв.

  Код на отстъпката:NXLBG-7%

 • Никой от остъпките не се отнася за продукти от категориите 'Пръскачки и Фогъри' и 'Специално оборудване'.
 • Не е възможно да добавите повече отстъпки към вашата количка.