• Пазарна Количка
 • Детайли за поръчката
 • Завършена поръчка

Read the

Енциклопедия
Обща информация и как да предотвратите или да се отървете от тя
Комуникация
Описание и Информация
Функционалност на страницата
Цени
Продукти - Качество и Ефикасност
Куриерска Фирма
bg syngenta fungicid topas 100 ec 3 ml - 1, thumbnail

Topas 100 EK, 3 мл

2,02 лв.

На склад

Българският магазин не може да изпрати до

САЩ

Topas 100 EK, 3 мл

bg syngenta fungicid topas 100 ec 3 ml - 1

Topas 100 EK, 3 мл

На склад

2,02 лв.
- +
2,02 лв.

На склад

Българският магазин не може да изпрати до

САЩ

Информация за продукта

Topas 100 ЕК е системен фунгицид за контрол на листни заболявания по зеленчуци, овощни дървета и храсти.

Активно вещество: пенконазол 100 гр/л

Начин на действие
Продуктът се абсорбира бързо и лесно от листата на третираното растение. Чрез изпарение се разпределя и в ненапръсканите части на обработваната култура. Не се измива от дъжд до 3-4 часа от нанасянето. Продуктът спира заболяването като прекъсва синтеза на ергостерол в клетъчните мембрани на гъбните патогени. 
За да се избегне развитието на сериозно и застрашаващо културата заболяване, Topas се използва предимно с превантивна цел, макар да има и лечебен и стопиращ ефект. 
Има продължително действие - между 7 и 14 дни.

Начин на приложение
При лоза първото третиране е преди появата на симптоми на заразяване. Ако все пак растението е заболяло, се прилагат няколко последователни третирания на всеки 5-7 дни. Последователните приложения спират развитието и разпространението на гъбичките. Достатъчни са до 4 третирания за сезон.
Пиперът и краставицата се обработват на всеки 10-14 дни с фунгицида, в зависимост от климатичните условия, развитието на болестта и развитието на растението.
При домати продуктът е ефективен за спиране на първични инфекции и предотвратяване появата на вторични. Интервалът между третиранията е 7 дни. 
Карантинният период е 3 дни за зеленчуци, плодови храсти, декоративни храсти; 14 дни за ябълка и домати; 28 дни за лоза. 
Препоръчителната доза е 0.025 %.

Третирани растения: плодови храсти, пипер, краставици, домати, декоративни храсти.

Заболявания, при които се използва: брашнеста мана, оидиум по лозата, ръжда.

Допълнителна информация

Производител Syngenta
Опаковка 3 мл
Срок на годност (години) 4
Под формата на ЕК-емулсионен концентрат
Активни вещества Benthiavalicarb
Активна концентрация на веществото 100 g/litur
Вид растение боровинка, вишна, грозде, домат, капина, карамфил, краставица, лешник, малина, пипер, пъпеши, роза, тиква цигулка, череша, ябълка, ягода
Болести по растението брашнеста мана-erysiphe graminis, кафява ръжда-puccinia spp, сиво гниене-botrytis cinerea
Дозировка 0.25-0.5 l/ha
Био растения подходящ
Начин на нанасяне Пулверизатор

Предпазни Мерки

 
 
 
P102 Да се съхранява извън обсега на деца
P201 Преди употреба се снабдете със специални инструкции
P273 Да се избягва изпускане в околната среда
P280 Използвайте предпазни ръкавици/предпазно облекло/предпазни очила/предпазна маска за лице
P305+P351+P338 ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: Промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължавайте да промивате
P308+P313 ПРИ явна или предполагаема експозиция: Потърсете медицински съвет/помощ
P337 + P313 При продължително дразнене на очите: Потърсете медицински съвет/помощ
P391 Съберете разлятото
P501 Изхвърлете съдържанието/опаковката само чрез оторизирани фирми, в съответствие с действащите разпоредби
H319 Предизвиква сериозно дразнене на очите
H361 Предполага се, че уврежда оплодителната способност или плода < да се посочи конкретното въздействие, ако е известно > < да се посочи пътят на експозицията, ако е доказано убедително, че няма друг път на експозиция, който води до същата опасност >
H411 Токсичен за водните организми, с дълготраен ефект.

Каква оценка бихте дали на продукта

  1 звезда 2 звезди 3 звезди 4 звезди 5 звезди
Вашата оценка*: Ужасно Незадоволително Добро Много добро Отлично
Отмени
Твоето ревю може да се отнася за:
 • Как продуктът се справи със ситуацията
 • Качество за платената цена
 • Бихте ли го препоръчали на други

Ревюта

ДОБАВИ РЕВЮ

Списък с отстъпки

 • 2%
  За поръчки на стойност между 700 лв. и 1000 лв.

  Код на отстъпката: NXLBG-2%

 • 4%
  За поръчки на стойност между 1000 лв. и 2000 лв.

  Код на отстъпката: NXLBG-4%

 • 5%
  За поръчки над 2000 лв.

  Код на отстъпката: NXLBG-5%

 • Никой от остъпките не се отнася за продукти от категориите 'Пръскачки и Фогъри' и 'Специално оборудване'.
 • Не е възможно да добавите повече отстъпки към вашата количка.