• Пазарна Количка
 • Детайли за поръчката
 • Завършена поръчка

Read the

Енциклопедия
Обща информация и как да предотвратите или да се отървете от тя
Комуникация
Описание и Информация
Функционалност на страницата
Цени
Продукти - Качество и Ефикасност
Куриерска Фирма
bg syngenta fungicid score 250 ec 250 ml - 1, thumbnail

Score 250 ЕК, 250 мл

62,45 лв.

На склад

Българският магазин не може да изпрати до

САЩ

Score 250 ЕК, 250 мл

bg syngenta fungicid score 250 ec 250 ml - 1

Score 250 ЕК, 250 мл

На склад

62,45 лв.
- +
62,45 лв.

На склад

Българският магазин не може да изпрати до

САЩ

Информация за продукта

Score 250 ЕК е системен фунгицид, предназначен за гъбични заболявания, по овощни дръвчета, домати и други култури. Притежава превантивно и лечебно действие.

Активно вещество:
дифеноконазол 250 гр/л

Начин на действиe:

Макар че продуктът има и лечебно действие, се препоръчва да се използва предимно с превантивна цел, за да се избегне необратимо заразяване.
Дифеноконазол е вещество от групата на триазолите. Той спира растежа на мицела и инхибира спорулацията. Прониква през листата и се разпространява бързо в надземните части на растението чрез системно движение.

Начин на приложение:

Интервалът между третиранията се определя от климатичните условия и от това доколко е напреднало заболяването. При по-сериозни заразявания продуктът се използва заедно с Thiovit Jet или Topas в пълната препоръчителна доза от двата препарата.
При кайсия се прилагат едно две третирания преди и след цъфтеж, в доза от 15 мл/дка.
При ягоди продуктът се използва след цъфтеж в доза от 30 мл/дка.
При ябълка, праскова и череша дозата е 20 мл/дка, приложена 1-2 пъти за сезон.
При маслодайна рапица дозата е 50 мл/дка - едно третиране през есента и едно през пролетта.
При цвекло се прилагат две третирания в доза от 30 мл/дка.
При домати дозата е 50 мл/дка, приложени при първи симптоми на заболяване. При обработването на доматите със Score 250 не се използват продукти на основата на мед.
Score 250 EK се комбинира успешно с Bravo 500 СК, Chorus 75 ВГ.
Карантинният период е от 7 до 14 дни от приложението.

Третирани растения:
кайсия, ягода, череша, ябълка, праскова, цвекло, домати.
Заболявания, при които се използва: монилиоза, сиво гниене, накъдряне на листата, брашнеста мана, листен пригор, церкоспороза, алтернария.

Допълнителна информация

Производител Syngenta
Опаковка 250 мл
Срок на годност (години) 3
Под формата на ЕК-емулсионен концентрат
Активни вещества Difenoconazole
Активна концентрация на веществото 250 g/litur
Вид растение вишна, домат, дюля, захарно цвекло, кайсия, круша, праскова, слива, череша, ябълка, ягода
Болести по растението брашнеста мана-erysiphe graminis, гъбично заболяване алтернария-alternaria, гъбна сачмянка-stigmina carpophila, къдравост по прасковата-taphrina deformans, листен пригор-cercospora, сиво гниене-botrytis cinerea, струпясване-venturia, черно гниене по доматите-passalora fulva
Био растения подходящ
Начин на нанасяне Пулверизатор

Предпазни Мерки

 
 
 
P102 Да се съхранява извън обсега на деца
P103 Преди употреба прочетете етикета
P273 Да се избягва изпускане в околната среда
P280 Използвайте предпазни ръкавици/предпазно облекло/предпазни очила/предпазна маска за лице
P301+P310 ПРИ ПОГЛЪЩАНЕ: Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ или на лекар
P301+P312 ПРИ ПОГЛЪЩАНЕ: Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОСКИКОЛОГИЯ или на лекар при неразположение
P305+P351+P338 ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: Промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължавайте да промивате
P331 НЕ предизвиквайте повръщане
P337 + P313 При продължително дразнене на очите: Потърсете медицински съвет/помощ
P391 Съберете разлятото
P501 Изхвърлете съдържанието/опаковката само чрез оторизирани фирми, в съответствие с действащите разпоредби
EUH066 Повтарящата се експозиция може да предизвика изсушаване или напукване на кожата
H302 Вреден при поглъщане
H304 Може да бъде смъртоносен при поглъщане и навлизане в дихателните пътища
H319 Предизвиква сериозно дразнене на очите
H332 Вреден при вдишване
H410 Силно токсичен за водните организми, с дълготраен ефект.

Каква оценка бихте дали на продукта

  1 звезда 2 звезди 3 звезди 4 звезди 5 звезди
Вашата оценка*: Ужасно Незадоволително Добро Много добро Отлично
Отмени
Твоето ревю може да се отнася за:
 • Как продуктът се справи със ситуацията
 • Качество за платената цена
 • Бихте ли го препоръчали на други

Ревюта

ДОБАВИ РЕВЮ

Списък с отстъпки

 • 2%
  За поръчки на стойност между 700 лв. и 1000 лв.

  Код на отстъпката: NXLBG-2%

 • 4%
  За поръчки на стойност между 1000 лв. и 2000 лв.

  Код на отстъпката: NXLBG-4%

 • 5%
  За поръчки над 2000 лв.

  Код на отстъпката: NXLBG-5%

 • Никой от остъпките не се отнася за продукти от категориите 'Пръскачки и Фогъри' и 'Специално оборудване'.
 • Не е възможно да добавите повече отстъпки към вашата количка.