• Пазарна Количка
 • Детайли за поръчката
 • Завършена поръчка

Read the

Енциклопедия
Обща информация и как да предотвратите или да се отървете от тя
Комуникация
Описание и Информация
Функционалност на страницата
Цени
Продукти - Качество и Ефикасност
Куриерска Фирма
bg syngenta fungicid pergado f 45 wg 5 kg - 1, thumbnail

Pergado F 45 ВГ, 5 кг

Редовен Цена: 249,49 лв.

185,87 лв.

На склад

Българският магазин не може да изпрати до

САЩ

Pergado F 45 ВГ, 5 кг

bg syngenta fungicid pergado f 45 wg 5 kg - 1

Pergado F 45 ВГ, 5 кг

На склад

Редовен Цена: 249,49 лв.

185,87 лв.

- +

Редовен Цена: 249,49 лв.

185,87 лв.

На склад

Българският магазин не може да изпрати до

САЩ

 
Може да се използа от
Oбучен персонал, Население, Професионалисти

Информация за продукта

Pergado Ф 45 ВГ е последно поколение фунгицид, който успешно се справя с гъбични заболявания по листата, цветовете и гроздовете на лозата. Съдържа комбинация от две активни вещества с мощно действие.

Активни вещества: 5 % мандипропамид и 40 % фолпет

Начин на действие
Веществото мандипропамид е ефективно върху гъби от клас Оомицети. Абсорбира се и се задържа във восъчния слой на листата и съцветията. Активира се при навлажняване. Действа върху покълването на спорите и инхибира растежа на мицела. Разпределя се трансламинарно и системно и по този начин равномерно се разпределя от двете страни на листата.
Фолпет действа като бариера срещу проникването на спорите и прекъсва покълването им. Основно предпазва от мана по лозата, а като допълнително въздействие оказва влияние върху редица други заболявания.

Начин на приложение
Препоръчва се превантивното приложение в доза от 0.25 % разтвор, с интервал между третиранията 10-12 дни. Може да се използва в две последователни приложения, след което се продължава с продукти от други химични групи (Ridomil Gold, Universalis)
Нанасят се максимум 4 третирания за сезон.
Обемът на водния разтвор е от 20 до 100 литра на декар.

Третирани растения: лоза

Заболявания, при които се използва: мана

Допълнителна информация

Производител Syngenta
Опаковка 5 кг
Категория на употреба Oбучен персонал, Население, Професионалисти
Срок на годност (години) 4
Под формата на ВГ-вододиспергируеми гранули
Активни вещества Folpet, Mandipropamid
Активна концентрация на веществото 50 g/kg, 400 g/kg
Вид растение грозде
Болести по растението пухкава мана пероноспороза-peronosporales
Дозировка 2.5 kg/ha
Био растения подходящ
Начин на нанасяне Пулверизатор

Предпазни Мерки

 
 
 
P102 Да се съхранява извън обсега на деца
P201 Преди употреба се снабдете със специални инструкции
P261 Избягвайте вдишване на прах/пушек/газ/дим/изпарения/аерозоли, P280
P308+P313 ПРИ явна или предполагаема експозиция: Потърсете медицински съвет/помощ
P312 При неразположение се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ или на лекар
P391 Съберете разлятото
P501 Изхвърлете съдържанието/опаковката само чрез оторизирани фирми, в съответствие с действащите разпоредби
H332 Вреден при вдишване
H351 Предполага се, че причинява рак < да се посочи пътят на експозицията, ако е доказано убедително, че няма друг път на експозиция, който води до същата опасност >
H410 Силно токсичен за водните организми, с дълготраен ефект.

Каква оценка бихте дали на продукта

  1 звезда 2 звезди 3 звезди 4 звезди 5 звезди
Вашата оценка*: Ужасно Незадоволително Добро Много добро Отлично
Отмени
Твоето ревю може да се отнася за:
 • Как продуктът се справи със ситуацията
 • Качество за платената цена
 • Бихте ли го препоръчали на други

Ревюта

ДОБАВИ РЕВЮ

Списък с отстъпки

 • 2%
  За поръчки на стойност между 400 лв. и 600 лв.

  Код на отстъпката:NXLBG-2%

 • 4%
  За поръчки на стойност между 601 лв. и 1000 лв.

  Код на отстъпката:NXLBG-4%

 • 7%
  За поръчки над 1000 лв.

  Код на отстъпката:NXLBG-7%

 • Никой от остъпките не се отнася за продукти от категориите 'Пръскачки и Фогъри' и 'Специално оборудване'.
 • Не е възможно да добавите повече отстъпки към вашата количка.