• Пазарна Количка
 • Детайли за поръчката
 • Завършена поръчка

Read the

Енциклопедия
Обща информация и как да предотвратите или да се отървете от тя
Комуникация
Описание и Информация
Функционалност на страницата
Цени
Продукти - Качество и Ефикасност
Куриерска Фирма
bg syngenta fungicid ortiva 250 sc 10 ml - 1, thumbnail

ORTIVA 250 СК, 10 мл

Не е налично

ORTIVA 250 СК, 10 мл

bg syngenta fungicid ortiva 250 sc 10 ml - 1

ORTIVA 250 СК, 10 мл

Не е налично

Информация за продукта

Ortiva 250 СК оказва влияние върху голяма част от гъбичните заболявания по зеленчуците. Има предпазно и лечебно действие.

Активно вещество: азоксистробин 250 гр/л

Начин на действие
Продуктът действа върху покълването и разпространението на спорите. Разпределя се трансламинарно през листата и равномерно се разпределя в растението. Малка част от фунгицида се задържа върху повърхността на листата и се активира при валежи и влажност.
Ortiva 250 СК витализира растенията и осигурява по-дълъг срок на съхранение на реколтата.

Начин на приложение
Прилагат се максимум три третирания за сезон. Не се препоръчват последователни третирания, а редуващи се с фунгициди от други химични групи (Ridomil Gold MZ 68 ВГ, Pergado MZ, Bravo 500 СК).
Продуктът не се използва при висока температура и висока влажност на въздуха. При вече възникнало заболяване също не се препоръчва приложението на фунгицида.
Пипер, краставица и домати се третират при оформянето на плодовете.
Приложението при картофи, лук и моркови е препоръчително при условия, подходящи за развитието на зараза.
Препоръчителната доза е 75-100 мл/дка.

Третирани растения: домати, краставици, пипер, лук, картофи, моркови

Заболявания, при които се използва: брашнеста мана, алтернария

Допълнителна информация

Производител Syngenta
Опаковка 10 мл
Срок на годност (години) 3
Под формата на СК-суспензионен концентрат
Активни вещества Azoxystrobin
Активна концентрация на веществото 250 g/litur
Вид растение домат, картоф, краставица, лук, морков, пипер
Болести по растението брашнеста мана-erysiphe graminis, гъбично заболяване алтернария-alternaria, пухкава мана пероноспороза-peronosporales
Био растения подходящ
Начин на нанасяне Пулверизатор

Предпазни Мерки

P102 Да се съхранява извън обсега на деца
P103 Преди употреба прочетете етикета
P273 Да се избягва изпускане в околната среда
P301+P312 ПРИ ПОГЛЪЩАНЕ: Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОСКИКОЛОГИЯ или на лекар при неразположение
P305+P351+P338 ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: Промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължавайте да промивате
P391 Съберете разлятото
P501 Изхвърлете съдържанието/опаковката само чрез оторизирани фирми, в съответствие с действащите разпоредби
H302 Вреден при поглъщане
H332 Вреден при вдишване
H410 Силно токсичен за водните организми, с дълготраен ефект.

Каква оценка бихте дали на продукта

  1 звезда 2 звезди 3 звезди 4 звезди 5 звезди
Вашата оценка*: Ужасно Незадоволително Добро Много добро Отлично
Отмени
Твоето ревю може да се отнася за:
 • Как продуктът се справи със ситуацията
 • Качество за платената цена
 • Бихте ли го препоръчали на други

Ревюта

ДОБАВИ РЕВЮ

Списък с отстъпки

 • 2%
  За поръчки на стойност между 700 лв. и 1000 лв.

  Код на отстъпката: NXLBG-2%

 • 4%
  За поръчки на стойност между 1000 лв. и 2000 лв.

  Код на отстъпката: NXLBG-4%

 • 5%
  За поръчки над 2000 лв.

  Код на отстъпката: NXLBG-5%

 • Никой от остъпките не се отнася за продукти от категориите 'Пръскачки и Фогъри' и 'Специално оборудване'.
 • Не е възможно да добавите повече отстъпки към вашата количка.