• Пазарна Количка
 • Детайли за поръчката
 • Завършена поръчка

Read the

Енциклопедия
Обща информация и как да предотвратите или да се отървете от тя
Комуникация
Описание и Информация
Функционалност на страницата
Цени
Продукти - Качество и Ефикасност
Куриерска Фирма
bg syngenta fungicide cidely top 100 ml - 1, thumbnail

Cidely Top, 100 мл

19,93 лв.

На склад

Българският магазин не може да изпрати до

САЩ

Cidely Top, 100 мл

bg syngenta fungicide cidely top 100 ml - 1

Cidely Top, 100 мл

На склад

19,93 лв.
- +
19,93 лв.

На склад

Българският магазин не може да изпрати до

САЩ

Информация за продукта

Cidely Top e фунгицид, който успешно се справя с листни заболявания и мана по зеленчуци и ягоди. Има продължителен период на действие.

Активни вещества: 125 гр/л дифеноконазол и 15 гр/л цифлуфенамид.

Начин на действие
Цифлуфенамид е първия представител на нова група вещества - амидоксими. Действа на три етапа - инхибира спорообразуването, прекъсва растежа и разпространението на мицела, лекува вече възникнали зарази. Прониква трансламинарно през листата и в същото време се разпространява върху ненапръсканите повърхности чрез изпарение.
Дифеноконазол се придвижва акропетално в различните части на растенията и спира развитието на гъбичките чрез прекъсване на синтеза на ергостерол. Върху листата се разпределя трансламинарно, както от горната, така и от долната им странат. Така се осигурява защитен филм срещу проникване на нови инфекции.
Макар да има и лечебно действие, продуктът се нанася предимно превантивно, за да се избегне необратимо заразяване на културите.

Начин на приложение
Фунгицидът се прилага до два пъти за сезон, в доза от 100 мл/дка и интервал между третиранията от 10 дни.
Съвместим е с повечето препарати за растителна защита, с изключение на тези на алкална основа като бордолезов разтвор например.

Третирани растения: краставици, пъпеши, дини, домати, патладжани, пипер, ягоди.

Заболявания, при които се използва: брашнеста мана, кафяви листни петна, листна плесен, антракноза, алтернариоза.

Допълнителна информация

Производител Syngenta
Опаковка 100 мл
Срок на годност (години) 3
Под формата на СЛ-разтворим концентрат
Активни вещества Cyflufenamid, Difenoconazole
Активна концентрация на веществото 125 g/litur, 15 g/litur
Вид растение домат, краставица, патладжан, пипер, пъпеши, тиквичка, ягода
Болести по растението брашнеста мана-erysiphe graminis, гъбично заболяване алтернария-alternaria, гъбично заболяване антрактоза-colletotrichum spp, сиво гниене-botrytis cinerea, черно гниене по доматите-passalora fulva
Дозировка 1 l/ha
Био растения подходящ
Начин на нанасяне Пулверизатор

Предпазни Мерки

 
 
P102 Да се съхранява извън обсега на деца
P273 Да се избягва изпускане в околната среда
P280 Използвайте предпазни ръкавици/предпазно облекло/предпазни очила/предпазна маска за лице
P305+P351+P338 ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: Промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължавайте да промивате
P310 Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ или на лекар
P391 Съберете разлятото
P501 Изхвърлете съдържанието/опаковката само чрез оторизирани фирми, в съответствие с действащите разпоредби
H318 Предизвиква сериозно увреждане на очите
H410 Силно токсичен за водните организми, с дълготраен ефект.

Каква оценка бихте дали на продукта

  1 звезда 2 звезди 3 звезди 4 звезди 5 звезди
Вашата оценка*: Ужасно Незадоволително Добро Много добро Отлично
Отмени
Твоето ревю може да се отнася за:
 • Как продуктът се справи със ситуацията
 • Качество за платената цена
 • Бихте ли го препоръчали на други

Ревюта

ДОБАВИ РЕВЮ

Списък с отстъпки

 • 2%
  За поръчки на стойност между 700 лв. и 1000 лв.

  Код на отстъпката: NXLBG-2%

 • 4%
  За поръчки на стойност между 1000 лв. и 2000 лв.

  Код на отстъпката: NXLBG-4%

 • 5%
  За поръчки над 2000 лв.

  Код на отстъпката: NXLBG-5%

 • Никой от остъпките не се отнася за продукти от категориите 'Пръскачки и Фогъри' и 'Специално оборудване'.
 • Не е възможно да добавите повече отстъпки към вашата количка.