• Пазарна Количка
 • Детайли за поръчката
 • Завършена поръчка

Read the

Енциклопедия
Обща информация и как да предотвратите или да се отървете от тя
Комуникация
Описание и Информация
Функционалност на страницата
Цени
Продукти - Качество и Ефикасност
Куриерска Фирма
bg summit agro insecticide crop mospilan oil 20 sg 10 - 0, thumbnail

Mospilan масло 20 ДВ 10, 3 G + 50 мл

5 лв.

На склад

Българският магазин не може да изпрати до

САЩ

Mospilan масло 20 ДВ 10, 3 G + 50 мл

bg summit agro insecticide crop mospilan oil 20 sg 10 - 0

Mospilan масло 20 ДВ 10, 3 G + 50 мл

На склад

5 лв.
- +
5 лв.

На склад

Българският магазин не може да изпрати до

САЩ

 
Може да се използа от
Oбучен персонал, Население, Професионалисти

Информация за продукта

Insecticide crop Summit agro Mospilan Oil 20 SG 10, 3 g + 50 ml

Допълнителна информация

Производител Summit Agro
Опаковка 3 г
Категория на употреба Oбучен персонал, Население, Професионалисти
Под формата на СГ-гранули разтворими във вода
Активни вещества Acetamiprid
Активна концентрация на веществото 200 g/kg
Вид растение слива, ябълка
Био растения подходящ
Начин на действие контактно, проникващо
Растителни вредители калифорнийска щитоносна въшка, листни въшки, сливова щитоносна въшка, червен паяжинообразуващ акар
Дозировка 0.450 kg/ha
Начин на нанасяне Пулверизатор
Мирис отличителен

Предпазни Мерки

 
 
P264 Да се измие... старателно след употреба
P270 Да не се яде, пие или пуши при употреба на продукта
P273 Да се избягва изпускане в околната среда
P280 Използвайте предпазни ръкавици/предпазно облекло/предпазни очила/предпазна маска за лице
P301+P312 ПРИ ПОГЛЪЩАНЕ: Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОСКИКОЛОГИЯ или на лекар при неразположение
P305+P351+P338 ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: Промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължавайте да промивате
P310 Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ или на лекар
P330 Изплакнете устата
P391 Съберете разлятото
P501 Изхвърлете съдържанието/опаковката само чрез оторизирани фирми, в съответствие с действащите разпоредби
EUH401 За да се избегнат рискове за човешкото здраве и околната среда, спазвайте инструкциите за употреба
H302 Вреден при поглъщане
H410 Силно токсичен за водните организми, с дълготраен ефект.

Каква оценка бихте дали на продукта

  1 звезда 2 звезди 3 звезди 4 звезди 5 звезди
Вашата оценка*: Ужасно Незадоволително Добро Много добро Отлично
Отмени
Твоето ревю може да се отнася за:
 • Как продуктът се справи със ситуацията
 • Качество за платената цена
 • Бихте ли го препоръчали на други

Ревюта

ДОБАВИ РЕВЮ

Списък с отстъпки

 • 2%
  За поръчки на стойност между 400 лв. и 600 лв.

  Код на отстъпката:NXLBG-2%

 • 4%
  За поръчки на стойност между 601 лв. и 1000 лв.

  Код на отстъпката:NXLBG-4%

 • 7%
  За поръчки над 1000 лв.

  Код на отстъпката:NXLBG-7%

 • Никой от остъпките не се отнася за продукти от категориите 'Пръскачки и Фогъри' и 'Специално оборудване'.
 • Не е възможно да добавите повече отстъпки към вашата количка.