• Пазарна Количка
 • Детайли за поръчката
 • Завършена поръчка

Read the

Енциклопедия
Обща информация и как да предотвратите или да се отървете от тя
Комуникация
Описание и Информация
Функционалност на страницата
Цени
Продукти - Качество и Ефикасност
Куриерска Фирма
bg spiess urania chemicals fungicid funguran oh 50 wp 300 g - 1, thumbnail

Funguran OH 50 ВП, 300 гр

15,27 лв.

На склад

Българският магазин не може да изпрати до

САЩ

Funguran OH 50 ВП, 300 гр

bg spiess urania chemicals fungicid funguran oh 50 wp 300 g - 1

Funguran OH 50 ВП, 300 гр

На склад

15,27 лв.
- +
15,27 лв.

На склад

Българският магазин не може да изпрати до

САЩ

 
Може да се използа от
Oбучен персонал, Население, Професионалисти

Информация за продукта

Funguran OH 50 ВП е контактен фунгицид с бързо действие и продължителен период на защита.

Активно вещество: 77 % меден хидроксид, еквивалентен на 50 % мед.

Начин на действие
Продуктът се използва по време на вегетация на културите, превантивно или при благоприятни за развитието на инфекция условия. В контакт с третираната повърхност медният хидроксид отделя медни йони, които се свързват със спорите на гъбата и предотвратяват покълването и клетъчното делене на гъбните клетки. Медът прекъсва действието на много ензими и прекъсва образуването на белтъци, необходими за изграждане на клетъчната мембрана.
Funguran OH 50 ВП има както фунгицидни, така и бактерицидни свойства.

Начин на приложение
При мана по лоза и домати продуктът се използва в доза от 150 гр/дка.
Прасковата се третира наесен при окапване на листата и през пролетта при набъбване на пъпките в доза от 150 гр/дка. Фунгицидът предотвратява къдравостта по прасковата.
При сечене на тютюневия разсад и див огън по тютютна дозата е 300 гр/дка.
За мана по картофи дозата е 150 гр/дка.
Интервалът между третиранията е 10 дни, като при по-влажно време може да се намали на 5-7 дни.

Третирани растения: ябълка, праскова, дюля, лоза, тютюн, домати, картофи.

Заболявания, при които се използва: мана, картофена мана, бактериално гниене, къдравост, сечене на разсада, див огън

Допълнителна информация

Производител Spiess Urania Chemicals
Опаковка 300 г
Категория на употреба Oбучен персонал, Население, Професионалисти
Срок на годност (години) 2
Под формата на ВП-намокрим прах
Активни вещества Copper
Активна концентрация на веществото 500 g/kg
Вид растение боб, грозде, домат, дюля, захарно цвекло, иглолистно дърво, картоф, краставица, круша, хмел, ябълка
Болести по растението бели листни петна-mycosphaerella cannabis, огнен пригор-erwinia amylovora, пухкава мана пероноспороза-peronosporales, струпясване-venturia, черно гниене по доматите-passalora fulva
Дозировка 1.5-4 kg/ha
Био растения подходящ
Начин на нанасяне Пулверизатор

Предпазни Мерки

 
 
 
P270 Да не се яде, пие или пуши при употреба на продукта
P273 Да се избягва изпускане в околната среда
P280 Използвайте предпазни ръкавици/предпазно облекло/предпазни очила/предпазна маска за лице
P301+P312 ПРИ ПОГЛЪЩАНЕ: Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОСКИКОЛОГИЯ или на лекар при неразположение
P305+P351+P338 ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: Промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължавайте да промивате
P310 Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ или на лекар
P391 Съберете разлятото
P501 Изхвърлете съдържанието/опаковката само чрез оторизирани фирми, в съответствие с действащите разпоредби
EUH401 За да се избегнат рискове за човешкото здраве и околната среда, спазвайте инструкциите за употреба
H302 Вреден при поглъщане
H318 Предизвиква сериозно увреждане на очите
H410 Силно токсичен за водните организми, с дълготраен ефект.

Каква оценка бихте дали на продукта

  1 звезда 2 звезди 3 звезди 4 звезди 5 звезди
Вашата оценка*: Ужасно Незадоволително Добро Много добро Отлично
Отмени
Твоето ревю може да се отнася за:
 • Как продуктът се справи със ситуацията
 • Качество за платената цена
 • Бихте ли го препоръчали на други

Ревюта

ДОБАВИ РЕВЮ

Списък с отстъпки

 • 2%
  За поръчки на стойност между 700 лв. и 1000 лв.

  Код на отстъпката: NXLBG-2%

 • 4%
  За поръчки на стойност между 1000 лв. и 2000 лв.

  Код на отстъпката: NXLBG-4%

 • 5%
  За поръчки над 2000 лв.

  Код на отстъпката: NXLBG-5%

 • Никой от остъпките не се отнася за продукти от категориите 'Пръскачки и Фогъри' и 'Специално оборудване'.
 • Не е възможно да добавите повече отстъпки към вашата количка.