• Пазарна Количка
 • Детайли за поръчката
 • Завършена поръчка

Read the

Енциклопедия
Обща информация и как да предотвратите или да се отървете от тя
Комуникация
Описание и Информация
Функционалност на страницата
Цени
Продукти - Качество и Ефикасност
Куриерска Фирма
bg sankyo agro acaricid milbeknock ec 5 ml - 1, thumbnail

Milbeknock EК, 5 мл

Не е налично

Milbeknock EК, 5 мл

bg sankyo agro acaricid milbeknock ec 5 ml - 1

Milbeknock EК, 5 мл

Не е налично

Информация за продукта

Milbeknock контролира широк спектър инсекти във всички стадии на развитието им - яйце, ларва, нимфа, възрастни. Има дълъг период на последействие след приложение - около 40-50 дни. Придвижва се трансламинарно в растенията и не се влияе от дъжд и температурата на околната среда.

Активно вещество: 10 гр/л милбемектин

Начин на действие и приложение
Инсектицидът прекъсва храненето на вредителите и спира възпроизвеждането им, като така осъществява контрол върху популацията на акарите.
Пръскането трябва да се извърши равномерно, с обем на разтвора от 100 до 150 л/дка, в зависимост от културата. 
Времето за приложение е при появата на целевите организми, когато броят им не е голям. За да се избегне развитието на резистентност, продуктът се редува с други акарициди като Nissorun 10 ВП, Новадим Прогрес, Енвидор. 
Milbeknock се комбинира успешно с други известни фунгициди и инсектициди. 
Продуктът е подходящ за биокултури срещу червен акар, но е токсичен към пчелите. 
Препоръчителната доза за приложение е 75-150 мл/дка.

Третирани растения: ябълка, лозя, краставица

Вредители, върху които се прилага: паяжинообразуващ акар, пъстър миниращ молец, червен овощен акар


Допълнителна информация

Производител Sankyo Agro
Опаковка 5 мл
Под формата на ЕК-емулсионен концентрат
Активни вещества Milbemectin
Активна концентрация на веществото 10 g/litur
Вид растение грозде, краставица, ябълка
Био растения подходящ
Начин на действие контактно
Растителни вредители ябълков пъстър миниращ молец
Начин на нанасяне Пулверизатор, Студен аерозол
Мирис силно дразнещ

Предпазни Мерки

P102 Да се съхранява извън обсега на деца
P103 Преди употреба прочетете етикета
P273 Да се избягва изпускане в околната среда
P301+P312 ПРИ ПОГЛЪЩАНЕ: Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОСКИКОЛОГИЯ или на лекар при неразположение
P305+P351+P338 ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: Промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължавайте да промивате.
H302 Вреден при поглъщане
H332 Вреден при вдишване.

Каква оценка бихте дали на продукта

  1 звезда 2 звезди 3 звезди 4 звезди 5 звезди
Вашата оценка*: Ужасно Незадоволително Добро Много добро Отлично
Отмени
Твоето ревю може да се отнася за:
 • Как продуктът се справи със ситуацията
 • Качество за платената цена
 • Бихте ли го препоръчали на други

Ревюта

ДОБАВИ РЕВЮ

Списък с отстъпки

 • 2%
  За поръчки на стойност между 700 лв. и 1000 лв.

  Код на отстъпката: NXLBG-2%

 • 4%
  За поръчки на стойност между 1000 лв. и 2000 лв.

  Код на отстъпката: NXLBG-4%

 • 5%
  За поръчки над 2000 лв.

  Код на отстъпката: NXLBG-5%

 • Никой от остъпките не се отнася за продукти от категориите 'Пръскачки и Фогъри' и 'Специално оборудване'.
 • Не е възможно да добавите повече отстъпки към вашата количка.