• Пазарна Количка
 • Детайли за поръчката
 • Завършена поръчка

Read the

Енциклопедия
Обща информация и как да предотвратите или да се отървете от тя
Комуникация
Описание и Информация
Функционалност на страницата
Цени
Продукти - Качество и Ефикасност
Куриерска Фирма
bg syngenta rodenticide klerat waxblocks 500 g bait station - 1, thumbnail

Родентицид Восъчни блокчета + станция за стръв Klerat, 500 г

Не е налично

Восъчни блокчета + станция за стръв Klerat, 500 г

bg syngenta rodenticide klerat waxblocks 500 g bait station - 1

Родентицид Восъчни блокчета + станция за стръв Klerat, 500 г

Не е налично

 
Може да се използа от
Население, Професионалисти
Препоръчани срещу:

Информация за продукта

Klerat восъчни блокове + станция за стръв

Активна съставка: 0.05 г/кг Brodifacoum

Klerat® восъчни блокове са идеални за примамка в дупки на гризачи, сгради, складове за зърно и храни, както и във влажна обстановка, включително канали и шахти. Централната дупка във всеки блок позволява за лесното им закрепяне в станция за стръв и спира гризачите да ги изнесат. 

Как се използва:

Плъхове: Закрепете 20 - 60 г от блока във покрита станция за стръв или покрити точки за стръв на разстояние от 10 м (5 м разстояние в места с голяма инфестация) в зони, където плъховете са активни. Редовно проверявайте консумацията на примамката и заменете изядена или развалена стръв докато консумацията не спре. Повторете третирането в ситуации, където инфестацията се повтори.

Мишки: Закрепете 20  г от блока във покрита станция за стръв или покрити точки за стръв на разстояние от 10 м (5 м разстояние в места с голяма инфестация) в зони, където плъховете са активни. Редовно проверявайте консумацията на примамката и заменете изядена или развалена стръв докато консумацията не спре. Повторете третирането в ситуации, където инфестацията се повтори.

В канализации: Плъхове: Закрепете 20 - 200 г от блока в станция за стръв до подходяща структура, за да сте уверени, че примамката няма да бъде измита. Редовно проверявайте консумацията на примамката и заменете изядена или развалена стръв докато консумацията не спре. Повторете третирането в ситуации, където инфестацията се повтори.

 

Допълнителна информация

Производител Syngenta
Опаковка 500 г
Категория на употреба Население, Професионалисти
Срок на годност (години) Не
Под формата на блок
Активни вещества Brodifacoum
Активна концентрация на веществото 0.05 g/kg
Цвят Син
Отървава се от Мишки, Плъхове

Предпазни Мерки

 
 
 
P102 Да се съхранява извън обсега на деца
P103 Преди употреба прочетете етикета
P273 Да се избягва изпускане в околната среда
P301+P312 ПРИ ПОГЛЪЩАНЕ: Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОСКИКОЛОГИЯ или на лекар при неразположение
P305+P351+P338 ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: Промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължавайте да промивате.
H315 Предизвиква дразнене на кожата
H319 Предизвиква сериозно дразнене на очите.

Каква оценка бихте дали на продукта

  1 звезда 2 звезди 3 звезди 4 звезди 5 звезди
Вашата оценка*: Ужасно Незадоволително Добро Много добро Отлично
Отмени
Твоето ревю може да се отнася за:
 • Как продуктът се справи със ситуацията
 • Качество за платената цена
 • Бихте ли го препоръчали на други

Ревюта

ДОБАВИ РЕВЮ

Списък с отстъпки

 • 2%
  За поръчки на стойност между 400 лв. и 600 лв.

  Код на отстъпката:NXLBG-2%

 • 4%
  За поръчки на стойност между 601 лв. и 1000 лв.

  Код на отстъпката:NXLBG-4%

 • 7%
  За поръчки над 1000 лв.

  Код на отстъпката:NXLBG-7%

 • Никой от остъпките не се отнася за продукти от категориите 'Пръскачки и Фогъри' и 'Специално оборудване'.
 • Не е възможно да добавите повече отстъпки към вашата количка.