• Пазарна Количка
 • Детайли за поръчката
 • Завършена поръчка

Read the

Енциклопедия
Обща информация и как да предотвратите или да се отървете от тя
Комуникация
Описание и Информация
Функционалност на страницата
Цени
Продукти - Качество и Ефикасност
Куриерска Фирма
bg syngenta rodenticide klerat waxblocks 5 kg - 1, thumbnail

Родентицид Восъчни блокчета Klerat, 5 кг

Не е налично

Восъчни блокчета Klerat, 5 кг

bg syngenta rodenticide klerat waxblocks 5 kg - 1

Родентицид Восъчни блокчета Klerat, 5 кг

Не е налично

 
Може да се използа от
Население, Професионалисти
Препоръчани срещу:

Информация за продукта

Klerat восъчни блокчета е професионален продукт, лесен за използване в дупки на гризачи, складове за съхранение на храна и зърно, сгради, както и на влажни места като канали и шахти. Дупката в средата на всяко блокче позволява лесното им закрепяне в станции за стръв и предотвратява отмъкването им от гризачите.

Активна съставка: бродифакум 0.05 гр/кг

Предимства:
- бродифакум е силно смъртоносен родентицид, който спира приема на витамин К от таргетираните животни и кръвта им не може да се съсирва;
- прилага се успешно на места, където гризачите отказват приема на други примамки;
- готов за употреба.

Характеристики:
- широк спектър на действие;
- под формата на восъчни блокчета.

Начин на употреба:
За плъхове:
Закрепете 20 - 60 г от блокчетата в покрити станции за стръв, на разстояние от 10 м (5 м разстояние в места с висока степен на заразяване) в зони, където плъховете са активни. Редовно проверявайте консумацията на примамката и заменете изядена или развалена стръв, докато консумацията не спре. Повторете третирането в ситуации, където заразяването се повтори.
Мишки: Закрепете 20 г от блокчетата в покрити станции за стръв на разстояние от 10 м (5 м разстояние в места с висока степен на заразяване) в зони, където плъховете са активни. Редовно проверявайте консумацията на примамката и заменете изядена или развалена стръв докато консумацията не спре. Повторете третирането в ситуации, където заразяването се повтори.
В канализации: Плъхове: Закрепете 20 - 200 гр от блокчетата в станция за стръв до подходяща структура, за да сте уверени, че примамката няма да бъде измита. Редовно проверявайте консумацията на примамката и заменете изядена или развалена стръв, докато консумацията не спре. Повторете третирането в ситуации, където заразяването се повтори.

Прочeтете внимателно инструкциите и условията за употреба. Използвайте лични предпазни средства при работа с продукта.

Допълнителна информация

Производител Syngenta
Опаковка 10 кг
Категория на употреба Население, Професионалисти
Под формата на блок
Активни вещества Brodifacoum
Активна концентрация на веществото 0.05 g/kg
Цвят Син
Отървава се от Мишки, Плъхове

Предпазни Мерки

 
 
 
P102 Да се съхранява извън обсега на деца
P103 Преди употреба прочетете етикета
P273 Да се избягва изпускане в околната среда
P301+P312 ПРИ ПОГЛЪЩАНЕ: Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОСКИКОЛОГИЯ или на лекар при неразположение
P305+P351+P338 ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: Промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължавайте да промивате.
H315 Предизвиква дразнене на кожата
H319 Предизвиква сериозно дразнене на очите.

Каква оценка бихте дали на продукта

  1 звезда 2 звезди 3 звезди 4 звезди 5 звезди
Вашата оценка*: Ужасно Незадоволително Добро Много добро Отлично
Отмени
Твоето ревю може да се отнася за:
 • Как продуктът се справи със ситуацията
 • Качество за платената цена
 • Бихте ли го препоръчали на други

Ревюта

ДОБАВИ РЕВЮ

Списък с отстъпки

 • 2%
  За поръчки на стойност между 700 лв. и 1000 лв.

  Код на отстъпката: NXLBG-2%

 • 4%
  За поръчки на стойност между 1000 лв. и 2000 лв.

  Код на отстъпката: NXLBG-4%

 • 5%
  За поръчки над 2000 лв.

  Код на отстъпката: NXLBG-5%

 • Никой от остъпките не се отнася за продукти от категориите 'Пръскачки и Фогъри' и 'Специално оборудване'.
 • Не е възможно да добавите повече отстъпки към вашата количка.