• Пазарна Количка
 • Детайли за поръчката
 • Завършена поръчка

Read the

Енциклопедия
Обща информация и как да предотвратите или да се отървете от тя
Комуникация
Описание и Информация
Функционалност на страницата
Цени
Продукти - Качество и Ефикасност
Куриерска Фирма
bg pelgar rodenticide vertox pasta bait 3 5 kg - 1, thumbnail

Родентицид Паста - примамка Vertox, 3.5 кг

Не е налично

Паста - примамка Vertox, 3.5 кг

bg pelgar rodenticide vertox pasta bait 3 5 kg - 1

Родентицид Паста - примамка Vertox, 3.5 кг

Не е налично

 
Може да се използа от
Население, Професионалисти
Препоръчани срещу:

Информация за продукта

Vertox паста, 150 гр е професионален и ефективен родентицид, създаден за контрол на всички видове гризачи, като осигурява най-добрите резултати. Продуктът е готов за употреба и включва в себе си пшенично брашно, свинска мас, зърно и изкуствен фъстъчен аромат. Примамката е в доза, подходяща за едно хранене на гризачите и действа там, където вредителите отказват други примамки. Фъстъченият аромат позволява използването на родентицида на места, където не е подходящо да се прилагат продукти, съдържащи фъстъци.

Активна съставка: бродифакум 0.025 гр/кг

Предимства:
- продуктът е силно отровен и действа, като спира синтеза на витамин К в таргетираните животни - кръвта им спира да се съсирва;
- готова за употреба примамка;
- може да се използва на места, където не е препоръчителна употребата на фъстъчени ядки.

Характеристики:
- продуктът е под формата на синя паста;
- пакетиран в сашета от 10 грама;
- сашетата са направени от специална биоразградима хартия;
- срокът на годност е 2 години от датата на производство.

Начин на употреба:

Срещу плъхове:
Заложете примамката в количество от 10-60 гр в покрита станция за стръв, по възможност такава, която се заключва. Поставете станциите за стръв на всеки 10 метра разстояние (или на всеки 5 при по-голям обем на зараза) в зони, където плъховете са активни.
Проверявайте колко примамки са консумирани и заменете повредените примамки. Повторете третирането, ако мястото не се изчисти.
Не местете и не пипайте станциите за стръв няколко дни след като сте заложили примамките. Ако забележите, че продуктът не се консумира, преместете станциите за стръв на места с по-голяма вероятност плъховете да бъдат привлечени от примамката.
Ако всички примамки са изядени, заредете станциите за стръв с нови, с максималното допустимо количество. Може да поставите и повече станции за стръв.
Не слагайте повече от посоченото количество продукт в станциите.

Срещу мишки:
Заложете примамка в количество от 10 - 20 г в покрита станции за стръв на разстояние от 5 метра (2 м разстояние при по-голям обем на зараза) в зоните, където сте забелязали мишките. Проверявайте консумацията редовно и заменете липсваща или повредена примамка. Повторете третирането, ако ново заразяване настъпи.
Мишките изследват внимателно областите, които обитават, затова е добре на всеки 2-3 дни или в дните, когато презареждате с примамки, да местите станциите за стръв.
Инспектирайте станциите за стръв през първите 10 - 14 дни и заменете консумираната примамка или тази, която е повредена от вода или мръсотия.
Ако всички примамки са изядени, заредете ги отново с максималното позволено количество и поставете повече станции.
Не надвишавайте позволеното количеството родентицид в станциите.

В канали:
При използване в канали, на места, недостъпни за деца, домашни животни и нетаргетирани животни, сашетата се закачат за наличната тел, за да не могат да бъдат завлечени от водата. Проверява се консумацията на примамката на равни интервали от време и повредената или изядена примамка се заменя с нова. Третирането се повтаря при нова зараза.

Приложение: в закрити помещения и на открито (около сгради), както и в канали.

Прочтете внимателно инструкциите и условията за употреба. Използвайте лични предпазни средства при работа с продукта.

Допълнителна информация

Производител Pelgar
Опаковка 5 кг
Категория на употреба Население, Професионалисти
Под формата на паста
Активни вещества Brodifacoum
Активна концентрация на веществото 0.05 g / kg
Цвят Син, Червен
Отървава се от Мишки, Плъхове

Предпазни Мерки

 
 
 
P102 Да се съхранява извън обсега на деца
P103 Преди употреба прочетете етикета
P273 Да се избягва изпускане в околната среда
P301+P312 ПРИ ПОГЛЪЩАНЕ: Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОСКИКОЛОГИЯ или на лекар при неразположение
P305+P351+P338 ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: Промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължавайте да промивате.
H315 Предизвиква дразнене на кожата
H319 Предизвиква сериозно дразнене на очите.

Каква оценка бихте дали на продукта

  1 звезда 2 звезди 3 звезди 4 звезди 5 звезди
Вашата оценка*: Ужасно Незадоволително Добро Много добро Отлично
Отмени
Твоето ревю може да се отнася за:
 • Как продуктът се справи със ситуацията
 • Качество за платената цена
 • Бихте ли го препоръчали на други

Ревюта

ДОБАВИ РЕВЮ

Списък с отстъпки

 • 2%
  За поръчки на стойност между 700 лв. и 1000 лв.

  Код на отстъпката: NXLBG-2%

 • 4%
  За поръчки на стойност между 1000 лв. и 2000 лв.

  Код на отстъпката: NXLBG-4%

 • 5%
  За поръчки над 2000 лв.

  Код на отстъпката: NXLBG-5%

 • Никой от остъпките не се отнася за продукти от категориите 'Пръскачки и Фогъри' и 'Специално оборудване'.
 • Не е възможно да добавите повече отстъпки към вашата количка.