• Пазарна Количка
 • Детайли за поръчката
 • Завършена поръчка

Read the

Енциклопедия
Обща информация и как да предотвратите или да се отървете от тя
Комуникация
Описание и Информация
Функционалност на страницата
Цени
Продукти - Качество и Ефикасност
Куриерска Фирма
bg pelgar rodenticide rodex oktablok 3 5 kg - 1, thumbnail

Родентицид Родентицид Rodex Oktablok, 3.5 кг

Не е налично

Родентицид Rodex Oktablok, 3.5 кг

bg pelgar rodenticide rodex oktablok 3 5 kg - 1

Родентицид Родентицид Rodex Oktablok, 3.5 кг

Не е налично

 
Може да се използа от
Население, Професионалисти
Препоръчани срещу:

Информация за продукта

Rodex Oktablok са восъчни блокчета за борба и унищожаване на гризачи.

Активно вещество: 0.05 г/кг бромадиолон, 0.01 г/кг денатониум бензоат

Продукта е ефикасна отрова за борба с гризачи плъхове и мишки на закрито и открито, както и в канализационната мрежа или влажни и мокри пространства и помещения.

Rodex Oktablok е смес от зърно, брашно, захар, восък и аромати. Влагоустойчив препарат, подходящ за дератизация на канали, шахти и влажни помещения, който е лесен за дозиране и работа. Восъчните блокове имат дупка за поставяне в кутии или за окачване с тел. Отровата за мишки и плъхове е силно привлекателен и подходящ дори за складове за зърно, мелници и ферми дератизационен препарат с основна цел унищожаване на гризачи.

Как се използва:
Rodex Oktablok отрова за мишки и плъхове се залага в дератизационни кутии, станции за стръв, или панички на места, където има активност на гризачи. Прилага се “импулсна техника” — след първоначалното залагане се изчаква 8-10 дни и тогава се залага повторно (не се дозарежда, едно ядене убива всички мишки и плъхове).

Дозировка:

Залагане на отрова за мишки: до 2 блокчета от препарата през 2-5 метра.

Залагане на отрова за плъхове: до 10 блокчета от препарата през 5-10 метра.

Залагане на отрова в канализационната мрежа: до 10 блокчета на отровна точка.


Допълнителна информация

Производител Pelgar
Опаковка 1 част
Категория на употреба Население, Професионалисти
Под формата на блок
Активни вещества Bromadiolone
Активна концентрация на веществото 0.05 g / kg
Цвят Червен
Отървава се от Мишки, Плъхове

Предпазни Мерки

 
 
 
P102 Да се съхранява извън обсега на деца
P103 Преди употреба прочетете етикета
P273 Да се избягва изпускане в околната среда
P301+P312 ПРИ ПОГЛЪЩАНЕ: Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОСКИКОЛОГИЯ или на лекар при неразположение
P305+P351+P338 ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: Промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължавайте да промивате.
H315 Предизвиква дразнене на кожата
H319 Предизвиква сериозно дразнене на очите.

Каква оценка бихте дали на продукта

  1 звезда 2 звезди 3 звезди 4 звезди 5 звезди
Вашата оценка*: Ужасно Незадоволително Добро Много добро Отлично
Отмени
Твоето ревю може да се отнася за:
 • Как продуктът се справи със ситуацията
 • Качество за платената цена
 • Бихте ли го препоръчали на други

Ревюта

ДОБАВИ РЕВЮ

Списък с отстъпки

 • 2%
  За поръчки на стойност между 700 лв. и 1000 лв.

  Код на отстъпката: NXLBG-2%

 • 4%
  За поръчки на стойност между 1000 лв. и 2000 лв.

  Код на отстъпката: NXLBG-4%

 • 5%
  За поръчки над 2000 лв.

  Код на отстъпката: NXLBG-5%

 • Никой от остъпките не се отнася за продукти от категориите 'Пръскачки и Фогъри' и 'Специално оборудване'.
 • Не е възможно да добавите повече отстъпки към вашата количка.