• Пазарна Количка
 • Детайли за поръчката
 • Завършена поръчка

Read the

Енциклопедия
Обща информация и как да предотвратите или да се отървете от тя
Комуникация
Описание и Информация
Функционалност на страницата
Цени
Продукти - Качество и Ефикасност
Куриерска Фирма
bg pelgar rodenticide vertox pellet 20 kg - 0, thumbnail

Родентицид Вертокс пелет, 20 кг

164,99 лв.

На склад

Българският магазин не може да изпрати до

САЩ

Вертокс пелет, 20 кг

bg pelgar rodenticide vertox pellet 20 kg - 0

Родентицид Вертокс пелет, 20 кг

На склад

164,99 лв.
- +
164,99 лв.

На склад

Българският магазин не може да изпрати до

САЩ

 
Не може да се използша от
Население
 
Може да се използа от
Oбучен персонал, Професионалисти
Препоръчани срещу:

Информация за продукта

Родентицидът Vertox под формата на пелети е създаден за ефективен контрол на гризачи. Продуктът е готов за употреба и включва в себе си пшенично брашно, свинска мас, зърно и изкуствен фъстъчен аромат. Примамката е в доза, подходяща за едно хранене на гризачите и действа там, където вредителите отказват други примамки. Фъстъченият аромат позволява използването на родентицида на места, където не е подходящо да се прилагат продукти, съдържащи фъстъци.

Активни съставки:
- бродифакум - 0.005 %
- денатониум бензоат - 0.001 %.
Денатониум бензоат е признато като веществото с най-горчив вкус в света. Невъзможно е да бъде консумирано от човек, което изключва инцидентно поглъщане. Минималната доза от веществото в продукта е перфектна за вкуса на гризачите.

Предимства:
- бродифакум е родентицид, който спира синтеза на витамин К при животните - кръвта им спира да се съсирва;
- продуктът е идеален за места, където гризачите се хранят с комбиниран фураж;
- родентицидът има бързо действие - до 3-6 дни след поглъщане гризачите загиват;
- много вкусен за таргетираните животни и изключително ефективен;
- може да се използва на закрито или на открито, като се внимава да не се навлажни;
- действието му е дискретно.

Характеристики:
- с аромат на фъстъци;
- неустоим за гризачите;
- продължително действие, ако се приложи в станции за стръв;
- изключително горчив вкус на една от активните съставки, което гарантира липсата на опасност от случайно поглъщане;
- не бива да се оставя на влажни места.

Срещу плъхове:
Заложете примамката в количество от 10-60 гр в покрита станция за стръв, по възможност такава, която се заключва. Поставете станциите за стръв на всеки 10 метра разстояние (или на всеки 5 при по-голям обем на зараза) в зони, където плъховете са активни.
Проверявайте колко примамки са консумирани и заменете повредените примамки. Повторете третирането, ако мястото не се изчисти.
Не местете и не пипайте станциите за стръв няколко дни след като сте заложили примамките. Ако забележите, че продуктът не се консумира, преместете станциите за стръв на места с по-голяма вероятност плъховете да бъдат привлечени от примамката.
Ако всички примамки са изядени, заредете станциите за стръв с нови, с максималното допустимо количество. Може да поставите и повече станции за стръв.
Не слагайте повече от посоченото количество продукт в станциите.

Срещу мишки:
Заложете примамка в количество от 10 - 20 г в покрита станции за стръв на разстояние от 5 метра (2 м разстояние при по-голям обем на зараза) в зоните, където сте забелязали мишките. Проверявайте консумацията редовно и заменете липсваща или повредена примамка. Повторете третирането, ако ново заразяване настъпи.
Мишките изследват внимателно областите, които обитават, затова е добре на всеки 2-3 дни или в дните, когато презареждате с примамки, да местите станциите за стръв.
Инспектирайте станциите за стръв през първите 10 - 14 дни и заменете консумираната примамка или тази, която е повредена от вода или мръсотия.
Ако всички примамки са изядени, заредете ги отново с максималното позволено количество и поставете повече станции.
Не надвишавайте позволеното количеството родентицид в станциите.

Важно:
- дръжте далеч от деца;
- съхранение: съхранявайте далеч от места, където има храна, дрехи, запалими материали; съхранявайте в плътно затворена опаковка;
- не яжте, не пийти и не пушете, докато работите с продукта;
- при поглъщане незабавно се свържете с лекар;
- избягвайте контакт с кожата;
- използвайте лични предпазни средства - ръкавици и други - при работа с продукта.

Прочтете внимателно инструкциите и условията за употреба.

Допълнителна информация

Производител Pelgar
Опаковка 20 кг
Категория на употреба Oбучен персонал, Професионалисти
Срок на годност (години) 2
Под формата на пелети
Активни вещества Brodifacoum
Активна концентрация на веществото 0.05 g / kg
Цвят Червен
Отървава се от Мишки, Плъхове

Предпазни Мерки

 
P102 Да се съхранява извън обсега на деца
P201 Преди употреба се снабдете със специални инструкции
P202 Не използвайте преди да сте прочели и разбрали всички предпазни мерки за безопасност
P220 Да се държи/съхранява далеч от облекло/.../горими материали, P260
P270 Да не се яде, пие или пуши при употреба на продукта
P280 Използвайте предпазни ръкавици/предпазно облекло/предпазни очила/предпазна маска за лице
P301+P310 ПРИ ПОГЛЪЩАНЕ: Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ или на лекар
P308+P313 ПРИ явна или предполагаема експозиция: Потърсете медицински съвет/помощ
P405 Да се съхранява под ключ
P501 Изхвърлете съдържанието/опаковката само чрез оторизирани фирми, в съответствие с действащите разпоредби
EUH401 За да се избегнат рискове за човешкото здраве и околната среда, спазвайте инструкциите за употреба
H360 Може да увреди оплодителната способност или плода < да се посочи конкретното въздействие, ако е известно > < да се посочи пътят на експозицията, ако е доказано убедително, че няма друг път на експозиция, който води до същата опасност >
H373 Може да причини увреждане на органите < или да се посочат всички засегнати органи, ако са известни > при продължителна или повтаряща се експозиция < да се посочи пътят на експозицията, ако е доказано убедително, че няма друг път на експозиция, койт

Каква оценка бихте дали на продукта

  1 звезда 2 звезди 3 звезди 4 звезди 5 звезди
Вашата оценка*: Ужасно Незадоволително Добро Много добро Отлично
Отмени
Твоето ревю може да се отнася за:
 • Как продуктът се справи със ситуацията
 • Качество за платената цена
 • Бихте ли го препоръчали на други

Ревюта

ДОБАВИ РЕВЮ

Списък с отстъпки

 • 2%
  За поръчки на стойност между 700 лв. и 1000 лв.

  Код на отстъпката: NXLBG-2%

 • 4%
  За поръчки на стойност между 1000 лв. и 2000 лв.

  Код на отстъпката: NXLBG-4%

 • 5%
  За поръчки над 2000 лв.

  Код на отстъпката: NXLBG-5%

 • Никой от остъпките не се отнася за продукти от категориите 'Пръскачки и Фогъри' и 'Специално оборудване'.
 • Не е възможно да добавите повече отстъпки към вашата количка.