• Пазарна Количка
 • Детайли за поръчката
 • Завършена поръчка

Read the

Енциклопедия
Обща информация и как да предотвратите или да се отървете от тя
Комуникация
Описание и Информация
Функционалност на страницата
Цени
Продукти - Качество и Ефикасност
Куриерска Фирма
bg pelgar rodenticide rodex pasta bait 20 kg - 0, thumbnail

Родентицид Тестени стръв Rodex, 20 кг

244,81 лв.

На склад

Българският магазин не може да изпрати до

САЩ

Тестени стръв Rodex, 20 кг

bg pelgar rodenticide rodex pasta bait 20 kg - 0

Родентицид Тестени стръв Rodex, 20 кг

На склад

244,81 лв.
- +
244,81 лв.

На склад

Българският магазин не може да изпрати до

САЩ

 
Може да се използа от
Oбучен персонал, Население, Професионалисти
Препоръчани срещу:

Информация за продукта

Rodex Pasta е професионален продукт, изключително вкусен и ефективен срещу всички видове гризачи. Благодарение на удобната си опаковка се използва лесно и предоставя пълноценно хранене на гризачите. Има мигновено действие към животни, развили резистентност към други видове антикоагуланти.
Активна съставка: бромадиолон 0.0025 %, второ поколение антикоагулант. Бромадиолон прекъсва съсирването на кръвта при целевите организми.
Предимства:
- готов за употреба;
- абсолютен контрол;
- приложение в затворени помещения, на открито и в канали.
Характеристики:
- много ароматен;
- цвят - червен;
- под формата на паста;
- опакован в специална, биоразградима хартия;
- примамката е смес от висококачествено пшенично брашно, ситно зърно, мека свинска мас и синтетичен фъстъчен аромат.
Препоръки от производителя:
Срещу плъхове:
- заредете 15-200 гр от продукта в затворени станции за стръв, разположени на разстояние от 10 м (5 метра при по-висока степен на заразяване);
- проверявайте редовно примамките и заменяйте повредените или консумирани, докато консумацията не спре;
- повторете третирането, ако забележите следи от ново заразяване;
- не местете станциите за стръв няколко дни след залагане на примамките;
- ако не забележите консумация в рамките на 7-10 дни, преместете станциите за стръв;
- ако всички примамки са били изядени, заредете с максималното посочено количество нови примамки и при необходимост добавете още станции за стръв;
- заменете замърсените от вода и мръсотия примамки;
- не надвишавайте препоръчителното количество примамки в станциите за стръв. При лека степен на заразяване използвайте 200 гр от продукта в станции за стръв, разположени на 10 м една от друга. При висока степен на заразяване използвайте 200 гр от продукта в станции, разположени на 5 метра една от друга.
Срещу мишки:
- заредете 15-30 гр от продукта в затворени станции за стръв, разположени на разстояние от 5 м (2 метра при по-висока степен на заразяване);
- проверявайте редовно примамките и заменяйте повредените или консумирани, докато консумацията не спре;
- повторете третирането, ако забележите следи от ново заразяване;
- мишките са много интуитивни и за по-добър контрол местете станциите за стръв на всеки 2-3 дни - тогава, когато ги презареждате или заменята повредени примамки с нови;
- мониторирайте станциите за стръв в първите 10-14 дни и заменяйте изядените или повредени или замърсени примамки;
- ако всички примамки са били изядени, заредете максималното допустимо количество нови примамки;
- не надвишавайте максималното допустимо количество примамка;
- при лека степен на заразяване използвайте 40 гр продукт в станции за стръв, разположени на 5 метра една от друга. При висока степен на заразяване използвайте 40 гр продукт в станции за стръв, разположени на 2 метра една от друга;
- закрепете примамките при използване в канали, за да не бъдат отнесени от водата.
Прочетете внимателно указанията и условията за употреба. Използвайте необходимите предпазни средства при работа с продукта.

Допълнителна информация

Производител Pelgar
Опаковка 20 кг
Категория на употреба Oбучен персонал, Население, Професионалисти
Срок на годност (години) 2
Под формата на паста
Активни вещества Bromadiolone
Активна концентрация на веществото 0.000025
Цвят Червен
Отървава се от Мишки, Плъхове

Предпазни Мерки

 
P102 Да се съхранява извън обсега на деца
P103 Преди употреба прочетете етикета
P220 Да се държи/съхранява далеч от облекло/.../горими материали, P262
P270 Да не се яде, пие или пуши при употреба на продукта
P273 Да се избягва изпускане в околната среда
P280 Използвайте предпазни ръкавици/предпазно облекло/предпазни очила/предпазна маска за лице
P301+P310 ПРИ ПОГЛЪЩАНЕ: Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ или на лекар
P314 При неразположение потърсете медицински съвет/помощ
P404 Да се съхранява в затворен съд
P405 Да се съхранява под ключ
P501 Изхвърлете съдържанието/опаковката само чрез оторизирани фирми, в съответствие с действащите разпоредби
H300 Смъртоносeн при поглъщане
H302 Вреден при поглъщане
H310 Смъртоносeн при контакт с кожата
H315 Предизвиква дразнене на кожата
H318 Предизвиква сериозно увреждане на очите
H330 Смъртоносен при вдишване
H332 Вреден при вдишване
H360 Може да увреди оплодителната способност или плода < да се посочи конкретното въздействие, ако е известно > < да се посочи пътят на експозицията, ако е доказано убедително, че няма друг път на експозиция, който води до същата опасност >
H372 Причинява увреждане на органите < или да се посочат всички засегнати органи, ако са известни > посредством продължителна или повтаряща се експозиция < да се посочи пътят на експозицията, ако е доказано убедително, че няма друг път на експозиция, ко, H373
H410 Силно токсичен за водните организми, с дълготраен ефект
H412 Вреден за водните организми, с дълготраен ефект.

Каква оценка бихте дали на продукта

  1 звезда 2 звезди 3 звезди 4 звезди 5 звезди
Вашата оценка*: Ужасно Незадоволително Добро Много добро Отлично
Отмени
Твоето ревю може да се отнася за:
 • Как продуктът се справи със ситуацията
 • Качество за платената цена
 • Бихте ли го препоръчали на други

Ревюта

ДОБАВИ РЕВЮ

Списък с отстъпки

 • 2%
  За поръчки на стойност между 700 лв. и 1000 лв.

  Код на отстъпката: NXLBG-2%

 • 4%
  За поръчки на стойност между 1000 лв. и 2000 лв.

  Код на отстъпката: NXLBG-4%

 • 5%
  За поръчки над 2000 лв.

  Код на отстъпката: NXLBG-5%

 • Никой от остъпките не се отнася за продукти от категориите 'Пръскачки и Фогъри' и 'Специално оборудване'.
 • Не е възможно да добавите повече отстъпки към вашата количка.