• Пазарна Количка
 • Детайли за поръчката
 • Завършена поръчка

Read the

Енциклопедия
Обща информация и как да предотвратите или да се отървете от тя
Комуникация
Описание и Информация
Функционалност на страницата
Цени
Продукти - Качество и Ефикасност
Куриерска Фирма
bg evonik industries growth regulator break thru s 240 1 l - 0, thumbnail

Break-Thru S 240, 1 литър

102,97 лв.

На склад

Българският магазин не може да изпрати до

САЩ

Break-Thru S 240, 1 литър

bg evonik industries growth regulator break thru s 240 1 l - 0

Break-Thru S 240, 1 литър

На склад

102,97 лв.
- +
102,97 лв.

На склад

Българският магазин не може да изпрати до

САЩ

Информация за продукта

Регулатор на растежа Evonik Industries Break-Thru S 240, 1 литър

Допълнителна информация

Производител Evonik Industries
Опаковка 1 л
Под формата на СЛ-разтворим концентрат
Вид растение Grain, грозде, декоративни растения, Зеленчуци, Плодови дървета
Активни вещества Polyether, Trisiloxan Polieteric
Активна концентрация на веществото 750 g/L; 250 g/L
Био растения подходящ
Начин на нанасяне Пулверизатор

Предпазни Мерки

 
 
P261 Избягвайте вдишване на прах/пушек/газ/дим/изпарения/аерозоли, P273
P280 Използвайте предпазни ръкавици/предпазно облекло/предпазни очила/предпазна маска за лице
P305+P351+P338 ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: Промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължавайте да промивате
P332 При поява на кожно дразнене:, P337 + P313
P391 Съберете разлятото.
H312 Вреден при контакт с кожата
H319 Предизвиква сериозно дразнене на очите
H411 Токсичен за водните организми, с дълготраен ефект.

Каква оценка бихте дали на продукта

  1 звезда 2 звезди 3 звезди 4 звезди 5 звезди
Вашата оценка*: Ужасно Незадоволително Добро Много добро Отлично
Отмени
Твоето ревю може да се отнася за:
 • Как продуктът се справи със ситуацията
 • Качество за платената цена
 • Бихте ли го препоръчали на други

Ревюта

ДОБАВИ РЕВЮ

Списък с отстъпки

 • 2%
  За поръчки на стойност между 700 лв. и 1000 лв.

  Код на отстъпката: NXLBG-2%

 • 4%
  За поръчки на стойност между 1000 лв. и 2000 лв.

  Код на отстъпката: NXLBG-4%

 • 5%
  За поръчки над 2000 лв.

  Код на отстъпката: NXLBG-5%

 • Никой от остъпките не се отнася за продукти от категориите 'Пръскачки и Фогъри' и 'Специално оборудване'.
 • Не е възможно да добавите повече отстъпки към вашата количка.