• Пазарна Количка
 • Детайли за поръчката
 • Завършена поръчка

Read the

Енциклопедия
Обща информация и как да предотвратите или да се отървете от тя
Комуникация
Описание и Информация
Функционалност на страницата
Цени
Продукти - Качество и Ефикасност
Куриерска Фирма
bg prisman disinfectant innocid spray rsd i 70 1 l - 0, thumbnail

Дезинфектант Innocid спрей RSD-и 70, 1 литър

Не е налично

Innocid спрей RSD-и 70, 1 литър

bg prisman disinfectant innocid spray rsd i 70 1 l - 0

Дезинфектант Innocid спрей RSD-и 70, 1 литър

Не е налично

 
Може да се използа от
Oбучен персонал, Население, Професионалисти

Информация за продукта

Innocid Spray RSD-i 70 е дезинфектант, готов за употреба, под формата на спрей. Продуктът е на алкохолна основа. Предназначен е за дезинфекция на неинвазивни инструменти и труднодостъпни повърхности. 

Състав: 100 гр продукт съдържат: 37 гр 1-пропанол, 24 гр етанол.

Начин на употреба:

1. Не прилагайте продукта върху повърхности, които не трябва да се третират с алкохол, като акрилно стъкло или изкуствена кожа.

2. Напръскайте желаната повърхност от разстояние 30 см, за да осигурите цялостно покритие с продукта. 

3. Оставете да подейства спорек указаното време. 

При необходимост забършете останалото количество със суха кърпа, която няма власинки. 

Необходимото време за действие от 30 секунди има следния ефект: микробициден (DGHM, MRSA), фунгициден (DGHM), туберкулоциден (DGHM), вирусоциден (аденовирус, ротавирус). 

Необходимото време за действие от 1 минута има следния ефект: микробициден (SR EN 1040, SR EN 1276, DGHM MRSA), фунгициден (SR EN 1275, SR EN 1650, DGHM), туберкулоциден (SR EN 14348, DGHM), вирусоциден (SR EN 14476 - аденовирус, норовирус, ротавирус).

Продуктът представлява безцветна течност. Предлага се с аромат на лимон.
Измийте ръцете си преди и след употреба на продукта. 

Всички дезинфекциращи продукти на Innocid действат срещу стафилококи и предпазват от метицилин-резистентен стафилокок. 


Допълнителна информация

Производител Prisman
Опаковка 1 л
Категория на употреба Oбучен персонал, Население, Професионалисти
Срок на годност (години) 2
Под формата на течност
Третиране на Медицински инструменти, Медицински повърхности
Спектър Бактерицидна, Вирусоцидна, Медицинска, Микобактерицидна, Фунгицидна
Патогени MRSA, Tuberculosis
Активни вещества Etanol, propanol
Активна концентрация на веществото 37 g/l,24 g/l

Предпазни Мерки

 
 
P210 Да се пази от топлина/искри/открит пламък/нагорещени повърхности. – Тютюнопушенето забранено
P280 Използвайте предпазни ръкавици/предпазно облекло/предпазни очила/предпазна маска за лице
P305+P351+P338 ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: Промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължавайте да промивате
P337 + P313 При продължително дразнене на очите: Потърсете медицински съвет/помощ
P403+P233 Да се съхранява на добре проветриво място. Съдът да се съхранява плътно затворен
P501 Изхвърлете съдържанието/опаковката само чрез оторизирани фирми, в съответствие с действащите разпоредби
H226 Запалими течност и пари
H318 Предизвиква сериозно увреждане на очите.

Каква оценка бихте дали на продукта

  1 звезда 2 звезди 3 звезди 4 звезди 5 звезди
Вашата оценка*: Ужасно Незадоволително Добро Много добро Отлично
Отмени
Твоето ревю може да се отнася за:
 • Как продуктът се справи със ситуацията
 • Качество за платената цена
 • Бихте ли го препоръчали на други

Ревюта

ДОБАВИ РЕВЮ

Списък с отстъпки

 • 2%
  За поръчки на стойност между 700 лв. и 1000 лв.

  Код на отстъпката: NXLBG-2%

 • 4%
  За поръчки на стойност между 1000 лв. и 2000 лв.

  Код на отстъпката: NXLBG-4%

 • 5%
  За поръчки над 2000 лв.

  Код на отстъпката: NXLBG-5%

 • Никой от остъпките не се отнася за продукти от категориите 'Пръскачки и Фогъри' и 'Специално оборудване'.
 • Не е възможно да добавите повече отстъпки към вашата количка.