• Пазарна Количка
 • Детайли за поръчката
 • Завършена поръчка

Read the

Енциклопедия
Обща информация и как да предотвратите или да се отървете от тя
Комуникация
Описание и Информация
Функционалност на страницата
Цени
Продукти - Качество и Ефикасност
Куриерска Фирма
bg prisman disinfectant innocid surfaces sc ic 42 5 l - 0, thumbnail

Дезинфектант Innocid Повърхности SD-IC 42, 5 литра

Не е налично

Innocid Повърхности SD-IC 42, 5 литра

bg prisman disinfectant innocid surfaces sc ic 42 5 l - 0

Дезинфектант Innocid Повърхности SD-IC 42, 5 литра

Не е налично

 
Може да се използа от
Oбучен персонал, Население, Професионалисти

Информация за продукта

Innocid SD-ic 42 е дезинфектант за използване върху неинвазивни инструменти и за почистване на повърхности.

Активни съставки: метил полиоксиетил дидецил амониев пропионат, бис (3-аминопропил) амин додецил.

pH > 11 (концентрат)

Начин на употреба:
1. Продуктът трябва да се разтвори преди приложение. Изберете желаната концентрация според целите. 

2. Тествайте на малка площ преди приложение върху деликатни повърхности.

3. Почистете повърхностите с приготвения разтвор.

4. Оставете продуктът да подейства според указаното време за избраната концентрация. 

Дезинфектантът има бактерицидно, фунгицидно, туберкулоцидно, микобактерицидно, вирусоцидно действие. Създава защитен филм на места, където многократно се замърсява.
Предлага се с флорален аромат. 

Всички дезинфекциращи продукти на Innocid действат срещу стафилококи и предпазват от метицилин-резистентен стафилокок. 


Допълнителна информация

Производител Prisman
Опаковка 5 литра
Категория на употреба Oбучен персонал, Население, Професионалисти
Срок на годност (години) 2
Под формата на течност
Третиране на Медицински инструменти, Медицински повърхности
Спектър Бактерицидна, Вирусоцидна, Медицинска, Микобактерицидна, Фунгицидна
Патогени Candidosis, Ecoli, MRSA, Tuberculosis
Активни вещества Bis (3-aminopropyl) dodecylamine, Didecylmethyl polioksietil amoniev propionat
Активна концентрация на веществото 10 g/l,10 g/l

Предпазни Мерки

 
P260 Не вдишвайте прах/пушек/газ/дим/изпарения/аерозоли, P280
P305+P351+P338 ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: Промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължавайте да промивате
P310 Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ или на лекар
P405 Да се съхранява под ключ
P501 Изхвърлете съдържанието/опаковката само чрез оторизирани фирми, в съответствие с действащите разпоредби
H314 Причинява тежки изгаряния на кожата и сериозно увреждане на очите.

Каква оценка бихте дали на продукта

  1 звезда 2 звезди 3 звезди 4 звезди 5 звезди
Вашата оценка*: Ужасно Незадоволително Добро Много добро Отлично
Отмени
Твоето ревю може да се отнася за:
 • Как продуктът се справи със ситуацията
 • Качество за платената цена
 • Бихте ли го препоръчали на други

Ревюта

ДОБАВИ РЕВЮ

Списък с отстъпки

 • 2%
  За поръчки на стойност между 400 лв. и 600 лв.

  Код на отстъпката:NXLBG-2%

 • 4%
  За поръчки на стойност между 601 лв. и 1000 лв.

  Код на отстъпката:NXLBG-4%

 • 7%
  За поръчки над 1000 лв.

  Код на отстъпката:NXLBG-7%

 • Никой от остъпките не се отнася за продукти от категориите 'Пръскачки и Фогъри' и 'Специално оборудване'.
 • Не е възможно да добавите повече отстъпки към вашата количка.