• Пазарна Количка
 • Детайли за поръчката
 • Завършена поръчка

Read the

Енциклопедия
Обща информация и как да предотвратите или да се отървете от тя
Комуникация
Описание и Информация
Функционалност на страницата
Цени
Продукти - Качество и Ефикасност
Куриерска Фирма
bg prisman disinfectant innocid hdg i 42 hand gel 1 l - 1, thumbnail

Дезинфектант Innocid Gel HDG-i 42, 1 литър

21,47 лв.

На склад

Българският магазин не може да изпрати до

САЩ

Innocid Gel HDG-i 42, 1 литър

bg prisman disinfectant innocid hdg i 42 hand gel 1 l - 1

Дезинфектант Innocid Gel HDG-i 42, 1 литър

На склад

21,47 лв.
- +
21,47 лв.

На склад

Българският магазин не може да изпрати до

САЩ

 
Може да се използа от
Oбучен персонал, Население, Професионалисти

Информация за продукта

Innocid Gel HDG-i 42 e гел-дезинфектант, който се използва за хигиенна и хирургична дезинфекция на ръцете и кожата. Представлява светлосин гел със свеж аромат. Използвайте ежедневно за рутинна дезинфекция или преди хирургични процедури като поставяне на инжекция или при пункция.

Активни вещества: 100 гр продукт съдържат: 40 гр етанол, 20 гр 2-пропанол, 0.2 гр бифенил-2-ол.

Начин на приложение:
1. За ежедневна дезинфекция на ръцете - втрийте продукта за около 30 секунди по ръцете си.
2. За хирургична дезинфекция - втрийте от продукта по ръцете, до лактите, за около 1 минута.
3. За дезинфекция на ръце преди приложение на инжекция или при взимане на кръвни проби - потъркайте зоната, върху която ще се извършва интервенцията, за около 30 секунди.
4. За превръзки - използвайте количество от продукта заедно със същото количество вода.

Всички дезинфектанти на Innocid действат срещу Стафилококи и предпазват от метицилин-резистентен стафилокок.

Допълнителна информация

Производител Prisman
Опаковка 1 л
Категория на употреба Oбучен персонал, Население, Професионалисти
Срок на годност (години) 2
Под формата на гел
Третиране на Ръце
Спектър Бактерицидна, Вирусоцидна, Медицинска, Фунгицидна
Патогени Tuberculosis
Активни вещества Bifenil-2-ol, Etanol, propanol
Активна концентрация на веществото 40 g/l,20 g/l,0,2 g/l

Предпазни Мерки

 
 
P210 Да се пази от топлина/искри/открит пламък/нагорещени повърхности. – Тютюнопушенето забранено
P280 Използвайте предпазни ръкавици/предпазно облекло/предпазни очила/предпазна маска за лице
P305+P351+P338 ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: Промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължавайте да промивате
P403+P233 Да се съхранява на добре проветриво място. Съдът да се съхранява плътно затворен
P501 Изхвърлете съдържанието/опаковката само чрез оторизирани фирми, в съответствие с действащите разпоредби
H225 Силно запалими течност и пари
H319 Предизвиква сериозно дразнене на очите
H336 Може да предизвика сънливост или световъртеж.

Каква оценка бихте дали на продукта

  1 звезда 2 звезди 3 звезди 4 звезди 5 звезди
Вашата оценка*: Ужасно Незадоволително Добро Много добро Отлично
Отмени
Твоето ревю може да се отнася за:
 • Как продуктът се справи със ситуацията
 • Качество за платената цена
 • Бихте ли го препоръчали на други

Ревюта

ДОБАВИ РЕВЮ

Списък с отстъпки

 • 2%
  За поръчки на стойност между 700 лв. и 1000 лв.

  Код на отстъпката: NXLBG-2%

 • 4%
  За поръчки на стойност между 1000 лв. и 2000 лв.

  Код на отстъпката: NXLBG-4%

 • 5%
  За поръчки над 2000 лв.

  Код на отстъпката: NXLBG-5%

 • Никой от остъпките не се отнася за продукти от категориите 'Пръскачки и Фогъри' и 'Специално оборудване'.
 • Не е възможно да добавите повече отстъпки към вашата количка.