• Пазарна Количка
 • Детайли за поръчката
 • Завършена поръчка

Read the

Енциклопедия
Обща информация и как да предотвратите или да се отървете от тя
Комуникация
Описание и Информация
Функционалност на страницата
Цени
Продукти - Качество и Ефикасност
Куриерска Фирма

Правила и Условия и Правила за Oнлайн Пазаруване

Правилата дефинират условията за търговия в онлайн магазина, достъпен на адрес: www.nexles.com/bg. Договорите за търговия са сключени на територията на Република Румъния и са обект на румънската правна система. Продуктите, предлагани в уеб сайта на компанията, имат налична необходимата документация за търговия в Румъния.

Собственик и администратор на магазина е компанията:

Регистрационна информация: J40/14657/12.12.2012
Име на компанията: PestControl Expert S.R.L.
Регистриран адрес на офиса за кореспонденция и адрес за доставки: Romania, Bucharest, Sfintii Voievozi street, no. 65, 1st district, postal code 010965
Факс: +40 31 814 51 06
Имейл: bg@nexles.com
Регистрационна информация – регистрация и номер: Компанията е регистрирана с номер по ДДС в Европейския съюз: RO31008225

I. Дефиниции

Онлайн магазин – магазинът, опериращ чрез следния уеб сайт: www.nexles.com/bg в който се сключват търговски договори чрез електронна форма съгласно условията за ползване. Търговец – нашата Компания.
Потребител или Клиент – физическо лице с пълна правоспособност (т.е. навършило 18 год., което не е частично или изцяло недееспособно), както и физическо лице с ограничена правоспособност (т.е. е на възраст между 13 и 18 год., както и частично или изцяло недееспособно), което е получило предварително съгласие от свой данъчнозадължен представител и което извършва или възнамерява да извърши търговски договор или използва други услуги на уеб сайта на нашия магазин.
Регистриран клиент – Потребител, който се е съгласил с условията на онлайн търговията по Интернет с Доставчика на Услугата чрез регистрацията в Магазина и приемането на условията на ползване.
Продукт – артикул, който се предлага за продажба в онлайн магазина.
Правила – посочените тук Правила за онлайн магазина в настоящата им форма.
Договор за покупка – договор за покупка на продукт, извършен от разстояние чрез онлайн магазина.
Поръчка – декларация, направена онлайн и изразяваща желание за договор за покупка (относно поръчването на продукт или услуга).
Бисквитки – информация, която се съхранява от сървъра на компютър или друго терминално устройство на Потребителя (Клиента) в текстови файл, който може да се прочете от сървъра по време на по-нататъшната връзка от компютъра или друго терминално устройство на Потребителя (Клиента).
Бюлетин - услуга, предлагана в електронна форма; представлява изпращането на търговска и рекламна информация на заинтересовани потребители на имейла, предоставен от тях. 

II. Общи условия
Разнообразност от дейности – поръчка на дезинфектанти с доставка, продукти за борба с вредители, продукти за професионално почистване, пръскачки, капани, защитно облекло.
1. Продавач - за да се осъществи договорът, компанията предлага следните услуги чрез уеб страницата на Онлайн магазина:
2а. регистрация и администрация на Потребителския акаунт в онлайн магазина;
2б. обработката на поръчка в онлайн магазина;
2в. след потвърждение от Потребителя - изпращане на търговска информация, промоционални оферти и др. под формата на Бюлетин.
3. Предоставянето на електронни услуги в горепосоченото разнообразие не се таксува.
4. Договорът за предоставяне на електронни услуги по отношение на поддръжка и администрация на Потребителския акаунт на Уеб страницата е сключен за неопределен период. Договорът е сключен след успешно завършване на регистрация в Уеб сайта.
5. Договорът за предоставяне на електронни услуги, което позволява направата на Поръчка в Онлайн магазина чрез попълването на формите за поръчка е сключен за определен период - периодът, нужен за завършване и обработка на поръчката - и приключва веднага, след като поръчката е направена и приета.
6. Бюлетин услугата е приета за неопределен период от време. Договорът е сключен, когато Потребителя се съгласи, че ще получава имейли на пощата си, което е случва по време на регистрация.
7. Клиентът може да прекрати договора за предоставяне на търговски услуги без да дава причина, но само преди поръчания продукт да бъде изпратен. Отмяна на поръчката може да се направи чрез:
7а. - по имейл.
8. Оплаквания могат да се изпратят чрез уеб сайта, след успешно влизане в профила на акаунт, или чрез изпращане на попълнена форма за оплакване по имейл. Оплакванията ще бъдат разгледани в срок от не повече от 30 дни.
9. Клиентът има задължение да вкарва в системата данни, които са съобразени с реални факти, етически и правни норми. Информацията не може да нарушава човешките права и имущество на трети лица.
10. Продавачът е регистрирано данъчни лице, което предоставя фактура за плащане за всяка извършена покупка.
11. Поръчката може да се направи само под електронна форма - в уеб сайта на Онлайн магазина.
12. Търговската информация - ценови лист, описания, реклами и друга информация, отнасяща се до Продукти, които са включени в Магазина, е форма на покана за сключването на договор съобразно Арт. 71 на Гражданското право.
13. Промоционални разпродажби и продажби вклю чват ограничен брой Продукти и обработката на поръчките се извършва съобразно реда на получаване на плащането за Продуктите в банката на Продавача докато наличието им (на Продуктите) не се изчерпа.
14. Разпоредбите в тук описаните Правила вземат предвид всички права на Потребителя, който в същото време е и Клиент, съобразно Закон от 23 април 1964 от Гражданското право (Dz. U. No. 16, 93, включително и по-късни промени), и правата, на които той или тя има право по закон. В случай, че разпоредбите в тези Правила са несъвместими с горепосочените закони, споменатите последно вземат превес пред предишните. 

III. Поръчка
1. Онлайн магазинът обработва поръчките за доставка от Европейския съюз.
2. Преди финализиране на поръчката Клиентът трябва да прочете Правилата.
З. апознаването с тях и приемането на разпоредбите в Правилата се потвърждава от Потребителя по време на регистрацията в системата и преди потвърждаване на поръчката. Без това потвърждение поръчката няма да бъде приета. 3. Поръчката може да се направи чрез електронната форма 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата.
4. Ако споразумението предвижда задължение за плащане от страна на Потребителя - за осигуряване на валидността на споразумението, Потребителя трябва да потвърди, че той или тя осъзнава необходимостта да изплати сумата, която е посочена в споразумението, и да декларира за това чрез приемане на поръчката във формата: “НАПРАВИ ПОРЪЧКА”
5. Обработката на поръчка (подготовка и доставка на Продуктите) от Продавача се извършва при получаване на плащането в акаунта.
6. Доставката на поръчка на продукти, които са в наличност, отнема не повече от 5 работни дни след датата на плащане, специфицирана в предишната точка. В повечето случаи поръчките се обработват до 24 часа. Дата на получаване на пратката ще бъде специфицирана при потвърждаване на поръчката.
7. Продавачът е задължен да осигури на Клиента закупените продукти веднага и не по-късно от 30 дни след направата на поръчката, освен ако друг срок не е изрично индикиран в споразумението. В случай на забавяне на Продавача, Потребителя има право да определи друг срок за доставка, след което той или тя има право да се откаже от споразумението.

IV. Цени
1. Цените на предлаганите продукти са в Български лева и са брутни цени (позволяват за данъци по закон включително ДДС).
2. Цените са на дребно и не включват отстъпки. Отстъпките могат да бъдат калкулирани на индивидуална основа.
3. Цената на продуктите не включва цената за доставка. Точната цена за доставка се определя по време получаване на поръчката и зависи от начина за доставка и цената на поръчката. По време на завършването на поръчката, Клиента избира начин за доставка и метод на плащане и потвърждава избора си.
4. Крайната цена за Клиента е цената, специфицирана при направата на поръчката.

V. Начин на плащане
1. предварително плащане - направено чрез банков превод към акаунт на Продавача, предоставен от Продавача по време на сключването на договора за покупка или в потвърждението й.
2. онлайн PayPal система за плащане - система, администрирана от PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A. (регистрирана в Люксембург под номер B 118 349) с офис в Люксембург, L-2449, който притежава лиценз за кредитна институция в Люксембург съобразно Арт.2 на Закон за Финансовия сектор от 5 април 1993 (с по-късни поправки), тук наричан ‘Закон’, и който оперира под стриктния контрол на специализиран контролен орган - Комисия надзор на Финансовия сектор (Commission de Surveillance du Secteur Financier).
3. Плащане с кредитна карта - Плащането може да се извърши с кредитна или дебитна карта. Ще бъдете пренасочени към защитената страница на нашия партньор.
4. Ако Потребителят реши да направи предварително плащане чрез банков превод, той или тя е задължен да направи плащането от споразумението за продажба в срок от 7 дни от завършването му, освен ако участниците не са се разбрали изрично за други условия.

VI. Доставка
1. Цена за доставка (разход за доставка) се начислява съобразно цени на куриерските фирми в зависимост от тегло и големина на пратката, както и начин на доставка. При завършване на онлайн поръчка, Клиентът е уведомен за цената, избира начина за доставка и приема цената за доставка заедно с потвърждаването на поръчката.
2. Допълнителна информация за цени и начини на доставка са обяснени в секцията ‘Доставки’ в уеб сайта на Магазина (най-отдолу на страницата).
3. Плащане за доставка се извършва от Потребителя, освен ако описанието на споразумението гласи друго.
4. Закупените продукти се доставят от куриерски фирми: GLS и DHL.
5. Повече подробности относно процедурата за направа на поръчка и условията за доставка могат да бъдат открити на: Как да купя & Доставка.
6. Крайната цена на доставка се калкулира автоматично при завършване на поръчката в зависимост от местоположението и пратката.

VII. Правото за прекратяване на Договора за покупко-продажба (и връщане на стоката) при продажба от разстояние
1. Потребител, който сключи "договор за продажба от разстояние" има правото да се оттегли от него, без да посочва причина, в рамките на 14 календарни дни от датата на получаване на продукта, в съответствие със Спешна наребда №34/2014.
2. След изпращането на декларацията, Потребителят има 14 календарни дни (от датата, на която тя е изпратена), за да изпрати обратно продуктите на съответния адрес, посочен от Продавача, освен ако Продавачът не предложи да прибере Продуктите. Датата на изпращане обратно е решаваща при решаване на това дали крайния срок е спазен.
3. Потребителят има право да върне стоката само ако тя няма следи от употреба.
4. Продавачът ще възвърне на Купувача всички плащания в срок от 14 дни от датата на получаване на декларацията. Продавачът, обаче, може да изчака за изплащане на сумата до обратното получаване на продуктите. Продавачът връща сумата по договор на Купувача, използвайки същия начин на плащане, който и Купувача, освен ако Купувача не се съгласи експлицитно с друг метод на връщане на сумата, които няма да доведат до допълнителни плащания от страна на Купувача.
5. Директните разходи по връщане на Продуктите от Купувача на Продавача се изплащат изцяло от Купувача (Клиента).
6. Продавачът няма да приеме връщания, които се заплащат с наложен платеж при доставка.
7. Върнатата стока трябва да бъде добре защитена от щети по време на транспортиране.
8. В случай, че плащането се извършва с онлайн транзакция с карта, парите се връщат по сметката, от която са получени.

VIII. Отговорност за гаранцията и гаранции, свързани с продажбата на продукти на Потребителя
1. Продавачът е длъжен да достави Продуктът, предмет на договора, без дефекти.
2. Продавачът е извинен от отговорност по гаранцията, ако Купувачът е бил наясно с дефекта по време на закупуване на стоката.
3. Ако Купувачът идентифицира дефект или несъответствие в получения Продукт по договор, то той има право да направи оплакване.
4. За да направи оплакване, Потребителя трябва да попълни форма за оплакване или да опише причините за оплакването и исканията по отношение на репарации за дефектите под друга форма, като ги изпрати в електронен формат (имейл) или по пощата до адреса, посочен от Продавача в бланката.
5. Ако продадения Продукт има дефект, Купувачът може да изпрати форма с молба за намаление в цената или декларация за оттегляне от договора, освен ако Продавачът не замени дефектния артикул с такъв без дефекти, или не поправи дефекта веднага без неудобства.
6. Намалената цена трябва да е пропорционална на цената, която фигурира в договора, така че да е равна на стойността на дефектния продукт, сравнена с тази на продукта без дефекти.
7. Купувачът не може да се оттегли от договора, ако дефектът е маловажен.
8. Ако продаденият продукт има дефект, Купувачът може да поиска подмяна на артикула с друг, който няма дефекти или да поиска поправка на дефекта. Продавачът е длъжен да подмени повредения артикул с такъв без дефекти в приемливо време и без неудобства за Купувача. Продавачът може да откаже да изпълни исканията на Купувача относно повредения артикул по избрания от Купувача начин, ако прецени, че това е невъзможно, или ако в сравнение с втория метод да направи продукта да съответства с договора, то би включило прекомерни разходи.
9. Продавачът ще разгледа оплакването без излишно закъснение, не по-късно от 30 календарни дни след получаване на оплакването, и ще информира Потребителя за статуса на оплакването по пощата или имейл.
10. Ако оплакването е прието, Продавачът ще възвърне на Купувача всички разходи свързани с оплакването и изплатени от Купувача. Продавачът ще изплати на Купувача сумата чрез банков превод или пощенски запис.

IX. Обработка и защита на Лични данни
1. Всякаква лична информация, предоставена в процеса на направата на поръчка, се използва за завършването, промени или разваляне на Договора между Доставчика на услугата и Потребителя и за осъществяване на Договора за продажба или за споразумението за предоставяне на електронни услуги, или приключване на поръчката и не се предоставят на други институции и трети лица - с изключение на тези, описани в точка
2. В случай на продажба на продукти през Онлайн магазина, за да бъдат доставени продуктите, Личните данни на потребителя, които са необходими за логистика и доставка на пратката, се предават на компаниите, чиято бизнес дейност включва доставка на стока - и по специфично на куриерската фирма - заедно със стоката и в случай на използване на онлайн системата за директни плащания на администраторите на системата за плащания.
3. Администраторите на лична информация на Потребителите, която се събира в Онлайн магазинът, е компанията:
4. Ако Потребителя се абонира да получава Бюлетина, той или тя ще го получи на осигурения адрес. Отказ от абонамента към услугата може да се направи по всяко време.
5. Потребителят има достъп до личната си информация. Той или тя може да я промени по всяко време или да изисква изтриването й по всяко време.
6. Потребителя доброволно предоставя личната си информация, освен ако той или тя не иска да предостави информацията, предмет на този Правилник и чрез която се извършва сключването на договор или споразумението за предоставяне на електронни услуги, в който случай сключването и изпълнение на договора стават невъзможни. Потребителят се съгласява изрично с регистрация и обработка на личните данни преди регистрация в системата.
7. Изпълнението на договора може да бъде възможно при условие, че следната информация за Потребителя е предоставена: - пълно име; - адрес за доставка; - имейл адрес; - телефонен номер.

X. Последно правило
1. Съдържанието на Правилата е достъпно в секцията Правила на уеб сайта на Продавача по всяко време и може да се копира и принтира от Купувача във всеки един момент. Съдържанието на Правилата може също да бъде изпратено до Купувача (Потребителя) по поща или имейл по негова или нейна молба.
2. За въпросите, които не са дефинирани в този Правилник следните разпоредби да се вземат на предвид.
3. Ако някой от Законите, упоменати в този документ е против точките описани по-горе или друг румънски закон - последните вземат превес пред тези описани в Правилника.
4. Ако някое от правилата в този документ се счита за нелегално, невалидно или по някакъв начин неизпълнимо в смисъла на ограниченията, поставени ни от закона, то тогава те ще се третират по начин, определен от закона. В противен случай Правилника ще продължи да бъде ефективен.
5. Всички имена на Продукти, предлагани в Онлайн магазина, се използват с цел идентификация и могат да са защитени или запазени базирано на Закона за Индустриална собственост.
6. Всички снимки използвани в Уеб сайта са защитени. Те не могат да се копират без съгласието на Администраторите на уеб сайта.

Списък с отстъпки

 • 2%
  За поръчки на стойност между 700 лв. и 1000 лв.

  Код на отстъпката: NXLBG-2%

 • 4%
  За поръчки на стойност между 1000 лв. и 2000 лв.

  Код на отстъпката: NXLBG-4%

 • 5%
  За поръчки над 2000 лв.

  Код на отстъпката: NXLBG-5%

 • Никой от остъпките не се отнася за продукти от категориите 'Пръскачки и Фогъри' и 'Специално оборудване'.
 • Не е възможно да добавите повече отстъпки към вашата количка.