• Пазарна Количка
 • Детайли за поръчката
 • Завършена поръчка

Read the

Енциклопедия
Обща информация и как да предотвратите или да се отървете от тя
Комуникация
Описание и Информация
Функционалност на страницата
Цени
Продукти - Качество и Ефикасност
Куриерска Фирма
bg pelgar rodenticide rodex pasta bait 150 g - 1, thumbnail

Родентицид Rodex Паста стръв, 150 гр

Редовен Цена: 2,94 лв.

2,11 лв.

На склад

Българският магазин не може да изпрати до

САЩ

Rodex Паста стръв, 150 гр

bg pelgar rodenticide rodex pasta bait 150 g - 1

Родентицид Rodex Паста стръв, 150 гр

На склад

Редовен Цена: 2,94 лв.

2,11 лв.

- +

Редовен Цена: 2,94 лв.

2,11 лв.

На склад

Българският магазин не може да изпрати до

САЩ

 
Може да се използа от
Oбучен персонал, Население, Професионалисти
Препоръчани срещу:

Информация за продукта

Rodex Pasta е професионален продукт, изключително вкусен и ефективен срещу всички видове гризачи. Благодарение на удобната си опаковка се използва лесно и предоставя пълноценно хранене на гризачите. Има мигновено действие към животни, развили резистентност към други видове антикоагуланти.
Активна съставка: бромадиолон 0.0025 %, второ поколение антикоагулант. Бромадиолон прекъсва съсирването на кръвта при целевите организми.
Предимства:
- готов за употреба;
- абсолютен контрол;
- приложение в затворени помещения, на открито и в канали.
Характеристики:
- много ароматен;
- цвят - червен;
- под формата на паста;
- опакован в специална, биоразградима хартия;
- примамката е смес от висококачествено пшенично брашно, ситно зърно, мека свинска мас и синтетичен фъстъчен аромат.
Препоръки от производителя:
Срещу плъхове:
- заредете 15-200 гр от продукта в затворени станции за стръв, разположени на разстояние от 10 м (5 метра при по-висока степен на заразяване);
- проверявайте редовно примамките и заменяйте повредените или консумирани, докато консумацията не спре;
- повторете третирането, ако забележите следи от ново заразяване;
- не местете станциите за стръв няколко дни след залагане на примамките;
- ако не забележите консумация в рамките на 7-10 дни, преместете станциите за стръв;
- ако всички примамки са били изядени, заредете с максималното посочено количество нови примамки и при необходимост добавете още станции за стръв;
- заменете замърсените от вода и мръсотия примамки;
- не надвишавайте препоръчителното количество примамки в станциите за стръв. При лека степен на заразяване използвайте 200 гр от продукта в станции за стръв, разположени на 10 м една от друга. При висока степен на заразяване използвайте 200 гр от продукта в станции, разположени на 5 метра една от друга.
Срещу мишки:
- заредете 15-30 гр от продукта в затворени станции за стръв, разположени на разстояние от 5 м (2 метра при по-висока степен на заразяване);
- проверявайте редовно примамките и заменяйте повредените или консумирани, докато консумацията не спре;
- повторете третирането, ако забележите следи от ново заразяване;
- мишките са много интуитивни и за по-добър контрол местете станциите за стръв на всеки 2-3 дни - тогава, когато ги презареждате или заменята повредени примамки с нови;
- мониторирайте станциите за стръв в първите 10-14 дни и заменяйте изядените или повредени или замърсени примамки;
- ако всички примамки са били изядени, заредете максималното допустимо количество нови примамки;
- не надвишавайте максималното допустимо количество примамка;
- при лека степен на заразяване използвайте 40 гр продукт в станции за стръв, разположени на 5 метра една от друга. При висока степен на заразяване използвайте 40 гр продукт в станции за стръв, разположени на 2 метра една от друга;
- закрепете примамките при използване в канали, за да не бъдат отнесени от водата.
Прочетете внимателно указанията и условията за употреба. Използвайте необходимите предпазни средства при работа с продукта.

Допълнителна информация

Производител Pelgar
Опаковка 150 г
Категория на употреба Oбучен персонал, Население, Професионалисти
Срок на годност (години) 2
Под формата на паста
Активни вещества Bromadiolone
Активна концентрация на веществото 0.0025%
Цвят Червен
Отървава се от Мишки, Плъхове

Предпазни Мерки

 
P102 Да се съхранява извън обсега на деца
P103 Преди употреба прочетете етикета
P220 Да се държи/съхранява далеч от облекло/.../горими материали, P262
P270 Да не се яде, пие или пуши при употреба на продукта
P273 Да се избягва изпускане в околната среда
P280 Използвайте предпазни ръкавици/предпазно облекло/предпазни очила/предпазна маска за лице
P301+P310 ПРИ ПОГЛЪЩАНЕ: Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ или на лекар
P314 При неразположение потърсете медицински съвет/помощ
P404 Да се съхранява в затворен съд
P405 Да се съхранява под ключ
P501 Изхвърлете съдържанието/опаковката само чрез оторизирани фирми, в съответствие с действащите разпоредби
H300 Смъртоносeн при поглъщане
H302 Вреден при поглъщане
H310 Смъртоносeн при контакт с кожата
H315 Предизвиква дразнене на кожата
H318 Предизвиква сериозно увреждане на очите
H330 Смъртоносен при вдишване
H332 Вреден при вдишване
H360 Може да увреди оплодителната способност или плода < да се посочи конкретното въздействие, ако е известно > < да се посочи пътят на експозицията, ако е доказано убедително, че няма друг път на експозиция, който води до същата опасност >
H372 Причинява увреждане на органите < или да се посочат всички засегнати органи, ако са известни > посредством продължителна или повтаряща се експозиция < да се посочи пътят на експозицията, ако е доказано убедително, че няма друг път на експозиция, ко, H373
H410 Силно токсичен за водните организми, с дълготраен ефект
H412 Вреден за водните организми, с дълготраен ефект.

Каква оценка бихте дали на продукта

  1 звезда 2 звезди 3 звезди 4 звезди 5 звезди
Вашата оценка*: Ужасно Незадоволително Добро Много добро Отлично
Отмени
Твоето ревю може да се отнася за:
 • Как продуктът се справи със ситуацията
 • Качество за платената цена
 • Бихте ли го препоръчали на други

Ревюта

ДОБАВИ РЕВЮ

Списък с отстъпки

 • 2%
  За поръчки на стойност между 700 лв. и 1000 лв.

  Код на отстъпката: NXLBG-2%

 • 4%
  За поръчки на стойност между 1000 лв. и 2000 лв.

  Код на отстъпката: NXLBG-4%

 • 5%
  За поръчки над 2000 лв.

  Код на отстъпката: NXLBG-5%

 • Никой от остъпките не се отнася за продукти от категориите 'Пръскачки и Фогъри' и 'Специално оборудване'.
 • Не е възможно да добавите повече отстъпки към вашата количка.