• Пазарна Количка
 • Детайли за поръчката
 • Завършена поръчка

Read the

Енциклопедия
Обща информация и как да предотвратите или да се отървете от тя
Комуникация
Описание и Информация
Функционалност на страницата
Цени
Продукти - Качество и Ефикасност
Куриерска Фирма
bg ghilotina insecticide i56 cimetrol 500 ml - 1, thumbnail

Инсектицид i55 Cimetrol Super EW, 500 мл

Редовен Цена: 281,52 лв.

179,15 лв.

На склад

Българският магазин не може да изпрати до

САЩ

i55 Cimetrol Super EW, 500 мл

bg ghilotina insecticide i56 cimetrol 500 ml - 1

Инсектицид i55 Cimetrol Super EW, 500 мл

На склад

Редовен Цена: 281,52 лв.

179,15 лв.

- +

Редовен Цена: 281,52 лв.

179,15 лв.

На склад

Българският магазин не може да изпрати до

САЩ

 
Не може да се използша от
Население
 
Може да се използа от
Професионалисти

Информация за продукта

Активни съставки: циперметрин тетраметрин 10 г / 100 мл вода ( 10% w/w), пиперонил бутоксид 20 г / 100 мл (20% w / w),  и пирипроксифен 1%.

Ghilotina i56 Cimetrol е изключитлено мощен инсектицид срещу пълзящи и летящи насекоми. Формулиран е като емулсия, масло във вода, инкорпорираща миркокапсулна суспензия, която работи с доказан резултат. Има дълготраен и предвидим остатъчен ефект. 

Характеристики: Формулата му съдържа тип пиретроид за светкавично зашеметяване и поразяване на инсекта, друг тип за бързо унищожаване на насекомото, както и регулатор на растежа. Това прави Ghilotina i56 Cimetrol продукт с коренно различен метод на действие, за да се предотврати предаването на резистенция на по-нови поколения вредители. 

Начин на приложение:

Бълхи: Преди третиране, пуснете прахомукачка в помещението, след което изхвърлите съдържанието във затворен плик. Напръскайте с продукта пода, килимите и меката мебел, дори и под възглавниците на дивана и на места, където домашните ви любимци обичат да се настаняват. 

Дървеници: Напръскайте с продукта рамките на мебелите, и местата, където дървениците може да се крият, наблегнете на пукнатини и цепнатини в близост до спалните ви, в стените, мебелите или дюшамето. Третирайте и около килимите, рамките на вратите, прозорците, картините и вградените мебели. 

Хлебарки и други пълзящи насекоми: Нанесете по местата, където насекомите са намерени, например цокли, складове, покрай тръбите за вода, рамките на вратите, прозорците, около и зад хладилници, шкафове, мивки, печки, и под и по долната част на чекмеджета и рафтове, в пукнатини и цепнатини.

За употреба в: Подходящ за употреба във домашни, търговски и индустриални условия, включително кухни, хотели, общежития, и други места за спане, болници (обитавани болнични отделения), военни сгради и складове за храни и фабрики. 

Целеви животни: дървеници, бълхи, бръмбъри (и техните ларви), мухи, комари, молци (и техните ларви), и оси.

За професионална употреба: Използвайте 25 мл или 50 мл от продукта, съответно за рутинно третиране или голямо нашествие, разреден в 5 литра вода за пълзящи насекоми (за летящи препоръчителната доза е 25 мл в 5 литра вода).


Допълнителна информация

Производител Pelgar
Опаковка 500 мл
Категория на употреба Професионалисти
Срок на годност (години) 2
Под формата на КС-суспензия капсули
Начин на нанасяне Пулверизатор
Активни вещества Cypermethrin, Piperonyl Butoxide, Pyriproxyfen, Tetramethrin
Активна концентрация на веществото 25 g / litre, 20 g / litre, 1 g / litre, 10 g / litre
Начин на действие контактно
Мирис незначителен
Дозировка 25-50 ml/125 mp;25-50 ml/5 l
Отървава се от Мокрици, Американски Хлебарки, Бълхи, Винени Мушици, Германски Хлебарки, Диплоподи, Дрешни Молци, Дървеници, Дървесни Оси, Дървояди, Комари, Кърлежи, Люспеница, Миризливки, Мравки, Мухи, Нощни Пеперуди, Ориенталски Хлебарки, Оси, Паяци, Скакалци, Хлебни Молци, Щипалки, Щурци

Предпазни Мерки

 
 
 
P260 Не вдишвайте прах/пушек/газ/дим/изпарения/аерозоли, P264
P270 Да не се яде, пие или пуши при употреба на продукта
P271 Да се използва само на открито или на добре проветривомясто
P273 Да се избягва изпускане в околната среда
P301+P312 ПРИ ПОГЛЪЩАНЕ: Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОСКИКОЛОГИЯ или на лекар при неразположение
P304+P340 ПРИ ВДИШВАНЕ: Изведете пострадалия на чист въздух и го поставете в позиция, улесняваща дишането
P314 При неразположение потърсете медицински съвет/помощ
P330 Изплакнете устата
P391 Съберете разлятото
P403+P233 Да се съхранява на добре проветриво място. Съдът да се съхранява плътно затворен
P405 Да се съхранява под ключ
P501 Изхвърлете съдържанието/опаковката само чрез оторизирани фирми, в съответствие с действащите разпоредби
H302 Вреден при поглъщане
H332 Вреден при вдишване
H335 Може да предизвика дразнене на дихателните пътища
H351 Предполага се, че причинява рак < да се посочи пътят на експозицията, ако е доказано убедително, че няма друг път на експозиция, който води до същата опасност >
H373 Може да причини увреждане на органите < или да се посочат всички засегнати органи, ако са известни > при продължителна или повтаряща се експозиция < да се посочи пътят на експозицията, ако е доказано убедително, че няма друг път на експозиция, койт, H410

Каква оценка бихте дали на продукта

  1 звезда 2 звезди 3 звезди 4 звезди 5 звезди
Вашата оценка*: Ужасно Незадоволително Добро Много добро Отлично
Отмени
Твоето ревю може да се отнася за:
 • Как продуктът се справи със ситуацията
 • Качество за платената цена
 • Бихте ли го препоръчали на други

Ревюта

ДОБАВИ РЕВЮ

Списък с отстъпки

 • 2%
  За поръчки на стойност между 700 лв. и 1000 лв.

  Код на отстъпката: NXLBG-2%

 • 4%
  За поръчки на стойност между 1000 лв. и 2000 лв.

  Код на отстъпката: NXLBG-4%

 • 5%
  За поръчки над 2000 лв.

  Код на отстъпката: NXLBG-5%

 • Никой от остъпките не се отнася за продукти от категориите 'Пръскачки и Фогъри' и 'Специално оборудване'.
 • Не е възможно да добавите повече отстъпки към вашата количка.