• Пазарна Количка
 • Детайли за поръчката
 • Завършена поръчка

Read the

Енциклопедия
Обща информация и как да предотвратите или да се отървете от тя
Комуникация
Описание и Информация
Функционалност на страницата
Цени
Продукти - Качество и Ефикасност
Куриерска Фирма
bg nufarm growth regulator stabilan 100 ml - 1, thumbnail

Stabilan 750 SL, 100 мл

Редовен Цена: 3,86 лв.

3,48 лв.

На склад

Българският магазин не може да изпрати до

САЩ

Stabilan 750 SL, 100 мл

bg nufarm growth regulator stabilan 100 ml - 1

Stabilan 750 SL, 100 мл

На склад

Редовен Цена: 3,86 лв.

3,48 лв.

- +

Редовен Цена: 3,86 лв.

3,48 лв.

На склад

Българският магазин не може да изпрати до

САЩ

Информация за продукта

Growth regulator Nufarm Stabilan 750 SL, 100 ml

Допълнителна информация

Производител Nufarm
Опаковка 100 мл
Срок на годност (години) 2
Под формата на СЛ-разтворим концентрат
Вид растение овес, пшеница, рапица, ръж, тритикалеF
Активни вещества Chlormequat chloride
Активна концентрация на веществото 750 gr/l
Био растения подходящ
Начин на нанасяне Пулверизатор

Предпазни Мерки

 
 
P234 Да се съхранява само в оригиналната опаковка
P270 Да не се яде, пие или пуши при употреба на продукта
P273 Да се избягва изпускане в околната среда
P280 Използвайте предпазни ръкавици/предпазно облекло/предпазни очила/предпазна маска за лице
P301+P312 ПРИ ПОГЛЪЩАНЕ: Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОСКИКОЛОГИЯ или на лекар при неразположение
P302+P352 ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА: Измийте обилно със сапун и вода
P330 Изплакнете устата
P363 Изперете замърсеното облекло преди повторна употреба
P391 Съберете разлятото
P501 Изхвърлете съдържанието/опаковката само чрез оторизирани фирми, в съответствие с действащите разпоредби
EUH401 За да се избегнат рискове за човешкото здраве и околната среда, спазвайте инструкциите за употреба
H290 Може да бъде корозивно за металите
H302 Вреден при поглъщане
H312 Вреден при контакт с кожата
H412 Вреден за водните организми, с дълготраен ефект.

Каква оценка бихте дали на продукта

  1 звезда 2 звезди 3 звезди 4 звезди 5 звезди
Вашата оценка*: Ужасно Незадоволително Добро Много добро Отлично
Отмени
Твоето ревю може да се отнася за:
 • Как продуктът се справи със ситуацията
 • Качество за платената цена
 • Бихте ли го препоръчали на други

Ревюта

ДОБАВИ РЕВЮ

Списък с отстъпки

 • 2%
  За поръчки на стойност между 700 лв. и 1000 лв.

  Код на отстъпката: NXLBG-2%

 • 4%
  За поръчки на стойност между 1000 лв. и 2000 лв.

  Код на отстъпката: NXLBG-4%

 • 5%
  За поръчки над 2000 лв.

  Код на отстъпката: NXLBG-5%

 • Никой от остъпките не се отнася за продукти от категориите 'Пръскачки и Фогъри' и 'Специално оборудване'.
 • Не е възможно да добавите повече отстъпки към вашата количка.