• Пазарна Количка
 • Детайли за поръчката
 • Завършена поръчка

Read the

Енциклопедия
Обща информация и как да предотвратите или да се отървете от тя
Комуникация
Описание и Информация
Функционалност на страницата
Цени
Продукти - Качество и Ефикасност
Куриерска Фирма
bg nufarm herbicide clinic xpert 500 ml - 0, thumbnail

Клиника Xpert, 500 мл

Не е налично

Клиника Xpert, 500 мл

bg nufarm herbicide clinic xpert 500 ml - 0

Клиника Xpert, 500 мл

Не е налично

Информация за продукта

Herbicide Nufarm Clinic Xpert, 500 ml

Допълнителна информация

Производител Nufarm
Опаковка 500 мл
Под формата на СЛ-разтворим концентрат
Активни вещества Glyphosate
Активна концентрация на веществото 360 g/l glifosat
Срещу глушина-vicia spp, дива ряпа-raphanus raphanistrum, лепка-galium aparine, лечебен росопас-fumaria officinalis, млечок-sonchus arvensis, обикновена паламида-cirsium arvense, обикновено глухарче-taraxacum officinale, овчарска торбичка-capsella bursa-pastoris, пача трева-polygonum aviculare, петниста бударица , пилешка трева - врабчови чревца-stellaria media, поветицовидно фасулче-polygonum convolvulus, полски синап-sinapis arvensis, родилна трева-cardaria draba, синя метличина-centaurea cyanus, скърбица-myagrum perfoliatum
Вид растение грах, грозде, ечемик, захарно цвекло, круша, лен, лук, овес, пшеница, рапица, слива, череша, ябълка
Дозировка 1.5-10 l/ha
време за нанасяне след поникване
Видове плевели едногодишни двусемеделни, едногодишни едносемеделни, многогодишни двусемеделни, многогодишни едносемеделни
Начин на нанасяне Пулверизатор

Предпазни Мерки

P102 Да се съхранява извън обсега на деца
P103 Преди употреба прочетете етикета
P273 Да се избягва изпускане в околната среда
P301+P312 ПРИ ПОГЛЪЩАНЕ: Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОСКИКОЛОГИЯ или на лекар при неразположение
P305+P351+P338 ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: Промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължавайте да промивате
P501 Изхвърлете съдържанието/опаковката само чрез оторизирани фирми, в съответствие с действащите разпоредби
EUH401 За да се избегнат рискове за човешкото здраве и околната среда, спазвайте инструкциите за употреба
H302 Вреден при поглъщане
H332 Вреден при вдишване
H412 Вреден за водните организми, с дълготраен ефект.

Каква оценка бихте дали на продукта

  1 звезда 2 звезди 3 звезди 4 звезди 5 звезди
Вашата оценка*: Ужасно Незадоволително Добро Много добро Отлично
Отмени
Твоето ревю може да се отнася за:
 • Как продуктът се справи със ситуацията
 • Качество за платената цена
 • Бихте ли го препоръчали на други

Ревюта

ДОБАВИ РЕВЮ

Списък с отстъпки

 • 2%
  За поръчки на стойност между 700 лв. и 1000 лв.

  Код на отстъпката: NXLBG-2%

 • 4%
  За поръчки на стойност между 1000 лв. и 2000 лв.

  Код на отстъпката: NXLBG-4%

 • 5%
  За поръчки над 2000 лв.

  Код на отстъпката: NXLBG-5%

 • Никой от остъпките не се отнася за продукти от категориите 'Пръскачки и Фогъри' и 'Специално оборудване'.
 • Не е възможно да добавите повече отстъпки към вашата количка.