• Пазарна Количка
 • Детайли за поръчката
 • Завършена поръчка

Read the

Енциклопедия
Обща информация и как да предотвратите или да се отървете от тя
Комуникация
Описание и Информация
Функционалност на страницата
Цени
Продукти - Качество и Ефикасност
Куриерска Фирма
nufarm erbicid astral 40 sc 1 litru - 1, thumbnail

Astral 40 СК, 1 л

Не е налично

Astral 40 СК, 1 л

nufarm erbicid astral 40 sc 1 litru - 1

Astral 40 СК, 1 л

Не е налично

Информация за продукта

Astral е системен селективен хербицид с широк спектър на действие срещу едногодишни и многогодишни житни и широколистни плевели.
Активно вещество: никосулфурон 40 гр/л
Начин на действие:
Продуктът се поема от листата и корените и се пренася във всички части на растенията. Активното вещество спира клетъчното делене и растежа на плевелите, като последните изсъхват. Видими симптоми има до 5-10 дни след приложение, а пълно загиване на растението до 2-3 седмици. Плевелите, които са по-нечувствителни към активното вещество, не изсъхват напълно, но спират растежа си и не поемат вода и хранителни вещества, необходими за третираната култура. 

Начин на приложение:
Astral се използва само с наземно оборудване, снабдено със система за постоянно разбъркване на сместа, за да се избегне утаяване. След свършване на препарата опаковката се изплаква с вода, която се добавя към резервоара.
При житни плевели дозата, която се прилага, е 80 мл/дка, във фаза 4-6 листа на царевицата и 2-4 листа на плевелите.
При широколистни плевели височината им трябва да е достигнала до 15-20 см, а препоръчителната доза е 100-150 мл/дка.
Astral може да се използва с листни торове, богати на цинк, за да се балансира недостига на цинк и други полезни вещества при растежа на царевицата.
Третирани растения: царевица
Плевели, върху които се прилага: кокоше просо, обикновен пирей, балур, кърваво просо, див овес, сива кощрява.

Допълнителна информация

Производител Nufarm
Опаковка 1 л
Срок на годност (години) 3
Под формата на СК-суспензионен концентрат
Активни вещества Nicosulfuron
Активна концентрация на веществото 40 g/litur
Срещу балур-sorghum halepense, див овес-avena fatua, жълта кощрява-setaria glauca, кокоше просо-echinochloa crus-galli, кървава росичка-digitaria sanguinalis, обикновен пирей-agropyron repens
Вид растение царевица
време за нанасяне след поникване
Видове плевели едногодишни едносемеделни, многогодишни едносемеделни
Начин на нанасяне Пулверизатор

Предпазни Мерки

P102 Да се съхранява извън обсега на деца
P103 Преди употреба прочетете етикета
P273 Да се избягва изпускане в околната среда
P301+P312 ПРИ ПОГЛЪЩАНЕ: Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОСКИКОЛОГИЯ или на лекар при неразположение
P305+P351+P338 ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: Промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължавайте да промивате.
H302 Вреден при поглъщане
H332 Вреден при вдишване.

Каква оценка бихте дали на продукта

  1 звезда 2 звезди 3 звезди 4 звезди 5 звезди
Вашата оценка*: Ужасно Незадоволително Добро Много добро Отлично
Отмени
Твоето ревю може да се отнася за:
 • Как продуктът се справи със ситуацията
 • Качество за платената цена
 • Бихте ли го препоръчали на други

Ревюта

ДОБАВИ РЕВЮ

Списък с отстъпки

 • 2%
  За поръчки на стойност между 700 лв. и 1000 лв.

  Код на отстъпката: NXLBG-2%

 • 4%
  За поръчки на стойност между 1000 лв. и 2000 лв.

  Код на отстъпката: NXLBG-4%

 • 5%
  За поръчки над 2000 лв.

  Код на отстъпката: NXLBG-5%

 • Никой от остъпките не се отнася за продукти от категориите 'Пръскачки и Фогъри' и 'Специално оборудване'.
 • Не е възможно да добавите повече отстъпки към вашата количка.