• Пазарна Количка
 • Детайли за поръчката
 • Завършена поръчка

Read the

Енциклопедия
Обща информация и как да предотвратите или да се отървете от тя
Комуникация
Описание и Информация
Функционалност на страницата
Цени
Продукти - Качество и Ефикасност
Куриерска Фирма
bg nufarm fungicide champ 77 wg 20 g - 2, thumbnail

Champ 77 WG, 20 г

2,19 лв.

На склад

Българският магазин не може да изпрати до

САЩ

Champ 77 WG, 20 г

bg nufarm fungicide champ 77 wg 20 g - 2

Champ 77 WG, 20 г

На склад

2,19 лв.
- +
2,19 лв.

На склад

Българският магазин не може да изпрати до

САЩ

Информация за продукта

Champ 77 ВГ е контактен фунгицид с висок проникващ процент и осигурява дълготрайна защита на третираните култури.

Активно вещество: меден хидрооксид

Начин на действие
Champ 77 ВГ е контактен фунгицид. При разтваряне на продукта във вода и последващо пръскане той се разпределя върху третираната повърхност и се отделят медни йони. Те повлиявят гъбните патогени.
Продуктът спомага за повишаване качеството на продукцията чрез стимулиране на биохимични процеси. Растенията стават по-устойчиви на промените в климатичните условия. Не предизвиква развитието на резистентност и не е нужно специално оборудване за нанасянето му.

Начин на приложение
При зеленчуци продуктът се използва превантивно или при първите симптоми на заразяване. Особено ефективен при мана и бактериен пригор, които често засягат зеленчуковите култури. Препоръчителната доза е 300 гр/дка.
При картофите може да се комбинира с други системни продукти по време на вегетация. Използва се превантивно и при благоприятни за развитието на зараза условия - висока влажност и висока температура. Препоръчителната доза е 300 гр/дка.
При лоза фунгицидът се прилага през вегетационния период, като се редува с други системни продукти. При опасност от късни слани продуктът повишава устойчивостта на лозата в края на вегетацията и при презимуване. Препоръчителната доза е 200-300 гр/дка.
Champ 77 ВГ се разтваря в препоръчаните дози в 80-100 л вода.

Третирани растения: лоза, картофи, фасул, краставици, домати, ябълка, круша.

Заболявания, при които се използва: брашнеста мана, листен пригор, струпясване.

Допълнителна информация

Производител Nufarm
Опаковка 20 г
Под формата на ВГ-вододиспергируеми гранули
Активни вещества Copper hydroxide
Активна концентрация на веществото 500 g/kg
Вид растение грозде, домат, дюля, круша, ябълка
Болести по растението къдравост по прасковата-taphrina deformans, огнен пригор-erwinia amylovora, пухкава мана пероноспороза-peronosporales, струпясване-venturia, черно гниене по доматите-passalora fulva
Дозировка 2 kg/ha
Био растения неподходящ
Начин на нанасяне Пулверизатор

Предпазни Мерки

 
 
 
P273 Да се избягва изпускане в околната среда
P280 Използвайте предпазни ръкавици/предпазно облекло/предпазни очила/предпазна маска за лице
P301+P312 ПРИ ПОГЛЪЩАНЕ: Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОСКИКОЛОГИЯ или на лекар при неразположение
P305+P351+P338 ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: Промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължавайте да промивате
P310 Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ или на лекар
P391 Съберете разлятото
P501 Изхвърлете съдържанието/опаковката само чрез оторизирани фирми, в съответствие с действащите разпоредби
EUH401 За да се избегнат рискове за човешкото здраве и околната среда, спазвайте инструкциите за употреба
H302 Вреден при поглъщане
H315 Предизвиква дразнене на кожата
H318 Предизвиква сериозно увреждане на очите
H410 Силно токсичен за водните организми, с дълготраен ефект.

Каква оценка бихте дали на продукта

  1 звезда 2 звезди 3 звезди 4 звезди 5 звезди
Вашата оценка*: Ужасно Незадоволително Добро Много добро Отлично
Отмени
Твоето ревю може да се отнася за:
 • Как продуктът се справи със ситуацията
 • Качество за платената цена
 • Бихте ли го препоръчали на други

Ревюта

ДОБАВИ РЕВЮ

Списък с отстъпки

 • 2%
  За поръчки на стойност между 700 лв. и 1000 лв.

  Код на отстъпката: NXLBG-2%

 • 4%
  За поръчки на стойност между 1000 лв. и 2000 лв.

  Код на отстъпката: NXLBG-4%

 • 5%
  За поръчки над 2000 лв.

  Код на отстъпката: NXLBG-5%

 • Никой от остъпките не се отнася за продукти от категориите 'Пръскачки и Фогъри' и 'Специално оборудване'.
 • Не е възможно да добавите повече отстъпки към вашата количка.