• Пазарна Количка
 • Детайли за поръчката
 • Завършена поръчка

Read the

Енциклопедия
Обща информация и как да предотвратите или да се отървете от тя
Комуникация
Описание и Информация
Функционалност на страницата
Цени
Продукти - Качество и Ефикасност
Куриерска Фирма
bg nippon soda fungicide topsin 70 wdg 100 g - 0, thumbnail

Topsin 70 ВДГ, 100 гр

Не е налично

Topsin 70 ВДГ, 100 гр

bg nippon soda fungicide topsin 70 wdg 100 g - 0

Topsin 70 ВДГ, 100 гр

Не е налично

Информация за продукта

Topsin 70 ВДГ е системен фунгицид с превантивно и лечебно действие, който защитава културите от редица заболявания.

Активно вещество: метил-тиофанат 70 %.

Начин на действие
Продуктът е успешен срещу широк спектър от заболявания и осигурява дълготрайна защита. Може да се прилага както върху разсад, така и върху вече зрели култури. Абсорбира се от растенията чрез листа и корени. Метил-тиофанатът блокира дишането на клетките на патогените и спира спорообразуването.
Topsin 70 ВДГ е съвместим с повечето продукти за растителна защита, като изключим тези на алкална основа.

Начин на приложение
При ябълка срещу струпясване, брашнеста мана - 100 гр/дка.
При череша срещу бяла ръжда, монилиоза - 70 гр/дка.
При праскова срещу къдравост и монилиоза - 70 гр/дка.
При слива срещу червени листни петна, монилиоза по плодовете - 70 гр/дка.
При ягода срещу сиво гниене и бели листни петна - 70 гр/дка.
При пшеница и ечемик срещу мана, ръжда, фузариум, хелминтоспориоза, мрежовидни петна по ечемика, листен пригор - 100 гр/дка.
При лоза срещу оидиум - 100 гр/дка.
При слънчоглед срещу бяло гниене, сиво гниене, алтернария - 100 гр/дка.
При рапица срещу сухо стеблено гниене, бяло гниене, сиво гниене, алтернария - 100 гр/дка.
При пипер и патладжан срещу вертицилийно увяхване - 0.5 литра на растение, 10 гр от продукта, разтворени в 10-20 л вода.
При домати срещу листна плесен - 100 гр/дка.
При краставица срещу фузариум - 1 л разтвор на растение, 10 гр от продука, разтворени в 10-20 л вода.
Карантинният период е 3 дни за зеленчуци и пъпеши, 15 дни за овошки и лоза, 40 дни за зърнени култури.

Третирани растения: овощни дървета, ягоди, зърнени култури, слънчоглед, рапица, зеленчуци.

Заболявания, при които се използва: алтернария, антракноза, фузарийно гниене, накъдряне на листата, брашнеста мана, ръжда, листен пригор, вертицилийно гниене.

Допълнителна информация

Производител Nippon Soda
Опаковка 100 г
Срок на годност (години) 2
Под формата на ВГ-вододиспергируеми гранули
Активни вещества Thiophanate-methyl
Активна концентрация на веществото 700 g/kg
Вид растение вишна, грозде, домат, дюля, ечемик, краставица, круша, орхидея, патладжан, пипер, праскова, пшеница, пъпеши, рапица, слива, слънчоглед, череша, ябълка, ягода
Болести по растението бели листни петна-mycosphaerella cannabis, брашнеста мана-erysiphe graminis, вертицилийно увяхване-verticillium, гъбично заболяване алтернария-alternaria, гъбично заболяване антрактоза-colletotrichum spp, кафява ръжда-puccinia spp, къдравост по прасковата-taphrina deformans, мрежести петна-pyrenophora gramineum, пухкава мана пероноспороза-peronosporales, сиво гниене-botrytis cinerea, струпясване-venturia, фузарийно гниене-fusarium oxysporum, черно гниене по доматите-passalora fulva
Био растения подходящ
Начин на нанасяне Пулверизатор

Предпазни Мерки

P102 Да се съхранява извън обсега на деца
P103 Преди употреба прочетете етикета
P202 Не използвайте преди да сте прочели и разбрали всички предпазни мерки за безопасност
P261 Избягвайте вдишване на прах/пушек/газ/дим/изпарения/аерозоли, P270
P271 Да се използва само на открито или на добре проветривомясто
P273 Да се избягва изпускане в околната среда
P281 Използвайте предписаните лични предпазни средства
P301+P312 ПРИ ПОГЛЪЩАНЕ: Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОСКИКОЛОГИЯ или на лекар при неразположение
P305+P351+P338 ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: Промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължавайте да промивате
P501 Изхвърлете съдържанието/опаковката само чрез оторизирани фирми, в съответствие с действащите разпоредби
EUH401 За да се избегнат рискове за човешкото здраве и околната среда, спазвайте инструкциите за употреба
H302 Вреден при поглъщане
H317 Може да причини алергична кожна реакция
H332 Вреден при вдишване
H341 Предполага се, че причинява генетични дефекти < да се посочи пътят на експозицията, ако е доказано убедително, че няма друг път на експозиция, който води до същата опасност >
H410 Силно токсичен за водните организми, с дълготраен ефект.

Каква оценка бихте дали на продукта

  1 звезда 2 звезди 3 звезди 4 звезди 5 звезди
Вашата оценка*: Ужасно Незадоволително Добро Много добро Отлично
Отмени
Твоето ревю може да се отнася за:
 • Как продуктът се справи със ситуацията
 • Качество за платената цена
 • Бихте ли го препоръчали на други

Ревюта

ДОБАВИ РЕВЮ

Списък с отстъпки

 • 2%
  За поръчки на стойност между 700 лв. и 1000 лв.

  Код на отстъпката: NXLBG-2%

 • 4%
  За поръчки на стойност между 1000 лв. и 2000 лв.

  Код на отстъпката: NXLBG-4%

 • 5%
  За поръчки над 2000 лв.

  Код на отстъпката: NXLBG-5%

 • Никой от остъпките не се отнася за продукти от категориите 'Пръскачки и Фогъри' и 'Специално оборудване'.
 • Не е възможно да добавите повече отстъпки към вашата количка.