• Пазарна Количка
 • Детайли за поръчката
 • Завършена поръчка

Read the

Енциклопедия
Обща информация и как да предотвратите или да се отървете от тя
Комуникация
Описание и Информация
Функционалност на страницата
Цени
Продукти - Качество и Ефикасност
Куриерска Фирма
monsanto erbicid total roundup energy 500 ml - 1, thumbnail

Roundup Energy, 500 мл

Не е налично

Roundup Energy, 500 мл

monsanto erbicid total roundup energy 500 ml - 1

Roundup Energy, 500 мл

Не е налично

Информация за продукта

Roundup Energy е неселективен листен хербицид, използван за контрол на голям брой едногодишни и многогодишни плевели.
Активно вещество: 450 гр/л глифозат
Начин на действие:
Системното действие позволява бързото преразпределение на активната съставка цялостно в растението. Поема се от ризоми и столони и унищожава напълно плевелите. Свиването на листата и пожълтяването им в следствие от третирането се забелязва след няколко дни.
Roundup Energy е подобрена версия на Roundup Classic, с по-висока концентрация на глифозат от 450 гр/л и добавено повърхностно активно вещество в доза от 90 гр/л. Не се налага използването на други добавки, защото Roundup Energy е ефективна система.
Температурната рамка, в която може да се прилага е между 5 и 35 градуса по Целзий. Равномерно се разпределя по повърхността на растенията. Глифозат се поема от ризомите преди капките да се изпарят или изсъхнат. Продуктът е ефективен при места без воден поток - канали, ями.
Плевелите не проявяват резистентност към Roundup, а само различна по степен чувствителност.

Roundup Energy лесно се интегрира в производствени технологии в различните им фази.
1. Подготовка за пролетна сеитба - приложението е особено подходящо за слънчоглед и царевица, като осигурява оптимален контрол на плевелите, а съчетано с Guardian спомага за унищожаване на плевелните семена. След лятната и есенна почвообработка с дискове или комбайни се внася възможно най-скоро Roundup Energy, 1 до 5 дни преди сеитба.
Предимство на продукта е, че сеитба 1 ден след приложение при едногодишни плевели и 5 дни при многогодишни. Използването му позволява гъвкавост.
Възможно е и приложението след сеитба, но само в срок от 2-3 дни от процеса. На по-късен етап Roundup се комбинира с Guardian. Използва се нормален обем на разтвора.
2. Сушене на зърното - Roundup се прилага, когато влажността на зърното е под 28 %, за да не повлияе високата влажност на абсорбирането на веществото в зърното. Предимствата в случая са, че хербицидът позволява равномерно изсъхване на културата, висока устойчивост на полягане, улесняване на събирането на реколтата и едновременно борба с плевелите. Препоръчителната доза е 240 мл/дка. Roundup може да се използва и при температури над 30 градуса по Целзий.
3. Следжътвена обработка - прилага се 2-3 седмици след събиране на реколтата, когато плевелите са достигнали високина 20-30 см и са развили достатъчно листна маса, за да поемат по-голямо количество от продукта. Използва се нормален обем на разтвора.
4. Есенно засяване на втора култура - приложението на Roundup в този случай е подходящо за рапица и зърнени култури. Отлично унищожава останали от предишните култури плевели. Оптималното време за повторна сеитба е един ден след приложение за едногодишни плевели и 5 дни за многогодишни; в зависимост от стадия им на развитие и листната маса периодът може да се удължи.
5. Необработвани площи - най-подходящото време за приложение е преди цъфтежа на плевелите. Препоръчителната доза е 400-600 мл/дка в нормален обем на разтвора. 

Внимава се хербицидът да не попадне върху третираните култури, освен ако целта не е изчистване на полето.
Третирани растения: царевица, пшеница, овес, лук, ябълки, лозя, слива, ечемик, цвекло, царевица, синап, лен, бобови, грахови

Плевели, върху които се прилага: обикновена паламида, полска поветица, лепка, балур.

Допълнителна информация

Производител Monsanto
Опаковка 500 мл
Срок на годност (години) 3
Под формата на СЛ-разтворим концентрат
Активни вещества Glyphosate
Активна концентрация на веществото 450 g/litur
Срещу балур-sorghum halepense, лепка-galium aparine, обикновена паламида-cirsium arvense, полски поветица-convolvulus arvensis
Вид растение боб, грах, грозде, ечемик, захарно цвекло, лен, лесовъдство, лук, овес, праз-лук, пшеница, рапица, ръж, синап, слива, царевица, ябълка
Дозировка 2.4-4 l/ha
време за нанасяне преди поникване, след поникване
Видове плевели едногодишни двусемеделни, едногодишни едносемеделни, многогодишни двусемеделни, многогодишни едносемеделни
Начин на нанасяне Готов за употреба

Предпазни Мерки

 
P264 Да се измие... старателно след употреба
P280 Използвайте предпазни ръкавици/предпазно облекло/предпазни очила/предпазна маска за лице
P305+P351+P338 ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: Промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължавайте да промивате
P337 + P313 При продължително дразнене на очите: Потърсете медицински съвет/помощ.
EUH401 За да се избегнат рискове за човешкото здраве и околната среда, спазвайте инструкциите за употреба
H319 Предизвиква сериозно дразнене на очите.

Каква оценка бихте дали на продукта

  1 звезда 2 звезди 3 звезди 4 звезди 5 звезди
Вашата оценка*: Ужасно Незадоволително Добро Много добро Отлично
Отмени
Твоето ревю може да се отнася за:
 • Как продуктът се справи със ситуацията
 • Качество за платената цена
 • Бихте ли го препоръчали на други

Ревюта

ДОБАВИ РЕВЮ

Списък с отстъпки

 • 2%
  За поръчки на стойност между 700 лв. и 1000 лв.

  Код на отстъпката: NXLBG-2%

 • 4%
  За поръчки на стойност между 1000 лв. и 2000 лв.

  Код на отстъпката: NXLBG-4%

 • 5%
  За поръчки над 2000 лв.

  Код на отстъпката: NXLBG-5%

 • Никой от остъпките не се отнася за продукти от категориите 'Пръскачки и Фогъри' и 'Специално оборудване'.
 • Не е възможно да добавите повече отстъпки към вашата количка.