• Пазарна Количка
 • Детайли за поръчката
 • Завършена поръчка

Read the

Енциклопедия
Обща информация и как да предотвратите или да се отървете от тя
Комуникация
Описание и Информация
Функционалност на страницата
Цени
Продукти - Качество и Ефикасност
Куриерска Фирма
bg medimark scientific disinfectant chemgene hld4h 1 l - 3, thumbnail

Дезинфектант Chemgene HLD4H, 1 литър

31,44 лв.

На склад

Българският магазин не може да изпрати до

САЩ

Chemgene HLD4H, 1 литър

bg medimark scientific disinfectant chemgene hld4h 1 l - 3

Дезинфектант Chemgene HLD4H, 1 литър

На склад

31,44 лв.
- +
31,44 лв.

На склад

Българският магазин не може да изпрати до

САЩ

 
Може да се използа от
Oбучен персонал, Население, Професионалисти

Информация за продукта

HLD4H Chemgene е концентриран препарат за почистване на повърхности и медицинска екипировка, включително такава, използвана в медицински лаборатории. Има бактерицидно, фунгицидно, вирусоцидно и спорицидно действие. Представлява течност с аромат на евкалипт.

Продуктът е подходящ за следните материали:
- продукти от каучук, пластмаса, фибростъкло, неръждаема стомана, въглеродна стомана, алуминий, мед, месинг и други материали, използвани в клиничната практика.
За замърсяване с биологични материали (кръв, урина, повръщано) се прави концентрат 1:20 (5 %). Разтворете 50 мл от продукта в 1 литър вода. Почистете повърхностите с дезинфектанта и избършете с хартиена кърпа или оставете да изсъхне само.
За силно заразни повърхности или материали, направете разтвор 1:50.
За дезинфекция необходимият разтвор е 1:100.
Вижте таблицата на етикета за повече информация.
С продукта може да се почистват повърхности и да се оставят да изсъхнат, без последващо избърсване.

HLD4H Chemgene се използва в следните концентрации:
- 1:100 - за основна дезинфекция
- 1:50 - при силно заразни повърхности и замърсявания
- 1:20 при замърсяване с кръв и други телесни течности, както и за материали, използвани в медицински лаборатории.
Продуктът е произведен съгласно ISO 9001 и е биоразградим съгласно изискванията на ОИСР (Организация за икономическо сътрудничество и развитие).
Да не се използва за дезинфекция на продукти за инвазивни процедури. Прочетете инструкциите за употреба и безопасност, преди да използвате продукта.

Допълнителна информация

Производител Medimark Scientific
Опаковка 1 л
Категория на употреба Oбучен персонал, Население, Професионалисти
Срок на годност (години) 2
Под формата на течност
Третиране на Медицински инструменти, Медицински повърхности, Мухъл
Спектър Бактерицидна, Вирусоцидна, Медицинска, Микобактерицидна, Фунгицидна
Патогени Hepatitis B, HIV, Tuberculosis
Активни вещества didetsildimetilamoniev khlorid
Активна концентрация на веществото 3,1 g/l,20 g/l,4,8 g/l

Предпазни Мерки

 
 
P102 Да се съхранява извън обсега на деца
P264 Да се измие... старателно след употреба
P280 Използвайте предпазни ръкавици/предпазно облекло/предпазни очила/предпазна маска за лице
P301+P330+P331 ПРИ ПОГЛЪЩАНЕ: изплакнете устата. НЕ предизвиквайте повръщане
P305+P351+P338 ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: Промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължавайте да промивате
P337 + P313 При продължително дразнене на очите: Потърсете медицински съвет/помощ.
H314 Причинява тежки изгаряния на кожата и сериозно увреждане на очите
H319 Предизвиква сериозно дразнене на очите
H412 Вреден за водните организми, с дълготраен ефект.

Каква оценка бихте дали на продукта

  1 звезда 2 звезди 3 звезди 4 звезди 5 звезди
Вашата оценка*: Ужасно Незадоволително Добро Много добро Отлично
Отмени
Твоето ревю може да се отнася за:
 • Как продуктът се справи със ситуацията
 • Качество за платената цена
 • Бихте ли го препоръчали на други

Ревюта

ДОБАВИ РЕВЮ

Списък с отстъпки

 • 2%
  За поръчки на стойност между 700 лв. и 1000 лв.

  Код на отстъпката: NXLBG-2%

 • 4%
  За поръчки на стойност между 1000 лв. и 2000 лв.

  Код на отстъпката: NXLBG-4%

 • 5%
  За поръчки над 2000 лв.

  Код на отстъпката: NXLBG-5%

 • Никой от остъпките не се отнася за продукти от категориите 'Пръскачки и Фогъри' и 'Специално оборудване'.
 • Не е възможно да добавите повече отстъпки към вашата количка.