• Пазарна Количка
 • Детайли за поръчката
 • Завършена поръчка

Read the

Енциклопедия
Обща информация и как да предотвратите или да се отървете от тя
Комуникация
Описание и Информация
Функционалност на страницата
Цени
Продукти - Качество и Ефикасност
Куриерска Фирма
bg lanxess dezinfectant rely on perasafe 162 g - 3, thumbnail

Дезинфектант Rely+On PeraSafe, 162 г

Не е налично

Rely+On PeraSafe, 162 г

bg lanxess dezinfectant rely on perasafe 162 g - 3

Дезинфектант Rely+On PeraSafe, 162 г

Не е налично

 
Може да се използа от
Oбучен персонал, Население, Професионалисти

Информация за продукта

Rely+On PeraSafe е дезинфектант, специално разработен, за да осигури бързо широкоспектърно действие за обеззаразяване и дезинфекция срещу вируси, микробактерии, бактерии, гъбички и спори.

PeraSafe 162г. бутилка с пудра прави приблизително 10 литра от стерилизиращ разтвор. Също така е ефективен срещу вируси, гъбички, спори, които могат да се пренесат между пациенти чрез гъвкави ендоскопи, ултразвукови уреди и други медицински уреди за многократна употреба. PeraSafe е идеален за стерилизация на едноскопи репроцесори, медицински уреди, за редовна и стерилизация на по-голям брой предмети.

PeraSafe не е корозивен, има бързо действие, екологично чист е и 100% биодеградивен, не изисква специални операции за изхвърляне. 

Разтвор: 1.62% (15 мин. действие).

Как се използва:

Стъпка 1: Напълнете съд с подходящо количество гореща вода (30-35 градуса по Целзий).

Стъпка 2: Пригответе разтвора като прибавите 81г. пудра Rely+On PeraSafe за всеки 5 литра вода.

Стъпка 3: Разбъркайте докато разтвора добие наситено син цвят (10-15 мин). 

Използвайте разтвора по предназначение. Разтвора Rely+On PeraSafe избледнява до прозрачен за около 1 час и може да се използва до 24 часа след активизация. 

Как работи:

Безалдехидния продукт и неговия разтвор дават резултати без замърсяване на околната среда или рискуване здравето на оператори и други. Това избягва нуждата от специално изсмукване на газове или системи за изхвърляне на отпадъци.

PeraSafe пудра генерира пероцетни и перацетилни йони на място при разтваряне с вода. Неутралното pH на разтвора спомага комбинирането на биоцидната ефикасност на пероцетната киселина с материалите, което позволява за повторната и бърза дезинфекция и обеззаразяване от патогени на инструменти и друго оборудване. 

Допълнителна информация

Производител Lanxess
Опаковка 1 част
Категория на употреба Oбучен персонал, Население, Професионалисти
Срок на годност (години) 2
Под формата на пудра
Третиране на Медицински инструменти
Спектър Бактерицидна, Вирусоцидна, Медицинска, Микобактерицидна, Спороубиваща, Фунгицидна
Патогени Candidosis, Hepatitis B, Hepatitis C, HIV, Tuberculosis
Активни вещества perotsetna kiselina

Предпазни Мерки

 
 
 
P210 Да се пази от топлина/искри/открит пламък/нагорещени повърхности. – Тютюнопушенето забранено
P234 Да се съхранява само в оригиналната опаковка
P235 Да се държи на хладно
P280 Използвайте предпазни ръкавици/предпазно облекло/предпазни очила/предпазна маска за лице
P302+P350 ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА: Измийте внимателно и обилно със сапун и вода
P305+P351+P338 ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: Промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължавайте да промивате
P310 Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ или на лекар
P338 Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължете с изплакването
P370+P378 При пожар: Използвайте ... за гасене
P401 Да се съхранява…, P403
P501 Изхвърлете съдържанието/опаковката само чрез оторизирани фирми, в съответствие с действащите разпоредби
H242 Може да предизвика пожар при нагряване
H302 Вреден при поглъщане
H318 Предизвиква сериозно увреждане на очите.

Каква оценка бихте дали на продукта

  1 звезда 2 звезди 3 звезди 4 звезди 5 звезди
Вашата оценка*: Ужасно Незадоволително Добро Много добро Отлично
Отмени
Твоето ревю може да се отнася за:
 • Как продуктът се справи със ситуацията
 • Качество за платената цена
 • Бихте ли го препоръчали на други

Ревюта

ДОБАВИ РЕВЮ

Списък с отстъпки

 • 2%
  За поръчки на стойност между 700 лв. и 1000 лв.

  Код на отстъпката: NXLBG-2%

 • 4%
  За поръчки на стойност между 1000 лв. и 2000 лв.

  Код на отстъпката: NXLBG-4%

 • 5%
  За поръчки над 2000 лв.

  Код на отстъпката: NXLBG-5%

 • Никой от остъпките не се отнася за продукти от категориите 'Пръскачки и Фогъри' и 'Специално оборудване'.
 • Не е възможно да добавите повече отстъпки към вашата количка.