• Пазарна Количка
 • Детайли за поръчката
 • Завършена поръчка

Read the

Енциклопедия
Обща информация и как да предотвратите или да се отървете от тя
Комуникация
Описание и Информация
Функционалност на страницата
Цени
Продукти - Качество и Ефикасност
Куриерска Фирма
bg kollant rodenticide brody pasta 200 g - 0, thumbnail

Родентицид Броди Прясно стръв, 200 гр

Не е налично

Броди Прясно стръв, 200 гр

bg kollant rodenticide brody pasta 200 g - 0

Родентицид Броди Прясно стръв, 200 гр

Не е налично

 
Може да се използа от
Oбучен персонал, Население, Професионалисти
Препоръчани срещу:

Информация за продукта

Brody Fresh Bait е професионален продукт за употреба от специалисти или за домашна употреба. Представлява готова за употреба примамка, предназначена за контрол на мишки и плъхове. Действието на продукта се изразява в причиняване на вътрешни кръвоизливи след поглъщане. Гризачите загиват до няколко дни след консумация. Родентицидът предизвиква задушаване и гризачите излизат от местата, където се крият. Така се предотвратява опасността да загинат на недостъпни места. Продуктът е ефективен при гризачи, развили резистентност към други антикоагулантни родентициди.
Активна съставка: бродифакум 50 мг/кг. Бродифакум спира съсирването на кръвта при гризачите.
Предимства:
- действа чрез поглъщане;
- ефективен контрол над гризачи.
Характеристики:
- широк спектър на действие;
- не предизвиква съмнение при останалите гризачи от колонията;
- дискретно действие; силно привлекателен продукт;
- доказан ефект при гризачи, развили резистентност към други антикоагуланти продукти.
Препоръки от производителя:
- използвайте защитно облекло и ръкавици;
- периодично зареждайте нови примамки;
- нецели животни могат да пострадат от продукта, така че го поставете на недостъпни за тях места;
- дръжте далеч от деца и съхранявайте далеч от дрехи и храни;
- пазете околната среда от замърсяване с продукта;
- при поглъщане незабавно се свържете с лекар;
- съхранявайте в затворен контейнер;
- избягвайте контакт с кожата.
Прочетете внимателно условията и указанията за употреба. Използвайте необходимите предпазни средства при работа с продукта.

Допълнителна информация

Производител Kollant
Опаковка 200 г
Категория на употреба Oбучен персонал, Население, Професионалисти
Под формата на паста
Активни вещества Brodifacoum
Активна концентрация на веществото 50mg / Kg
Цвят Син
Отървава се от Мишки, Плъхове

Предпазни Мерки

P102 Да се съхранява извън обсега на деца
P103 Преди употреба прочетете етикета
P273 Да се избягва изпускане в околната среда
P301+P312 ПРИ ПОГЛЪЩАНЕ: Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОСКИКОЛОГИЯ или на лекар при неразположение
P305+P351+P338 ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: Промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължавайте да промивате.
H302 Вреден при поглъщане
H332 Вреден при вдишване.

Каква оценка бихте дали на продукта

  1 звезда 2 звезди 3 звезди 4 звезди 5 звезди
Вашата оценка*: Ужасно Незадоволително Добро Много добро Отлично
Отмени
Твоето ревю може да се отнася за:
 • Как продуктът се справи със ситуацията
 • Качество за платената цена
 • Бихте ли го препоръчали на други

Ревюта

ДОБАВИ РЕВЮ

Списък с отстъпки

 • 2%
  За поръчки на стойност между 700 лв. и 1000 лв.

  Код на отстъпката: NXLBG-2%

 • 4%
  За поръчки на стойност между 1000 лв. и 2000 лв.

  Код на отстъпката: NXLBG-4%

 • 5%
  За поръчки над 2000 лв.

  Код на отстъпката: NXLBG-5%

 • Никой от остъпките не се отнася за продукти от категориите 'Пръскачки и Фогъри' и 'Специално оборудване'.
 • Не е възможно да добавите повече отстъпки към вашата количка.