• Пазарна Количка
 • Детайли за поръчката
 • Завършена поръчка

Read the

Енциклопедия
Обща информация и как да предотвратите или да се отървете от тя
Комуникация
Описание и Информация
Функционалност на страницата
Цени
Продукти - Качество и Ефикасност
Куриерска Фирма
bg ishihara sangyo kaisha insecticid agro teppeki 15 g - 1, thumbnail

Teppeki, 15 g

17,15 лв.

На склад

Българският магазин не може да изпрати до

САЩ

Teppeki, 15 g

bg ishihara sangyo kaisha insecticid agro teppeki 15 g - 1

Teppeki, 15 g

На склад

17,15 лв.
- +
17,15 лв.

На склад

Българският магазин не може да изпрати до

САЩ

Информация за продукта

Teppeki е системен инсектицид за контрол на вредители по овощни дървета, декоративни растения в паркове и градини.

Активно вещество: 50% флоникамид

Начин на действие
Продуктът повлиява листните въшки във всеки период на развитието им. Прекъсва храненето им, а действието му е мигновено. Едновременно с това осигурява продължителен период на защита.
Вредителите спират да се хранят до час след приложение. Загиват до няколко дни от дехидратация и поради липсата на хранене.
Инсектицидът не се повлиява от температурата на околната среда по време на приложение и от последващи валежи.

Начин на приложение
Teppeki се прилага чрез пръскане. При необходимост от няколко последователни третирания периодът между тях трябва да е 14-21 за овощни дървета и 21 дни за декоративни растения и картофи.

Карантинният период след приложение е 21 дни за овошки, 14 дни за картофи и 1 ден за пипер.

Ползи:

- мигновено действие

- контролира различни видове листни въшки

- разпределя се трансламинарно и системно, като се пренася към върховете

- не повлиява пчели и насекоми, които се хранят с листните въшки.

Съдът, в който ще се приготвя сместа, се пълни с половината количество вода, добавя се необходимата доза продукт, разбърква се добре и след това се долива останалата вода. Използва се система за постоянно разбъркване на сместа.
Препоръчваният обем на разтвора за декар е 80-100 литра за овошки, 50 литра за пипер, 100 литра за декоративни растения, 30-40 литра за картофи.

Третирани растения: овощни дървета, картофи, декоративни растения

Вредители, върху които се прилага: листни въшки

Допълнителна информация

Производител Ishihara Sangyo Kaisha
Опаковка 15 г
Под формата на ФГ-фини гранули
Активни вещества Flonicamid
Активна концентрация на веществото 500 g/kg
Вид растение картоф, праскова, слива, ябълка
Био растения подходящ
Начин на действие контактно
Растителни вредители зелева листна въшка, листни въшки, обкновена житна въшка
Дозировка 0.12-0.16 kg/ha
Начин на нанасяне Пулверизатор
Мирис отличителен

Предпазни Мерки

 
P264 Да се измие... старателно след употреба
P273 Да се избягва изпускане в околната среда
P280 Използвайте предпазни ръкавици/предпазно облекло/предпазни очила/предпазна маска за лице
P305+P351+P338 ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: Промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължавайте да промивате
P337 + P313 При продължително дразнене на очите: Потърсете медицински съвет/помощ
P501 Изхвърлете съдържанието/опаковката само чрез оторизирани фирми, в съответствие с действащите разпоредби
EUH401 За да се избегнат рискове за човешкото здраве и околната среда, спазвайте инструкциите за употреба
H302 Вреден при поглъщане
H315 Предизвиква дразнене на кожата
H318 Предизвиква сериозно увреждане на очите
H319 Предизвиква сериозно дразнене на очите
H412 Вреден за водните организми, с дълготраен ефект.

Каква оценка бихте дали на продукта

  1 звезда 2 звезди 3 звезди 4 звезди 5 звезди
Вашата оценка*: Ужасно Незадоволително Добро Много добро Отлично
Отмени
Твоето ревю може да се отнася за:
 • Как продуктът се справи със ситуацията
 • Качество за платената цена
 • Бихте ли го препоръчали на други

Ревюта

ДОБАВИ РЕВЮ

Списък с отстъпки

 • 2%
  За поръчки на стойност между 700 лв. и 1000 лв.

  Код на отстъпката: NXLBG-2%

 • 4%
  За поръчки на стойност между 1000 лв. и 2000 лв.

  Код на отстъпката: NXLBG-4%

 • 5%
  За поръчки над 2000 лв.

  Код на отстъпката: NXLBG-5%

 • Никой от остъпките не се отнася за продукти от категориите 'Пръскачки и Фогъри' и 'Специално оборудване'.
 • Не е възможно да добавите повече отстъпки към вашата количка.