• Пазарна Количка
 • Детайли за поръчката
 • Завършена поръчка

Read the

Енциклопедия
Обща информация и как да предотвратите или да се отървете от тя
Комуникация
Описание и Информация
Функционалност на страницата
Цени
Продукти - Качество и Ефикасност
Куриерска Фирма
bg unichem insecticide effect microtech cs 1 l - 3, thumbnail

Инсектицид Ефект Microtech CS, 1 литър

116,11 лв.

На склад

Българският магазин не може да изпрати до

САЩ

Ефект Microtech CS, 1 литър

bg unichem insecticide effect microtech cs 1 l - 3

Инсектицид Ефект Microtech CS, 1 литър

На склад

116,11 лв.
- +
Безплатна доставка
116,11 лв.

На склад

Българският магазин не може да изпрати до

САЩ

 
Може да се използа от
Oбучен персонал, Население, Професионалисти

Информация за продукта

Insecticide Unichem Effect Microtech CS, 1 litre

Допълнителна информация

Производител Unichem
Опаковка 1 л
Категория на употреба Oбучен персонал, Население, Професионалисти
Срок на годност (години) 2
Под формата на КС-суспензия капсули
Начин на нанасяне Пулверизатор
Активни вещества Permethrin, Tetramethrin
Активна концентрация на веществото 40 g/l tetramethrin; 80 g/l permethrin
Начин на действие контактно, проникващо
Мирис отличителен
Дозировка 25-125 ml/100 mp;25-125 ml/5 l
Отървава се от Американски Хлебарки, Германски Хлебарки, Мравки, Ориенталски Хлебарки

Предпазни Мерки

 
 
 
P272 Да не се изнася замърсено работно облекло извън работното помещение
P273 Да се избягва изпускане в околната среда
P302+P352 ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА: Измийте обилно със сапун и вода
P333+P313 При поява на кожно дразнене или обрив на кожата: Потърсете медицински съвет/помощ
P391 Съберете разлятото
P501 Изхвърлете съдържанието/опаковката само чрез оторизирани фирми, в съответствие с действащите разпоредби
H302 Вреден при поглъщане
H317 Може да причини алергична кожна реакция
H332 Вреден при вдишване
H410 Силно токсичен за водните организми, с дълготраен ефект.

Каква оценка бихте дали на продукта

  1 звезда 2 звезди 3 звезди 4 звезди 5 звезди
Вашата оценка*: Ужасно Незадоволително Добро Много добро Отлично
Отмени
Твоето ревю може да се отнася за:
 • Как продуктът се справи със ситуацията
 • Качество за платената цена
 • Бихте ли го препоръчали на други

Ревюта

ДОБАВИ РЕВЮ

Списък с отстъпки

 • 2%
  За поръчки на стойност между 400 лв. и 600 лв.

  Код на отстъпката:NXLBG-2%

 • 4%
  За поръчки на стойност между 601 лв. и 1000 лв.

  Код на отстъпката:NXLBG-4%

 • 7%
  За поръчки над 1000 лв.

  Код на отстъпката:NXLBG-7%

 • Никой от остъпките не се отнася за продукти от категориите 'Пръскачки и Фогъри' и 'Специално оборудване'.
 • Не е възможно да добавите повече отстъпки към вашата количка.