• Пазарна Количка
 • Детайли за поръчката
 • Завършена поръчка

Read the

Енциклопедия
Обща информация и как да предотвратите или да се отървете от тя
Комуникация
Описание и Информация
Функционалност на страницата
Цени
Продукти - Качество и Ефикасност
Куриерска Фирма
bg ghilotina insecticide i10 quickbayt 2xtra wg10 250 g - 3, thumbnail

Инсектицид i10 Quick Bayt 2Xtra ВГ10, 250 г

Не е налично

i10 Quick Bayt 2Xtra ВГ10, 250 г

bg ghilotina insecticide i10 quickbayt 2xtra wg10 250 g - 3

Инсектицид i10 Quick Bayt 2Xtra ВГ10, 250 г

Не е налично

 
Може да се използа от
Oбучен персонал, Население, Професионалисти
Препоръчани срещу:

Информация за продукта

Ghilotina i10 Quick Bayt 2Xtra ВГ10 са вододиспергируем гранулен инсектицид примамка, който се разтваря във вода и се впръсква за контрол на обикновената муха. Може да се използва в търговска, индустриална и домашна среда

Продукта е инсектицидна примамка, базирана на две активни съставки:

- имидаклоприд (10г / 100г), който парализира нервната система на инсекта;

- мускалур (0.1г / 100г), който допълва систематичното действие на имидаклоприда и повишата ефикасността на продукта. 

Ghilotina i10 Quick Bayt 2Xtra ВГ10 съдържа също Bitrex за предотвратяване инцидентно поглъщане от човека, домашните любимци или други животни. Заради силният атрактант, необходимо е да третирате само 30-40% от повърхността, която искате да предпазите. 

Начин на употреба: Смесете 250г от продукта с 2л вода и го нанесете върхи 100м2 , за да предпазите повърхност от 300-400м. Разбъркайте добре докато разтворът е хомогенен. Сместа трябва да се нанесе по местата, където мухите кацат: рамки на врати, прозорци, колони, кошчета за боклук и др. Максимална биоцидна активност се получава след 21-28дни. След този период се препоръчва да пръскате местата с вода, за да активирате действието на продукти до 6 седмици. Третирането може да бъде повторено при необходимосст, но не повече от 5 пръскания в годината. 

Област на приложение:


- навън: кланици, жилища за животни, домашни жилища, контейнери, и други индустриални и търговски обекти;

- около: индустриални обекти, депа за складиране на тор, сметища, ферми;

- вътре: търговски и индустриални обекти, ферми.

Допълнителна информация

Производител Ghilotina
Опаковка 250 г
Категория на употреба Oбучен персонал, Население, Професионалисти
Срок на годност (години) 3
Под формата на гранули
Начин на нанасяне Боя, Пулверизатор
Активни вещества Imidacloprid
Активна концентрация на веществото 100 g/kg
Начин на действие контактно, проникващо
Мирис незначителен
Дозировка 250 g/100 mp;250 g/2 l
Отървава се от Мухи

Предпазни Мерки

 
P102 Да се съхранява извън обсега на деца
P103 Преди употреба прочетете етикета
P260 Не вдишвайте прах/пушек/газ/дим/изпарения/аерозоли, P262
P270 Да не се яде, пие или пуши при употреба на продукта
P273 Да се избягва изпускане в околната среда
P391 Съберете разлятото
P501 Изхвърлете съдържанието/опаковката само чрез оторизирани фирми, в съответствие с действащите разпоредби
EUH208 Съдържа < наименование на сенсибилизиращото вещество>. Може да предизвика алергична реакция
H410 Силно токсичен за водните организми, с дълготраен ефект.

Каква оценка бихте дали на продукта

  1 звезда 2 звезди 3 звезди 4 звезди 5 звезди
Вашата оценка*: Ужасно Незадоволително Добро Много добро Отлично
Отмени
Твоето ревю може да се отнася за:
 • Как продуктът се справи със ситуацията
 • Качество за платената цена
 • Бихте ли го препоръчали на други

Ревюта

ДОБАВИ РЕВЮ

Списък с отстъпки

 • 2%
  За поръчки на стойност между 400 лв. и 600 лв.

  Код на отстъпката:NXLBG-2%

 • 4%
  За поръчки на стойност между 601 лв. и 1000 лв.

  Код на отстъпката:NXLBG-4%

 • 7%
  За поръчки над 1000 лв.

  Код на отстъпката:NXLBG-7%

 • Никой от остъпките не се отнася за продукти от категориите 'Пръскачки и Фогъри' и 'Специално оборудване'.
 • Не е възможно да добавите повече отстъпки към вашата количка.