• Пазарна Количка
 • Детайли за поръчката
 • Завършена поръчка

Read the

Енциклопедия
Обща информация и как да предотвратите или да се отървете от тя
Комуникация
Описание и Информация
Функционалност на страницата
Цени
Продукти - Качество и Ефикасност
Куриерска Фирма
bg bayer insecticide solfac automatic forte nf 150 ml - 0, thumbnail

Инсектицид Solfac Automatic Forte NF, 150 ml

17,41 лв.

На склад

Българският магазин не може да изпрати до

САЩ

Solfac Automatic Forte NF, 150 ml

bg bayer insecticide solfac automatic forte nf 150 ml - 0

Инсектицид Solfac Automatic Forte NF, 150 ml

На склад

17,41 лв.
- +
17,41 лв.

На склад

Българският магазин не може да изпрати до

САЩ

 
Може да се използа от
Oбучен персонал, Население, Професионалисти

Информация за продукта

Insecticide Bayer Solfac Automatic Forte NF, 150 ml

Допълнителна информация

Производител Bayer
Опаковка 150 мл
Категория на употреба Oбучен персонал, Население, Професионалисти
Срок на годност (години) 2
Под формата на аерозол
Начин на нанасяне Аерозол
Активни вещества Piperonyl Butoxide, Pyrethrins
Активна концентрация на веществото 3% Piperonyl Butoxide; 0.4% Pyrethrins
Начин на действие фумигиращо
Мирис отличителен
Дозировка 150 ml/ 100 mc
Отървава се от Американски Хлебарки, Бръмбари, Бълхи, Германски Хлебарки, Кърлежи, Мравки, Мухи, Ориенталски Хлебарки, Хлебни Молци

Предпазни Мерки

 
 
P101 При необходимост от медицинска помощ, носете опаковката или етикета на продукта
P102 Да се съхранява извън обсега на деца
P210 Да се пази от топлина/искри/открит пламък/нагорещени повърхности. – Тютюнопушенето забранено
P211 Да не се пръска към открит пламък или друг източник на запалване
P251 Съд под налягане: да не се пробива и изгаря дори след употреба
P270 Да не се яде, пие или пуши при употреба на продукта
P273 Да се избягва изпускане в околната среда
P410+P412 Да се пази от пряка слънчева светлина. Да не се излага на температури, по-високи от 50°C/ 122°F
P501 Изхвърлете съдържанието/опаковката само чрез оторизирани фирми, в съответствие с действащите разпоредби
EUH066 Повтарящата се експозиция може да предизвика изсушаване или напукване на кожата
EUH208 Съдържа < наименование на сенсибилизиращото вещество>. Може да предизвика алергична реакция
H222 Изключително запалим аерозол
H280 Съдържа газ под налягане; може да експлодира при нагряване
H410 Силно токсичен за водните организми, с дълготраен ефект.

Каква оценка бихте дали на продукта

  1 звезда 2 звезди 3 звезди 4 звезди 5 звезди
Вашата оценка*: Ужасно Незадоволително Добро Много добро Отлично
Отмени
Твоето ревю може да се отнася за:
 • Как продуктът се справи със ситуацията
 • Качество за платената цена
 • Бихте ли го препоръчали на други

Ревюта

ДОБАВИ РЕВЮ

Списък с отстъпки

 • 2%
  За поръчки на стойност между 400 лв. и 600 лв.

  Код на отстъпката:NXLBG-2%

 • 4%
  За поръчки на стойност между 601 лв. и 1000 лв.

  Код на отстъпката:NXLBG-4%

 • 7%
  За поръчки над 1000 лв.

  Код на отстъпката:NXLBG-7%

 • Никой от остъпките не се отнася за продукти от категориите 'Пръскачки и Фогъри' и 'Специално оборудване'.
 • Не е възможно да добавите повече отстъпки към вашата количка.