• Пазарна Количка
 • Детайли за поръчката
 • Завършена поръчка

Read the

Енциклопедия
Обща информация и как да предотвратите или да се отървете от тя
Комуникация
Описание и Информация
Функционалност на страницата
Цени
Продукти - Качество и Ефикасност
Куриерска Фирма
bg sharda cropchem molluscocide meta gold 3 gb 70 g - 2, thumbnail

Мета Gold 3% GB, 70 г

3,96 лв.

На склад

Българският магазин не може да изпрати до

САЩ

Мета Gold 3% GB, 70 г

bg sharda cropchem molluscocide meta gold 3 gb 70 g - 2

Мета Gold 3% GB, 70 г

На склад

3,96 лв.
- +
3,96 лв.

На склад

Българският магазин не може да изпрати до

САЩ

 
Може да се използа от
Oбучен персонал, Население, Професионалисти

Информация за продукта

Molluscicide Sharda Cropchem Meta Gold 3% GB, 70 g

Допълнителна информация

Производител Sharda Cropchem
Опаковка 200 г
Категория на употреба Oбучен персонал, Население, Професионалисти
Под формата на гранули
Активни вещества металдехид
Активна концентрация на веществото 30 g/kg
Вид растение вишна, дюля, ечемик, кайсия, круша, многореден ечемик, овес, праскова, пшеница, слива, царевица, череша, ябълка
Био растения Не
Начин на действие контактно, проникващо
Растителни вредители гол охлюв, охлюв
Дозировка 7 kg/ha
Начин на нанасяне Готов за употреба
Мирис Не

Предпазни Мерки

P102 Да се съхранява извън обсега на деца
P103 Преди употреба прочетете етикета
P273 Да се избягва изпускане в околната среда
P301+P312 ПРИ ПОГЛЪЩАНЕ: Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОСКИКОЛОГИЯ или на лекар при неразположение
P305+P351+P338 ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: Промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължавайте да промивате.
H302 Вреден при поглъщане
H332 Вреден при вдишване.

Каква оценка бихте дали на продукта

  1 звезда 2 звезди 3 звезди 4 звезди 5 звезди
Вашата оценка*: Ужасно Незадоволително Добро Много добро Отлично
Отмени
Твоето ревю може да се отнася за:
 • Как продуктът се справи със ситуацията
 • Качество за платената цена
 • Бихте ли го препоръчали на други

Ревюта

ДОБАВИ РЕВЮ

Списък с отстъпки

 • 2%
  За поръчки на стойност между 400 лв. и 600 лв.

  Код на отстъпката:NXLBG-2%

 • 4%
  За поръчки на стойност между 601 лв. и 1000 лв.

  Код на отстъпката:NXLBG-4%

 • 7%
  За поръчки над 1000 лв.

  Код на отстъпката:NXLBG-7%

 • Никой от остъпките не се отнася за продукти от категориите 'Пръскачки и Фогъри' и 'Специално оборудване'.
 • Не е възможно да добавите повече отстъпки към вашата количка.