• Пазарна Количка
 • Детайли за поръчката
 • Завършена поръчка

Read the

Енциклопедия
Обща информация и как да предотвратите или да се отървете от тя
Комуникация
Описание и Информация
Функционалност на страницата
Цени
Продукти - Качество и Ефикасност
Куриерска Фирма
bg dow agro sciences insecticid agro laser 240 sc 100 ml - 1, thumbnail

Laser 240 СК, 100 мл

64,71 лв.

На склад

Българският магазин не може да изпрати до

САЩ

Laser 240 СК, 100 мл

bg dow agro sciences insecticid agro laser 240 sc 100 ml - 1

Laser 240 СК, 100 мл

На склад

5 (1)
64,71 лв.
- +
64,71 лв.

На склад

Българският магазин не може да изпрати до

САЩ

Информация за продукта

Laser 240 е биологичен, бързо проникващ инсектицид, който има и овицидно действие. Ефективен е в продължение на близо три седмици, като по този начин осигурява отлична защита на третираните култури. Продуктът не се измива от дъжд, когато изминат два часа от приложение.

Активно вещество: спинозад 240 гр/л

Начин на действие и приложение
Инсектицидът повлиява нервната система на целевите организми, причинявайки парализа, която води до спиране на храненето им и последваща смърт. Прилага се чрез пръскане при появата на насекомите. Може да се комбинира с други инсектициди, като Reldan 40 ЕК, както и да се използва в програми за растителна защита.
Карантинният срок от приложение до прибиране на реколтата е 3 дни за зеленчуци и картофи, 7 дни за овощни дървета, 14 дни за лозя.

Третирани растения: картофи, лук, краставици, череша, ябълка, слива, домати, зеле, лоза

Вредители, върху които се прилага: колорадски бръмбар, трипси, вредители по тютюна, плодови червеи, миниращ молец, гроздов молец

Допълнителна информация

Производител Dow Agro Sciences
Опаковка 100 мл
Срок на годност (години) 2
Под формата на СК-суспензионен концентрат
Активни вещества Spinosad
Активна концентрация на веществото 240 g/litur
Вид растение грозде, домат, зеле, картоф, краставица, лук, слива, череша, ябълка
Био растения неподходящ
Начин на действие контактно, проникващо
Растителни вредители зелев молец, колорадски бръмбар, листоминираща муха, молци, плодови червеи, трипси, шарен гроздов молец
Дозировка 0.1-0.9 l/ha
Начин на нанасяне Пулверизатор
Мирис отличителен

Предпазни Мерки

 
P102 Да се съхранява извън обсега на деца
P103 Преди употреба прочетете етикета
P273 Да се избягва изпускане в околната среда
P301+P312 ПРИ ПОГЛЪЩАНЕ: Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОСКИКОЛОГИЯ или на лекар при неразположение
P305+P351+P338 ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: Промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължавайте да промивате
P391 Съберете разлятото
P501 Изхвърлете съдържанието/опаковката само чрез оторизирани фирми, в съответствие с действащите разпоредби
EUH401 За да се избегнат рискове за човешкото здраве и околната среда, спазвайте инструкциите за употреба
H302 Вреден при поглъщане
H332 Вреден при вдишване
H410 Силно токсичен за водните организми, с дълготраен ефект.

Каква оценка бихте дали на продукта

  1 звезда 2 звезди 3 звезди 4 звезди 5 звезди
Вашата оценка*: Ужасно Незадоволително Добро Много добро Отлично
Отмени
Твоето ревю може да се отнася за:
 • Как продуктът се справи със ситуацията
 • Качество за платената цена
 • Бихте ли го препоръчали на други

Ревюта

ДОБАВИ РЕВЮ

laser 240 sk

Oценка:
Продуктът спира незабавно разпространението и пораженията от Tuta absolutta.Фирмата е изключително коректна.Ще се възползвам отново от услугите им.
Caneva, 05 Jul, 2021
Това помогна ли ви ?

0

Изпрати отговор

Cancel
Отговор

Списък с отстъпки

 • 2%
  За поръчки на стойност между 700 лв. и 1000 лв.

  Код на отстъпката: NXLBG-2%

 • 4%
  За поръчки на стойност между 1000 лв. и 2000 лв.

  Код на отстъпката: NXLBG-4%

 • 5%
  За поръчки над 2000 лв.

  Код на отстъпката: NXLBG-5%

 • Никой от остъпките не се отнася за продукти от категориите 'Пръскачки и Фогъри' и 'Специално оборудване'.
 • Не е възможно да добавите повече отстъпки към вашата количка.