• Пазарна Количка
 • Детайли за поръчката
 • Завършена поръчка

Read the

Енциклопедия
Обща информация и как да предотвратите или да се отървете от тя
Комуникация
Описание и Информация
Функционалност на страницата
Цени
Продукти - Качество и Ефикасност
Куриерска Фирма
bg adama insecticid agro mavrik 2 f 5 ml - 1, thumbnail

Mavrik 2 F, 5 мл

2,83 лв.

На склад

Българският магазин не може да изпрати до

САЩ

Mavrik 2 F, 5 мл

bg adama insecticid agro mavrik 2 f 5 ml - 1

Mavrik 2 F, 5 мл

На склад

2,83 лв.
- +
2,83 лв.

На склад

Българският магазин не може да изпрати до

САЩ

Информация за продукта

Активно вещество: тау-флувалинат 240 гр/л

Начин на действие и приложение
Mavrik съдържа веществото тау-флувалинат, получено от аминокиселината валин, открита в млечния казеин. То е синтетичен перитроид и повлиява нервната система на целевите организми. Тау-флувалинат поддържа отворени натриевите канали от нервните окончания, като причинява сериозни метаболитни нарушения, нарушена хиперактивност и в крайна сметка смърт на вредителите. 
Активното вещество се характеризира с фото- и термо-стабилност, по-бързо проникване в кутикулата на насекомото и специфичен спектър на действие, предимно към смучещи насекоми (листни въшки, кърлежи и листни бълхи), но също и към твърдокрили и пеперуди. 
Поради неразтворимостта си във вода Mavrik 2 Ф е устойчив на измиване от дъжд. 
Инсектицидът може да се приложи и при по-високи температури, за разлика от други перитроиди, като това не повлиява ефективността му. Има дълъг период на действие и предпазва полезните насекоми, особено опрашващите. 
Mavrik действа чрез контакт и поглъщане, има дълъг остатъчен период на действие и очевиден видим ефект много скоро след приложение (поради по-бързото проникване през кутикулата). 
При житни култури (пшеница, ечемик) - инсектицидът се прилага при условия, подходящи за развитието на насекомите, преди да бъде достигнат прага на икономически щети. От изключително значение е есенното приложение, когато вредителите могат да причинят големи щети на едва порасналите култури. Също е важно да се приложи в края на вегетационния период, когато листните въшки представляват сериозна опасност. 
При рапица - третирането се извършва при нападение, дори по време на цъфтеж, без да повлиява популацията на пчелите. Продължителното задържане на продукта върху културата осигурява защита почти до събиране на реколтата. Продуктът е ефективен и при колонии на бълхи, които се задържат по върховете на рапицата и силно намаляват продукцията, като затрудняват събирането на реколтата. 
При картофи се използва само за контрол на ларви и възрастни на колорадски бръмбар и отчасти за листни въшки, върху които има мигновен ефект. Mavrik се използва в програма заедно с хитинов инхибитор като Rimon 10 ЕК.
Инсектицидът се прилага както по време на цъфтеж, така и след него, до появата на колонии от листни въшки. Приложението през лятото се извършва, когато се появат колонии по наранявания по клоните. Обемът на разтвора е около 150 л/дка, за да се покрие цялостно листната маса, стволовете, клоните. 
Mavrik се използва също и в оранжерии, както и при зеленчуци (лук, краставици, зеле) при появата на вредители, с нормален обем на разтвора. 

Третирани растения: пшеница, ечемик, царевица, праскова, слива, ябълка, цветя, ягоди, краставици, зеле, лук, картофи, домати, растения в оранжерии

Вредители, върху които се прилага: листни въшки, вредна житна дървеница, зелева листна въшка, рапичен цветояд, рапичен стъблен скритохоботник, рапична листна оса, зелена прасковена листна въшка, кръвна въшка, трипси, оранжерийна белокрилка, зелева пеперуда, колорадски бръмбар, памукова нощенка, картофена листна въшка

Допълнителна информация

Производител Adama
Опаковка 5 мл
Срок на годност (години) 3
Под формата на ЕВ-емулсия масло във вода
Активни вещества Tau-Fluvalinate
Активна концентрация на веществото 240 g/litur
Вид растение декоративни растения, домат, ечемик, зеле, картоф, краставица, лук, праскова, пшеница, рапица, слива, слънчоглед, ябълка, ягода
Био растения подходящ
Начин на действие контактно, проникващо
Растителни вредители гъсеници, житна дървеница, зелева листна въшка, зелева нощенка, колорадски бръмбар, кръвна въшка, листни въшки, обкновена житна въшка, оранжерийна белокрилка, рапичен стъблен скритохоботник, рапичен цветояд, трипси
Дозировка 0.2-0.75 l/ha
Начин на нанасяне Готов за употреба
Мирис слабо дразнещ

Предпазни Мерки

 
P102 Да се съхранява извън обсега на деца
P103 Преди употреба прочетете етикета
P273 Да се избягва изпускане в околната среда
P301+P312 ПРИ ПОГЛЪЩАНЕ: Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОСКИКОЛОГИЯ или на лекар при неразположение
P305+P351+P338 ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: Промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължавайте да промивате
P391 Съберете разлятото
P410 Да се пази от пряка слънчева светлина
P501 Изхвърлете съдържанието/опаковката само чрез оторизирани фирми, в съответствие с действащите разпоредби
EUH401 За да се избегнат рискове за човешкото здраве и околната среда, спазвайте инструкциите за употреба
H302 Вреден при поглъщане
H332 Вреден при вдишване.

Каква оценка бихте дали на продукта

  1 звезда 2 звезди 3 звезди 4 звезди 5 звезди
Вашата оценка*: Ужасно Незадоволително Добро Много добро Отлично
Отмени
Твоето ревю може да се отнася за:
 • Как продуктът се справи със ситуацията
 • Качество за платената цена
 • Бихте ли го препоръчали на други

Ревюта

ДОБАВИ РЕВЮ

Списък с отстъпки

 • 2%
  За поръчки на стойност между 700 лв. и 1000 лв.

  Код на отстъпката: NXLBG-2%

 • 4%
  За поръчки на стойност между 1000 лв. и 2000 лв.

  Код на отстъпката: NXLBG-4%

 • 5%
  За поръчки над 2000 лв.

  Код на отстъпката: NXLBG-5%

 • Никой от остъпките не се отнася за продукти от категориите 'Пръскачки и Фогъри' и 'Специално оборудване'.
 • Не е възможно да добавите повече отстъпки към вашата количка.